Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  119/T

Obchodné meno: 
Agropodnik a. s. Trnava
  (od: 15.09.1992)
Sídlo: 
Chovateľská 1
Trnava 917 01
  (od: 13.07.2022)
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (od: 05.07.2007 do: 12.07.2022)
Malženická 1
Trnava 917 01
  (od: 15.09.1992 do: 04.07.2007)
IČO: 
31 420 494
  (od: 15.09.1992)
Deň zápisu: 
15.09.1992
  (od: 15.09.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.09.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
ochrana a výživa rastlín-plánovanie, príjem, skladovanie a vlastná aplikácia hnojív v tuhej a kvapalnej forme, pesticídov, biologicky aktívnych látok, vápenatých hmôt, nakladanie a rozmetanie organických hnojív
  (od: 15.09.1992)
laboratórna činnosť:
  (od: 15.09.1992)
odber a rozbory objemových krmív a zabezpečovanie odberu nadzemných častí rastlín a vykonávanie listových analýz s následným doporučením prihnojenia
  (od: 15.09.1992)
rozbor pôdy na základné živiny, rezidlá triazínových herbicídov a minerálny dusík s následným doporučením prihnojenia
  (od: 15.09.1992)
rozbor ovocia a zeleniny na obsah dusičnanov, rozbor osív na klíčivosť, čistotu
  (od: 15.09.1992)
rozbor úžitkovej vody včítane mikrobiológie a rozbor odpadových vôd z prevádzok poľnohospodárskych podnikov
  (od: 15.09.1992)
veľkoobchod s tuhým palivom a hnojivami
  (od: 15.09.1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 15.09.1992)
vykládka a nakládka tovaru na vlastnej železničnej vlečke
  (od: 15.09.1992)
nákup, predaj a ošetrovanie rastlinných výrobkov
  (od: 09.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
nákup a predaj osív, priemyselných hnojív, jedov a žieravín
  (od: 09.04.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (od: 09.04.2005)
nákup a predaj pesticídov
  (od: 09.04.2005)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 09.04.2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (od: 09.04.2005)
skladovanie
  (od: 09.04.2005)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 09.04.2005)
ostatné služby-vykonávanie aplikácie priemyselných hnojív, vápenatých hnojív a agrochemikálií
  (od: 01.01.2011)
prenájom dočasne nevyužitých budov, strojov a zariadení
  (od: 01.01.2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /veľkoobchod/
  (od: 01.01.2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /maloobchod/
  (od: 01.01.2011)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (od: 01.01.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2012)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (od: 01.01.2012)
leasing a prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 01.01.2012)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi
  (od: 01.01.2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.01.2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.01.2012)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2012)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (od: 07.08.2012)
laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, pôdnych vzoriek a súvisiace poradenské služby
  (od: 01.09.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2013)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 01.09.2013)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 01.09.2013)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 01.09.2013)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby
  (od: 01.09.2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO
  (od: 01.09.2013)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 01.09.2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 22.12.2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.04.2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 27.04.2021)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 01.01.2012 do: 06.08.2012)
umývanie železničných vagónov
  (od: 01.01.2011 do: 06.08.2012)
stláčanie kvapalín zo železničných cisterien
  (od: 01.01.2011 do: 06.08.2012)
výroba a odbyt jedov a žieravín
  (od: 09.04.2005 do: 06.08.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2011 do: 23.01.2014)
servisná činnosť mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
  (od: 01.01.2011 do: 09.07.2015)
zemné práce
  (od: 01.01.2011 do: 06.08.2012)
práce autožeriavom
  (od: 01.01.2011 do: 06.08.2012)
pomocné stavebné práce
  (od: 01.01.2011 do: 06.08.2012)
predaj motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 01.01.2011 do: 23.01.2014)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 01.01.2011 do: 23.01.2014)
výroba priemyselných a biologických hnojív
  (od: 01.01.2012 do: 06.08.2012)
spracovanie dreva (guľatiny)
  (od: 01.01.2012 do: 06.08.2012)
opravy pracovných strojov
  (od: 09.04.2005 do: 06.08.2012)
zámočníctvo
  (od: 09.04.2005 do: 06.08.2012)
nástrojárstvo
  (od: 09.04.2005 do: 06.08.2012)
kovoobrábanie
  (od: 09.04.2005 do: 06.08.2012)
podnikanie v elektroenergetike v rozsahu dodávky elektriny a distribúcie elektriny
  (od: 15.07.2005 do: 23.01.2014)
poľnohospodárska prvovýroba
  (od: 05.07.2007 do: 23.01.2014)
výroba dielov a prístrojov dvojstopových motorových vozidiel vrátane ich dielov
  (od: 01.01.2011 do: 06.08.2012)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (od: 09.04.2005 do: 06.08.2012)
strojárenská a kovospracujúca výroba
