Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  763/V

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo I, Košice
  (od: 02.01.2004)
Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I.
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Sídlo: 
Vojenská 14
Košice 040 01
  (od: 18.11.1992)
IČO: 
31 661 734
  (od: 18.11.1992)
Deň zápisu: 
01.10.1992
  (od: 18.11.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 18.11.1992)
Predmet činnosti: 
maloobcod s potravinami, stavebným materiálom, priemyselným tovarom, kozmetickými výrobkami, čistiacimi a pracími prostriedkami
  (od: 18.11.1992)
veľkoobchod s horeuvedeným tovarom
  (od: 18.11.1992)
oprava a údržba výťahov
  (od: 18.11.1992)
v predmete svojej činnosti zabezpečuje:
  (od: 18.11.1992)
. bežnú údržbu bytového fondu
  (od: 18.11.1992)
. finančnú stabilitu členov družstva
  (od: 18.11.1992)
. opravy veľkého rozsahu bytového fondu
  (od: 18.11.1992)
. investičnú výstavbu, bytovú a nebytovú
  (od: 18.11.1992)
. dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 18.11.1992)
. zásobovanie a odbytovú činnosť
  (od: 18.11.1992)
. kurzy a poradenskú činnosť v odbore práva a techniky
  (od: 18.11.1992)
. bytovú politiku nebývajúcej členskej základne
  (od: 18.11.1992)
vysielanie v káblových rozvodoch SR
  (od: 04.02.2004)
prevádzka bytových a nebytových priestorov a služby spojené s bývaním
  (od: 04.02.2004)
správa nehnuteľností (bytov a nebytových priestorov) na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 09.08.2005)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 30.12.2010)
inžinierska činnosť
  (od: 22.12.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy
  (od: 22.12.2011)
montáž určených meradiel a) merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu b) merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (od: 18.02.2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, v rozsahu: technické zariadenia plynové skupiny B na: g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h2) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 18.02.2015)
sprostredkovanie prístupu k sieti internet
  (od: 18.02.2015)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 12.11.2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.11.2020)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 12.11.2020)
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, Triedy objektov: A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 01.01.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.01.2004)
predstavenstvo
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Miloslav Kisela - člen
Furčianska 379/34
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2019)
Ing. Róbert Gold - podpredseda
Beskydská 13
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2019)
Ing. Juraj Futó - člen
Bruselská 3
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Ing. Štefan Oros - podpredseda
Ortváňová 33
Košická Nová Ves 040 14
Vznik funkcie: 04.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017)
Ing. Marcel Takáč - Predseda predstavenstva
Viedenská 31
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 15.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2021)
Ing. Peter Vodila - Člen predstavenstva
Aténska 2613/3
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 14.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2019)
Ing Miron Simko
Magurská 11
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 23.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2020)
MUDr. Ľuboslav Bena - člen
Madridská 2
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 03.02.2004)
MUDr. Ľuboslav Beňa - člen
Madridská 2
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 19.02.2009)
MUDr. Ľuboslav Beňa - člen
Madridská 2
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2009 do: 19.02.2009)
Ing. Róbert Gold - člen
Krasinského 15
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 03.02.2004)
Ing. Róbert Gold - podpredseda
Krasinského 15
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 08.03.2019)
Ján Goliáš - člen
Watsonova 57
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 22.02.2019)
Ján Goliáš - člen
Watsonova 57
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Ján Goljáš - člen
Watsonova 57
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 03.02.2004)
RNDr. Pavel Hornáček - člen
Čsl. armády 6
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 22.02.2019)
RNDr. Pavel Hornáček - člen
Čsl. armády 6
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Ing. Daniela Hudáková - člen
Tyršovo nábrežie 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Ing. Mgr. Miloš Ihnát - Člen predstavenstva
Viedenská 6
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2019 do: 12.12.2019)
Ing. Mgr. Miloš Ihnát - Člen predstavenstva
Viedenská 6
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 12.12.2018 Skončenie funkcie: 14.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2019 do: 12.12.2019)
Ján Jurko - predseda a riaditeľ
Turgenevova 30
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Ján Jurko - Člen predstavenstva
Turgenevova 30
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 15.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 04.02.2020)
Ján Jurko - Člen predstavenstva
Turgenevova 30
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 15.01.2019 Skončenie funkcie: 12.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.02.2020 do: 04.02.2020)
Ján Jurko - predseda
Turgenevova 30
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 22.02.2019)
Ján Jurko - predseda
Turgenevova 30
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992 Skončenie funkcie: 15.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Miroslav Kisela - člen
Ďumbierska 11
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Miroslav Kisela - člen
Ďumbierska 11
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 12.12.2019)
Ing. Katalina Klačková - člen
Tatranská 6
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 11.04.2012)
Ing. Katalina Klačková - člen
Tatranská 6
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 21.02.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Ivan Lehotský - člen
Bukurešťská 31
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 19.02.2009)
Ivan Lehotský - člen
Bukurešťská 31
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2009 do: 19.02.2009)
Ing. Miroslav Lichner - člen
Kapitána Nálepku 13
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 22.02.2019)
