Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  119/T

Obchodné meno: 
Agropodnik a. s. Trnava
  (od: 15.09.1992)
Sídlo: 
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (od: 05.07.2007)
IČO: 
31 420 494
  (od: 15.09.1992)
Deň zápisu: 
15.09.1992
  (od: 15.09.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.09.1992)
Predmet činnosti: 
ochrana a výživa rastlín-plánovanie, príjem, skladovanie a vlastná aplikácia hnojív v tuhej a kvapalnej forme, pesticídov, biologicky aktívnych látok, vápenatých hmôt, nakladanie a rozmetanie organických hnojív
  (od: 15.09.1992)
laboratórna činnosť:
  (od: 15.09.1992)
odber a rozbory objemových krmív a zabezpečovanie odberu nadzemných častí rastlín a vykonávanie listových analýz s následným doporučením prihnojenia
  (od: 15.09.1992)
rozbor pôdy na základné živiny, rezidlá triazínových herbicídov a minerálny dusík s následným doporučením prihnojenia
  (od: 15.09.1992)
rozbor ovocia a zeleniny na obsah dusičnanov, rozbor osív na klíčivosť, čistotu
  (od: 15.09.1992)
rozbor úžitkovej vody včítane mikrobiológie a rozbor odpadových vôd z prevádzok poľnohospodárskych podnikov
  (od: 15.09.1992)
veľkoobchod s tuhým palivom a hnojivami
  (od: 15.09.1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 15.09.1992)
vykládka a nakládka tovaru na vlastnej železničnej vlečke
  (od: 15.09.1992)
nákup, predaj a ošetrovanie rastlinných výrobkov
  (od: 09.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
nákup a predaj osív, priemyselných hnojív, jedov a žieravín
  (od: 09.04.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (od: 09.04.2005)
nákup a predaj pesticídov
  (od: 09.04.2005)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 09.04.2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (od: 09.04.2005)
skladovanie
  (od: 09.04.2005)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 09.04.2005)
ostatné služby-vykonávanie aplikácie priemyselných hnojív, vápenatých hnojív a agrochemikálií
  (od: 01.01.2011)
prenájom dočasne nevyužitých budov, strojov a zariadení
  (od: 01.01.2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /veľkoobchod/
  (od: 01.01.2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /maloobchod/
  (od: 01.01.2011)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (od: 01.01.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2012)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (od: 01.01.2012)
leasing a prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 01.01.2012)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi
  (od: 01.01.2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.01.2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.01.2012)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2012)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (od: 07.08.2012)
laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, pôdnych vzoriek a súvisiace poradenské služby
  (od: 01.09.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2013)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 01.09.2013)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 01.09.2013)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 01.09.2013)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby
  (od: 01.09.2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO
  (od: 01.09.2013)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 01.09.2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 22.12.2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.04.2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 27.04.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.04.2003)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.09.2018
  (od: 08.09.2018)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.04.2020
  (od: 01.05.2020)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 17.09.2020)
Ing. Martin Mrllák - Člen predstavenstva
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 17.09.2020
  (od: 17.09.2020)
Martin Bobek - Člen predstavenstva
Žitná 6
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.09.2021
  (od: 27.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnomocenstva, ktoré mu je v tejto veci udelené všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (od: 16.07.2010)
Základné imanie: 
15 542 900 EUR Rozsah splatenia: 15 542 900 EUR
  (od: 24.01.2014)
Akcie: 
Počet: 39086
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 150 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (od: 01.01.2011)
Počet: 92000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 90 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (od: 01.09.2013)
Počet: 70000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (od: 24.01.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
Vznik funkcie: 06.12.2016
  (od: 23.12.2016)
Ing. Jana Papini
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
Vznik funkcie: 16.05.2018
  (od: 26.06.2019)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 31.05.2018
  (od: 29.06.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice pred ŠN Trnava dňa 23. júna 1992 pod č. N 540/92, NZ 526/92 v súlade s ust. § 766 Obchod. zákonníka, § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka prevodom majetku spoločného podniku Agrochemický podnik SP Trnava rozhodnutím Správnej rady. Stary spis: Sa 365
  (od: 15.09.1992)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konanom dňa 5.12.1994 rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 69 223 000,- Sk na 62 083 000,- Sk, ktoré bude vykonané formou stiahnutia 7140 akcií znejúcich na meno o menovitej hodnote 1 000,- Sk z obehu. Zároveň schválilo zmenu stanov spoločnosti v súvislosti so znížením ZI. Stary spis: Sa 365
  (od: 14.08.1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 22.04.1997.
  (od: 17.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 77/2002, N 87/2002 schválilo zmenu stanov.
  (od: 10.06.2002)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Agrochemický podnik Trenčín, a.s.
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (od: 01.01.2011)
BELAR a.s.
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (od: 01.09.2013)
TECHAGRA a.s.
Vlčanská 23
Šaľa 927 01
  (od: 01.01.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)