  (od: 15.09.1992 do: 06.08.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 24.05.2001 do: 09.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 17.06.1997 do: 23.05.2001)
predstavenstvo
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.04.2020
  (od: 01.05.2020)
Bc. Emil Macho - Podpredseda predstavenstva
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 25.08.2022)
Ing. Martin Mrllák - Člen predstavenstva
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 17.09.2020
  (od: 17.09.2020)
Martin Bobek - Člen predstavenstva
Žitná 6
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.09.2021
  (od: 27.08.2021)
Ing. Robert Konopka - Podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.09.2023
  (od: 21.09.2023)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 19.05.2006
  (od: 20.06.2006 do: 04.07.2007)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 19.05.2006 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 08.12.2008)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 03.12.2008
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
Ing.Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 19.06.2006)
Ing.Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 19.05.2006
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Ing. Anton Cebo
ul. Timravy 49
Hlohovec
  (od: 17.06.1997 do: 14.07.2005)
Ing. Anton Cebo
ul. Timravy 49
Hlohovec
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Anton Cebo - člen
Timravy 49
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 31.07.2007)
Ing. Anton Cebo - člen
Timravy 49
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 31.07.2007)
Ing. Peter Cingr - predseda predstavenstva
Chvatěruby 96
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.11.2008
  (od: 27.11.2008 do: 14.08.2009)
Ing. Peter Cingr - predseda predstavenstva
Chvatěruby 96
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.11.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ondrej Fačkovec - podpredseda predstavenstva
A. Hlinku 3058/18
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 04.07.2007)
Ondrej Fačkovec - podpredseda predstavenstva
A. Hlinku 3058/18
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Jaroslav Faltýnek - predseda
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 23.07.2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - predseda
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. František Hájik
Sereďská 3
Trnava
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ing. František Hájik
Sereďská 3
Trnava
  (od: 17.06.1997 do: 14.06.1998)
Ing. Helena Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava
  (od: 15.06.1998 do: 10.08.2003)
František Horníček
79
Radošovce
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ján Horník
24
Nižná
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ján Horník
25
Nižná
  (od: 17.06.1997 do: 14.06.1998)
Ing. Ján Chnapko
J. Bottu 3
Trnava
  (od: 15.06.1998 do: 23.05.2001)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 23.07.2008)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Robert Konopka - člen predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.05.2015
  (od: 30.05.2015 do: 07.09.2018)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Hodákova 6
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 15.07.2010)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Hodákova 6
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Ľubomíra Kukučková - člen predstavenstva
492
Báb 951 34
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 28.12.2011 do: 29.05.2015)
Ing. Ľubomíra Kukučková - člen predstavenstva
492
Báb 951 34
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 20.05.2015
  (od: 30.05.2015 do: 29.05.2015)
Ing. Ĺubomír Kvetan
246
Bohdanovce nad Trnavou
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou
  (od: 17.06.1997 do: 14.07.2005)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Peter Lenčéš
1516
Horná Kráľová
  (od: 15.06.1998 do: 14.07.2005)
Ing. Peter Lenčéš
1516
Horná Kráľová
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Štefan Lukáč
Broskyňová 18
Šaľa
  (od: 11.08.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Štefan Lukáč
Broskyňová 18
Šaľa
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Stanislav Lukačovič
377
Dobrá Voda
  (od: 24.05.2001 do: 14.07.2005)
Ing. Stanislav Lukačovič
377
Dobrá Voda
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
Vznik funkcie: 17.01.2014
  (od: 24.01.2014 do: 25.06.2019)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
Vznik funkcie: 17.01.2014 Skončenie funkcie: 17.01.2019
  (od: 26.06.2019 do: 25.06.2019)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 26.06.2019 do: 21.12.2020)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 31.07.2015)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2015
  (od: 01.08.2015 do: 31.07.2015)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 17.09.2020 do: 24.08.2022)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.07.2015
  (od: 01.08.2015 do: 16.09.2020)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 01.07.2020
  (od: 17.09.2020 do: 16.09.2020)
Ing. Ján Michalka
301
Bučany
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2015
  (od: 06.05.2015 do: 30.04.2020)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2015 Skončenie funkcie: 13.04.2020