Ing. Miroslav Lichner - člen
Kapitána Nálepku 13
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Ing. František Ocelík - člen
Vihorlatská 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Ing. František Ocelík - člen
Vihorlatská 12
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 19.02.2009)
Ing. František Ocelík - člen
Vihorlatská 12
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992 Skončenie funkcie: 16.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2009 do: 19.02.2009)
Ing. Štefan Oros - člen
Ortváňová 33
Košická Nová Ves
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 19.03.2014)
Ing. Štefan Oros - člen
Ortváňová 33
Košická Nová Ves
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2014 do: 19.03.2014)
Ing. Štefan Oros - podpredseda
Ortváňová 33
Košická Nová Ves 040 14
Vznik funkcie: 04.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2014 do: 27.06.2017)
Ing. Pavol Ország - člen
Braniskova 9
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 22.02.2019)
Ing. Pavol Ország - člen
Braniskova 9
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Ing. Jaroslav Petrík - člen
Magurská 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Ing. Jaroslav Petrík - člen
Magurská 7
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 03.02.2004)
Ing. Jaroslav Petrík - podpredseda
Magurská 7
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 22.02.2019)
Ing. Jaroslav Petrík - podpredseda
Magurská 7
Košice
Vznik funkcie: 01.10.1992 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Imrich Priščák - člen
Hutnícka 4
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 08.08.2005)
Imrich Priščák - člen
Hutnícka 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 19.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Marcel Takáč - člen predstavenstva
Viedenská 31
Košice 040 13
Vznik funkcie: 04.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2013 do: 22.02.2019)
Marcel Takáč - člen predstavenstva
Viedenská 31
Košice 040 13
Vznik funkcie: 04.12.2013 Skončenie funkcie: 15.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Bc. Marcel Takáč - Predseda predstavenstva
Viedenská 31
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 15.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 17.02.2021)
Ing. Juraj Futó - člen
Bruselská 3
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 19.05.2022)
Konanie: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a iný člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma je vždy potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva a to predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.02.2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a iný člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 22.12.2011 do: 13.02.2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti určený člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 02.01.2004 do: 21.12.2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda-riaditeľ, v jeho neprítomnosti určený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Kontrolná komisia: 
MVDr. Nadežda Macková - predsedníčka
Kapitána Nálepku 5
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Ján Dinič - člen
Bukurešťská 30
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Peter Choreň
Československej armády 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2013)
RNDr. Ján Bejda - člen
Kuzmányho 31
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 30.12.2013)
RNDr. Ján Bejda - člen
Kuzmányho 31
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2013 do: 30.12.2013)
Ing. Ján Čomaj - člen
Braniskova 14
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 30.12.2013)
Ing. Ján Čomaj - člen
Braniskova 14
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2013 do: 30.12.2013)
Ing. Ján Friga - člen
Vihorlatská 12
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 23.03.2009)
Ing. Ján Friga - člen
Vihorlatská 12
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2009 do: 23.03.2009)
Ľubica Karpelesová - člen
Laca Novomeského 1
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 22.02.2019)
Ľubica Karpelesová - člen
Laca Novomeského 1
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
Ing. Božena Kováčová - člen
53
Porostov
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 22.02.2019)
Ing. Božena Kováčová - člen
53
Porostov
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2019 do: 22.02.2019)
MVDr. Nadežda Macková - člen
Kapitána Nálepku 5
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 03.02.2004)
PhDr. Roman Sopko - člen
Viedenská 17
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 23.03.2009)
PhDr. Roman Sopko - člen
Viedenská 17
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2009 do: 23.03.2009)
MVDr. Nadežda Macková - predsedníčka
Kapitána Nálepku 5
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 19.05.2022)
Ján Dinič - člen
Bukurešťská 30
Košice
Vznik funkcie: 02.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2004 do: 19.05.2022)
Zapisované základné imanie: 
1 659,695944 EUR
  (od: 14.01.2009)
50 000 Sk
  (od: 04.02.2004 do: 13.01.2009)
5 000 Sk
  (od: 02.01.2004 do: 03.02.2004)
100 000 Sk
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
Základný členský vklad: 
17 EUR
  (od: 30.12.2010)
5 000 Sk
  (od: 18.11.1992 do: 01.01.2004)
500 Sk
  (od: 02.01.2004 do: 13.01.2009)
16,59696 EUR
  (od: 14.01.2009 do: 29.12.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou podľa notárskej zápisnice N 643/92, Nz 605/92 v súlade s ust. § 221 a nasl.zák. 513/91 Zb.
  (od: 18.11.1992)
Zápisnica zo zlučovacieho zhromaždenia delegátov zo dňa 2.12.2003, na základe ktorého Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I. preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených družstiev bez likvidácie: - Územného bytového družstva Kuzmányho, Vojenská č. 14, Košice, IČO: 00 594 733, ktoré je zapísané v odd. Dr vo vložke číslo 1014/V - Územného bytového družstva Podhradová, Vojenská č. 14, Košice, IČO: 00 617 466, ktoré ja zapísané v odd. Dr. vo vložke číslo 1026/V - Stavebného bytového družstva NOVA, Vojenská č. 14, Košice, IČO: 00 697 443, ktoré je zapísané v odd. Dr vo vložke číslo 1047/V. v súlade s ust. § 69 ods. 3 a § 255 ods. 1 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 02.01.2004)
V zmysle ods. 1 § 166 OSP sa doplnilo rozhodnutie o zlúčení spoločnosti.
  (od: 04.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  14.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)