Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8410/B

Business name: 
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
  (from: 05/01/2007)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 139
Bratislava 831 04
  (from: 01/01/2008)
Identification number (IČO): 
31 389 139
  (from: 02/21/1995)
Date of entry: 
02/21/1995
  (from: 02/21/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/21/1995)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/21/1995)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/21/1995)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/21/1995)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 02/21/1995)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 06/26/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/26/2007)
vedenie mzdovej agendy
  (from: 06/26/2007)
zhotovenie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
poskytovanie soflvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/26/2007)
poskytovanie hardvéru - predaj výpočtovej techniky
  (from: 06/26/2007)
zhotovovanie grafických návrhov výpočtovou technikou podľa predlohy
  (from: 06/26/2007)
poradenské a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia, elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/26/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/26/2007)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 06/26/2007)
organizovanie školení a vzdelávacích podujatí
  (from: 06/26/2007)
priemyslová výroba suchých omietkových zmesí všetkého druhu
  (from: 02/20/2008)
výroba omietok, náterov a tekutých podlahovín
  (from: 02/20/2008)
výroba umelých kameňov
  (from: 02/20/2008)
výroba stavebných materiálov a pomocných materiálov
  (from: 02/20/2008)
prieskum trhu v oblasti stavebníctva a stavebných produktov
  (from: 02/20/2008)
reklamná činnosť
  (from: 02/20/2008)
výroba izolačných materiálov
  (from: 02/20/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/01/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/01/2014)
počítačové služby
  (from: 09/01/2014)
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 09/01/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 09/01/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/01/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/01/2014)
Partners: 
Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S.
Tour Saint-Gobain Place de l’Iris 12
Courbevoie 924 00
French Republic
Other identification number : 500 168 448
  (from: 09/23/2021)
Contribution of each member: 
Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S.
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/10/2000)
Ing. Karol Jakabovič
Bratislava - Vrakuňa 20320 821 07
From: 06/15/2002
  (from: 02/02/2012)
Ing. Roman Regec
Trnavská 896/67
Špačince 919 51
From: 03/24/2009
  (from: 04/01/2009)
Roland Bourgeois
Avenue de la Libération 91
Nancy 540 00
Francúzsko
From: 07/02/2010
  (from: 07/09/2010)
Radoslav Černý
Partizánska 29/32
Nitra 949 01
From: 09/01/2014
  (from: 09/01/2014)
Pavel Polánek
Liboš 192
Olomouc 783 13
Česká republika
From: 09/01/2017
  (from: 09/21/2017)
Ing. Tomáš Rosák
Počernická 513/856
Praha 108 00
Česká repulika
From: 06/20/2011
  (from: 07/07/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy 2 konatelia spoločne, alebo jeden konateľ a prokurista.
  (from: 02/02/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 23.1.1995, č. N 4/95 a Nz 4/95 v súlade s § 57, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 15267
  (from: 02/21/1995)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 2/96, Nz 2/96 zo dňa 18.1.1996. Stary spis: S.r.o. 15267
  (from: 03/28/1996)
Notárska zápisnica N 7/97, Nz 7/97 zo dňa 14.2.1997. Stary spis: S.r.o. 15267
  (from: 06/26/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.6.1998 spísaná do notárskej zápisnice č. N 18/98, Nz 17/98. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 20/98, Nz 19/98 dňa 12.6.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/10/1998)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 14/2000, Nz 13/2000 dňa 18.1.2000.
  (from: 08/10/2000)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 63/2001, Nz 61/2001 dňa 1.3.2001, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 03/08/2001)
Notárska zápisnica N 315/02, Nz 307/02 zo dňa 12.7.2002.
  (from: 08/02/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 432/2003, NZ 110852/2003 dňa 27.11.2003.
  (from: 12/15/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2007, Nz 14424/2007, NCRls 14436/2007 zo dňa 17.04.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o. na nové Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
  (from: 05/01/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2007.
  (from: 12/08/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou RIGIPS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Vlárska 44, Trnava, IČO: 34119710, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, a spoločnosťou Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava , IČO: 00681652, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť Saint-Gobain construction Products, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31389139, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8410/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 401/2007, Nz 56569/2007 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. zo dňa 13.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločností RIGIPS SLOVAKIA, s.r.o. a spoločnosti Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 01/08/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.5.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.7.2008.
  (from: 07/16/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2008.
  (from: 11/15/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2008.
  (from: 12/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.3.2009.
  (from: 04/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.10.2009.
  (from: 12/18/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2010.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2011.
  (from: 07/07/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2012.
  (from: 02/02/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.12.2012.
  (from: 01/05/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2014 o zlúčení so spoločnosťou Saint - Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., so sídlom Levická 3, 949 01 Nitra, IČO: 17 638 640, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro , Vložka č. 29993/N. Obchodná spoločnosť Saint - Gobain Construction Products s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8410/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 816/2014, Nz 28528/2014, NCRls 29076/2014 zo dňa 22.05.2014 stáva právnym nástupcom spoločnosti Saint - Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o. a preberá celé jej imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky
  (from: 09/01/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2015.
  (from: 03/26/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2017.
  (from: 07/11/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2017.
  (from: 09/21/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Saint - Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o.
Levická 3
Nitra 949 01
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person