  (od: 01.05.2020 do: 30.04.2020)
Ing. Martin Mrllák
Cintorínska 1857/5
Šaľa- Veča 927 05
Vznik funkcie: 16.09.2015
  (od: 22.09.2015 do: 13.10.2015)
Ing. Martin Mrllák - člen predstavenstva
Cintorínska 1857/5
Šaľa- Veča 927 05
Vznik funkcie: 16.09.2015
  (od: 14.10.2015 do: 16.09.2020)
Ing. Martin Mrllák - člen predstavenstva
Cintorínska 1857/5
Šaľa- Veča 927 05
Vznik funkcie: 16.09.2015 Skončenie funkcie: 16.09.2020
  (od: 17.09.2020 do: 16.09.2020)
Ing. Vlastislav Mudrák - člen predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
Vznik funkcie: 03.12.2008
  (od: 16.12.2008 do: 14.08.2009)
Ing. Vlastislav Mudrák - člen predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
Vznik funkcie: 03.12.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 07.07.2014)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2014
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2014
  (od: 08.07.2014 do: 05.05.2015)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2014 Skončenie funkcie: 13.04.2015
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Rudolf Nádaský
318
Špačince
  (od: 17.06.1997 do: 10.08.2003)
Ing. Rudolf Nádaský - člen
318
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Rudolf Nádaský - člen
318
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Rudolf Nádaský - predseda predstavenstva
318
Špačince
  (od: 11.08.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Rudolf Nádaský - predseda predstavenstva
318
Špačince
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Rudolf Nádašský
318
Špačince
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ing. Peter Novanský
ul. J. Stanislava 5
Bratislava
  (od: 17.06.1997 do: 10.08.2003)
Ing. Peter Novanský - člen
Potočná 8208/21 B
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Peter Novanský - člen
Potočná 8208/21 B
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Peter Novanský - podpredseda predstavenstva
ul. J. Stanislava 5
Bratislava
  (od: 11.08.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Peter Novanský - podpredseda predstavenstva
ul. J. Stanislava 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. František Rakús
264
Križovany nad Dudváhom
  (od: 17.06.1997 do: 14.06.1998)
Ing. Jozef Sedlák
30
Krakovany
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Mgr. Norbert Sommer
Púpavova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 20.02.2008 do: 23.07.2008)
Mgr. Norbert Sommer
Púpavova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.02.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Mgr. Norbert Sommer - člen
Púpavova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.11.2008
  (od: 27.11.2008 do: 14.08.2009)
Mgr. Norbert Sommer - člen
Púpavova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.11.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda predstavenstva
Púpavová 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 26.11.2008)
Mgr. Norbert Sommer - predseda predstavenstva
Púpavová 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.06.2008 Skončenie funkcie: 07.11.2008
  (od: 27.11.2008 do: 26.11.2008)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 19.02.2008)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 04.02.2008
  (od: 20.02.2008 do: 19.02.2008)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 22.05.2018
  (od: 29.06.2018 do: 26.08.2021)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 22.05.2018 Skončenie funkcie: 31.08.2021
  (od: 27.08.2021 do: 26.08.2021)
Ing. Ivo Vymětal - člen
43
Bezměrov 767 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.11.2008
  (od: 27.11.2008 do: 14.08.2009)
Ing. Ivo Vymětal - člen
43
Bezměrov 767 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.11.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ing. Drahoslav Židek - člen predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 19.11.2009 do: 27.12.2011)
Ing. Drahoslav Židek - člen predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 01.01.2012
  (od: 28.12.2011 do: 27.12.2011)
Ing. Drahoslav Žídek - člen predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 18.11.2009)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.09.2018 Skončenie funkcie: 01.09.2023
  (od: 21.09.2023 do: 20.09.2023)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.09.2018
  (od: 08.09.2018 do: 20.09.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnomocenstva, ktoré mu je v tejto veci udelené všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (od: 21.09.2023)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnomocenstva, ktoré mu je v tejto veci udelené všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (od: 16.07.2010 do: 20.09.2023)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Bc. Emil Macho, dátum narodenia: 08.03.1979 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (od: 19.11.2009 do: 15.07.2010)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Rudý, dátum narodenia: 14.03.1953 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (od: 13.03.2009 do: 18.11.2009)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Vlastislav Mudrák, dátum narodenia: 13.09.1973 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (od: 09.12.2008 do: 12.03.2009)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Andrej Bezák, dátum narodenia: 4. 