Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  763/V

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo I, Košice
  (od: 02.01.2004)
Sídlo: 
Vojenská 14
Košice 040 01
  (od: 18.11.1992)
IČO: 
31 661 734
  (od: 18.11.1992)
Deň zápisu: 
01.10.1992
  (od: 18.11.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 18.11.1992)
Predmet činnosti: 
maloobcod s potravinami, stavebným materiálom, priemyselným tovarom, kozmetickými výrobkami, čistiacimi a pracími prostriedkami
  (od: 18.11.1992)
veľkoobchod s horeuvedeným tovarom
  (od: 18.11.1992)
oprava a údržba výťahov
  (od: 18.11.1992)
v predmete svojej činnosti zabezpečuje:
  (od: 18.11.1992)
. bežnú údržbu bytového fondu
  (od: 18.11.1992)
. finančnú stabilitu členov družstva
  (od: 18.11.1992)
. opravy veľkého rozsahu bytového fondu
  (od: 18.11.1992)
. investičnú výstavbu, bytovú a nebytovú
  (od: 18.11.1992)
. dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 18.11.1992)
. zásobovanie a odbytovú činnosť
  (od: 18.11.1992)
. kurzy a poradenskú činnosť v odbore práva a techniky
  (od: 18.11.1992)
. bytovú politiku nebývajúcej členskej základne
  (od: 18.11.1992)
vysielanie v káblových rozvodoch SR
  (od: 04.02.2004)
prevádzka bytových a nebytových priestorov a služby spojené s bývaním
  (od: 04.02.2004)
správa nehnuteľností (bytov a nebytových priestorov) na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 09.08.2005)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 30.12.2010)
inžinierska činnosť
  (od: 22.12.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy
  (od: 22.12.2011)
montáž určených meradiel a) merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu b) merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (od: 18.02.2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, v rozsahu: technické zariadenia plynové skupiny B na: g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h2) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 18.02.2015)
sprostredkovanie prístupu k sieti internet
  (od: 18.02.2015)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 12.11.2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.11.2020)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 12.11.2020)
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, Triedy objektov: A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 01.01.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.01.2004)
Miloslav Kisela - člen
Furčianska 379/34
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2019)
Ing. Róbert Gold - podpredseda
Beskydská 13
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2019)
Ing. Juraj Futó - člen
Bruselská 3
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Ing. Štefan Oros - podpredseda
Ortváňová 33
Košická Nová Ves 040 14
Vznik funkcie: 04.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017)
Ing. Marcel Takáč - Predseda predstavenstva
Viedenská 31
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 15.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2021)
Ing. Peter Vodila - Člen predstavenstva
Aténska 2613/3
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 14.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2019)
Ing Miron Simko
Magurská 11
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 23.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2020)
Konanie: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a iný člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma je vždy potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva a to predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.02.2018)
Kontrolná komisia: 
MVDr. Nadežda Macková - predsedníčka
Kapitána Nálepku 5
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Ján Dinič - člen
Bukurešťská 30
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Peter Choreň
Československej armády 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2013)
Zapisované základné imanie: 
1 659,695944 EUR
  (od: 14.01.2009)
Základný členský vklad: 
17 EUR
  (od: 30.12.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou podľa notárskej zápisnice N 643/92, Nz 605/92 v súlade s ust. § 221 a nasl.zák. 513/91 Zb.
  (od: 18.11.1992)
Zápisnica zo zlučovacieho zhromaždenia delegátov zo dňa 2.12.2003, na základe ktorého Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I. preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených družstiev bez likvidácie: - Územného bytového družstva Kuzmányho, Vojenská č. 14, Košice, IČO: 00 594 733, ktoré je zapísané v odd. Dr vo vložke číslo 1014/V - Územného bytového družstva Podhradová, Vojenská č. 14, Košice, IČO: 00 617 466, ktoré ja zapísané v odd. Dr. vo vložke číslo 1026/V - Stavebného bytového družstva NOVA, Vojenská č. 14, Košice, IČO: 00 697 443, ktoré je zapísané v odd. Dr vo vložke číslo 1047/V. v súlade s ust. § 69 ods. 3 a § 255 ods. 1 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 02.01.2004)
V zmysle ods. 1 § 166 OSP sa doplnilo rozhodnutie o zlúčení spoločnosti.
  (od: 04.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  14.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)