11. 1952 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (od: 28.10.2005 do: 08.12.2008)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Fačkovec, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom A. Hlinku 3058/18, Sereď v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (od: 23.04.2005 do: 27.10.2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Fačkovec, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom A. Hlinku 3058/18, Sereď v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (od: 09.04.2005 do: 22.04.2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Lukačovič, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Dobrá Voda 377 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (od: 10.04.2003 do: 08.04.2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Lukačovič, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Dobrá Voda 377 v zmysle čl. VIII stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (od: 24.05.2001 do: 09.04.2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Chnapka, r.č. XXXXXXX/XXXX,bytom J. Bottu č. 3, Trnava v zmysle čl. VIII. stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (od: 17.06.1997 do: 23.05.2001)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Chnapko, bytom gen. Svoboduč. 59, Trnava, v zmysle čl. VIII. Stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čápor 951 17
Vznik funkcie: 06.12.2021
  (od: 08.12.2021)
Ing. Róbert Kakody
237
Kostolná-Záriečie 913 04
Vznik funkcie: 06.03.2023
  (od: 23.03.2023)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 20.06.2023
  (od: 12.07.2023)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
Vznik funkcie: 08.12.2011
  (od: 28.12.2011 do: 22.12.2016)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
Vznik funkcie: 08.12.2011 Skončenie funkcie: 06.12.2016
  (od: 23.12.2016 do: 22.12.2016)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
Vznik funkcie: 06.12.2016
  (od: 23.12.2016 do: 07.12.2021)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
Vznik funkcie: 06.12.2016 Skončenie funkcie: 06.12.2021
  (od: 08.12.2021 do: 07.12.2021)
Jozef Bachratý
463
Majcichov
  (od: 17.06.1997 do: 14.06.1998)
Jozef Bachratý
563
Majcichov
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Klára Borsová
Petra Pazmáňa 18
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 19.07.2005)
Klára Borsová
Petra Pazmáňa 18
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 20.07.2005 do: 19.07.2005)
Ing. Klára Borsová
P. Pázmaňa 28
Šaľa
  (od: 15.06.1998 do: 14.07.2005)
Ing. Klára Borsová
P. Pázmaňa 28
Šaľa
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 06.06.2013)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 07.06.2013 do: 06.06.2013)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 19.05.2006
  (od: 20.06.2006 do: 31.07.2007)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 19.05.2006 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 31.07.2007)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 15.07.2010)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Anton Cebo
Timravy 49
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 14.08.2009)
Ing. Anton Cebo
Timravy 49
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ing. Július Dechet
Bazovského 9
Piešťany
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Eva Guttmanová
998
Cabaj - Čápor 951 17
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 19.06.2006)
Eva Guttmanová
998
Cabaj - Čápor 951 17
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 19.05.2006
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Ing. Helana Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 18.11.2009)
Ing. Helena Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 19.11.2009 do: 15.07.2010)
Ing. Helena Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 28.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Robert Konopka
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 29.05.2015)
Ing. Robert Konopka
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 20.05.2015
  (od: 30.05.2015 do: 29.05.2015)
Ing. Ľubomíra Kukučková
492
Malý Báb 951 34
Vznik funkcie: 20.05.2015
  (od: 30.05.2015 do: 27.01.2016)
Ing. Ľubomíra Kukučková
492
Malý Báb 951 34
Vznik funkcie: 20.05.2015 Skončenie funkcie: 02.12.2015
  (od: 28.01.2016 do: 27.01.2016)
Ing. Ľubomíra Kukučková
Báb 492
Báb 951 34
Vznik funkcie: 28.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 27.12.2011)
Ing. Ľubomíra Kukučková
Báb 492
Báb 951 34
Vznik funkcie: 28.06.2010 Skončenie funkcie: 08.12.2011
  (od: 28.12.2011 do: 27.12.2011)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 20.07.2005 do: 31.07.2007)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 31.07.2007)
Ing. Stanislav Lukačovič
377
Dobrá Voda
  (od: 15.06.1998 do: 23.05.2001)
Ing. Rudolf Nádaský
318
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 14.08.2009)
Ing. Rudolf Nádaský
318
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 29.05.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ing. Jana Papini
439
Zvončín 919 01
Vznik funkcie: 16.05.2018
  (od: 26.06.2019 do: 22.03.2023)
Ing. Jana Papini
439
Zvončín 919 01
Vznik funkcie: 16.05.2018 Skončenie funkcie: 06.03.2023
  (od: 23.03.2023 do: 22.03.2023)
Ing. Terézia Račková
Cintorínska 30
Hrnčiarovce nad Parnou
  (od: 17.06.1997 do: 10.08.2003)
Ing. Terézia Račková
Cintorínska 30
Trnava
  (od: 15.09.1992 do: 16.06.1997)
Ing. Terézia Račková - predseda
Cintorínska 30
Hrnčiarovce nad Parnou
  (od: 11.08.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Terézia Račková - predseda
Cintorínska 30
Hrnčiarovce nad Parnou
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Jana Semančíková
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
Vznik funkcie: 16.05.2018
  (od: 29.06.2018 do: 25.06.2019)
Ing. Ladislav Slezák
Ulička 610
Špačince
  (od: 17.06.1997 do: 14.06.1998)
Ing. Tibor Takács
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 30.06.2009
  (od: 15.08.2009 do: 15.07.2010)
Ing. Tibor Takács
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 22/265
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 31.05.2013
  (od: 07.06.2013 do: 28.06.2018)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 22/265
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 31.05.2013 Skončenie funkcie: 31.05.2018
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce
  (od: 24.05.2001 do: 14.07.2005)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce
Skončenie funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce 919 55
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 15.07.2005 do: 31.07.2007)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce 919 55
Vznik funkcie: 27.05.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2007
  (od: 01.08.2007 do: 31.07.2007)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.06.2016
  (od: 11.06.2016 do: 28.06.2018)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.06.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 31.05.2018 Skončenie funkcie: 31.05.2023
  (od: 12.07.2023 do: 11.07.2023)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 31.05.2018
  (od: 29.06.2018 do: 11.07.2023)
Výška základného imania: 
15 542 900 EUR Rozsah splatenia: 15 542 900 EUR
  (od: 24.01.2014)
14 142 900 EUR Rozsah splatenia: 14 142 900 EUR
  (od: 01.09.2013 do: 23.01.2014)
5 862 900 EUR Rozsah splatenia: 5 862 900 EUR
  (od: 01.01.2011 do: 31.08.2013)
4 052 412,0261 EUR Rozsah splatenia: 4 052 412,0261 EUR
  (od: 26.02.2009 do: 31.12.2010)
122 083 000 Sk Rozsah splatenia: 122 083 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 25.02.2009)
62 083 000 Sk
  (od: 04.12.1995 do: 26.11.2008)
69 223 000 Kčs
  (od: 15.09.1992 do: 03.12.1995)
Akcie: 
Počet: 39086
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 150 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (od: 01.01.2011)
Počet: 92000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 90 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (od: 01.09.2013)
Počet: 70000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (od: 24.01.2014)
Počet: 62083
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,1939 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo emitenta a udelenie písomného súhlasu emitenta s prevodom akcií pri prevode akcií
  (od: 26.02.2009 do: 31.12.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 991 635,1324 EUR
  (od: 26.02.2009 do: 31.12.2010)
Počet: 62083
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo emitenta a udelenie písomného súhlasu emitenta s prevodom akcií pri prevode akcií
  (od: 14.02.2006 do: 25.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 60 000 000 Sk
  (od: 27.11.2008 do: 25.02.2009)
Počet: 62083
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.12.1995 do: 13.02.2006)
Počet: 69223
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.09.1992 do: 03.12.1995)
Akcionár: 
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha4 149 00
Česká republika
  (od: 31.01.2013 do: 31.08.2013)
Duslo, a.s.
Administratívna budova 1236
Šaľa 927 03
  (od: 28.12.2011 do: 30.01.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice pred ŠN Trnava dňa 23. júna 1992 pod č. N 540/92, NZ 526/92 v súlade s ust. § 766 Obchod. zákonníka, § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka prevodom majetku spoločného podniku Agrochemický podnik SP Trnava rozhodnutím Správnej rady. Stary spis: Sa 365
  (od: 15.09.1992)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konanom dňa 5.12.1994 rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 69 223 000,- Sk na 62 083 000,- Sk, ktoré bude vykonané formou stiahnutia 7140 akcií znejúcich na meno o menovitej hodnote 1 000,- Sk z obehu. Zároveň schválilo zmenu stanov spoločnosti v súvislosti so znížením ZI. Stary spis: Sa 365
  (od: 14.08.1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 22.04.1997.
  (od: 17.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 77/2002, N 87/2002 schválilo zmenu stanov.
  (od: 10.06.2002)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Agrochemický podnik Trenčín, a.s. IČO: 31 417 833
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (od: 01.01.2011)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
BELAR a.s. IČO: 31 411 797
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (od: 01.09.2013)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TECHAGRA a.s. IČO: 31 427 758
Vlčanská 23
Šaľa 927 01
  (od: 01.01.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR