Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  189/L

Obchodné meno: 
PT Žilina, a.s.
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
Sídlo: 
Celulózka 3494
Žilina 010 01
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
IČO: 
31 603 998
  (od: 31.03.1994)
Deň zápisu: 
01.04.1994
  (od: 31.03.1994)
Deň výmazu: 
19.08.2010
  (od: 19.08.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Po zrušení konkurzu v spoločnosti nezostal žiadny majetok potrebný na likvidáciu.
  (od: 19.08.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.03.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba buničín tissue papiera a iných vý- robkov na báze papiera a vlákniny
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
spracovanie druhotných surovín
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
závodná kuchyňa
  (od: 04.07.1995 do: 18.08.2010)
factoring a forfaiting
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
predstavenstvo
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
predstavenstvo
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Jozef Antošík - predseda
Smreková 19/90
Žilina
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Jozef Antošík - predseda
Smreková 3095/19
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
Ing. Dana Barčíková - člen
Čs. brigády 588
Strečno
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Ing. Igor Gubala - člen
Tulská 4
Žilina
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Daniel Jančiak - podpredseda
Celulózka 36
Žilina
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Marián Majtán - člen
Trnavská 1
Žilina
  (od: 05.10.1995 do: 24.07.1996)
Ing. Ladislav Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava
  (od: 05.10.1995 do: 18.09.1997)
Ing. Peter Struhár - člen
M. Benku 30
Trnava
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
Vladimír Tandler - člen
Celulózka 40
Žilina
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Marián Beňo - predseda
Smolenická 1
Bratislava
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
Doc.JUDr Ladislav Košťa , CSc. - člen
Slávičie údolie 18
Bratislava
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
Ing. Ladislav Šebo - člen
Sv. Bystríka 4/72
Žilina
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, pokiaľ právny predpis, alebo stanovy neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s ďalším prokuristom, alebo spolu s členom predstavenstva.
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis alebo stanovy neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s ďalším prokuristom.
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Dana Barčíková - člen
Čs. brigády 588
Strečno
  (od: 04.07.1995 do: 24.07.1996)
Ing. Danka Batunová - člen
9. mája 7
Žilina
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Danka Batunová - člen
9. mája 7
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.2010)
Ing. Karol Danys - člen
Golianova 1
Banská Bystrica
  (od: 05.10.1995 do: 24.07.1996)
Ing. Karol Danys - člen
Golianova 1
Banská Bystrica
  (od: 25.07.1996 do: 02.03.1997)
Ing. Emil Dubec - člen
Nám. slobody 1405/22
Púchov
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
Ing. Milan Gavlák
Piešťanská 7
Žilina
  (od: 20.01.1995 do: 03.07.1995)
Ing. Michal Grega , CSc. - člen
Kriškova 6
Bratislava
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
Ing. Miroslav Korman - člen
Platanová 5
Žilina
  (od: 20.01.1995 do: 03.07.1995)
Ing. Anna Maderičová - člen
Poľná 52
Šenkvice
  (od: 03.03.1997 do: 18.08.1999)
Ing. Daniela Milová - člen
H. Meličkovej 15
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 19.01.1995)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (od: 20.01.1995 do: 03.07.1995)
Ing. Ján Porvazník , CSc. - predseda
Stanekova 26
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.2010)
Ing. Milan Rehák - člen
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.1999)
JUDr. Veronika Romaníková - člen
Republiky 12
Žilina
  (od: 04.07.1995 do: 04.10.1995)
Ing. Peter Struhár - predseda
M. Benku 30
Trnava
  (od: 04.07.1995 do: 24.07.1996)
Ing. Michal Štolc - člen
Jurkovičova 3
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 19.01.1995)
Ing. Dušan Švantner - člen
Čsl. armády 28
Brezno
  (od: 04.07.1995 do: 24.07.1996)
Ing. Peter Vavro - člen
Dadanova 3385/3
Žilina
  (od: 31.03.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Peter Vavro - člen
Dadanova 3385/3
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.2010)
Ing. Ondrej Zemiar - člen
Jarošova 17
Pezinok
  (od: 31.03.1994 do: 19.01.1995)
Prokúra: 
Ing. Dana Barčíková
Československej brigády 588
Strečno
  (od: 25.07.1996 do: 27.01.1998)
Ing. Marián Beňo
Smolenická 1
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
Mgr. Marcel Blažo
Toplianska 5073/26
Bratislava
  (od: 19.08.1999 do: 18.08.2010)
Ing. Igor Gubala
Tulská 4
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 23.10.1996)
Ing. František Holler
Smolenická 12
Bratislava
  (od: 19.08.1999 do: 18.08.2010)
Ing. Daniel Jančiak
Pri celulózke 36
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 23.10.1996)
JUDr. Bernardína Klincová
Kysucká cesta 2
Žilina
  (od: 05.10.1995 do: 24.07.1996)
Ing. Marián Majtán
Trnavská 1
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 27.01.1998)
Ing. Ladislav Šebo
Sv. Bystríka 4/72
Žilina
  (od: 25.07.1996 do: 18.09.1997)
Ing. Miroslav Vrbický
Dobšinského 1615/8
Žilina
  (od: 28.01.1998 do: 18.08.2010)
Výška základného imania: 
941 621 000 Sk
  (od: 15.07.1997 do: 18.08.2010)
861 621 000 Sk
  (od: 05.12.1996 do: 14.07.1997)
861 507 000 Sk
  (od: 04.07.1995 do: 04.12.1996)
411 507 000 Sk
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Akcie: 
Počet: 411507
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.2010)
Počet: 57
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 2 000 Sk
  (od: 05.12.1996 do: 18.08.2010)
Počet: 5300
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.07.1997 do: 18.08.2010)
Počet: 4500
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 25.07.1996 do: 14.07.1997)
Počet: 861507
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.07.1995 do: 24.07.1996)
Počet: 411507
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.3.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 172 Obch. zák. jednorázovo a schválením stanov. Stary spis: Sa 623
  (od: 31.03.1994 do: 18.08.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.5.1995 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.07.1995 do: 18.08.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.9.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.10.1995 do: 18.08.2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1996 bola schválená zmena stanov
  (od: 25.07.1996 do: 18.08.2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.12.1996 do: 18.08.2010)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 5. 2. 1997 bola schválená zmena člena dozornej rady.
  (od: 03.03.1997 do: 18.08.2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.07.1997 do: 18.08.2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5. 9. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.09.1997 do: 18.08.2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 222/98-247 zo dňa 19. mája 2000 bol vyhlásený na majetok spoločnosti konkurz. Za správkyňu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Ivicu Firstovú, advokátku, Radlinského 36, Dolný Kubín.
  (od: 01.06.2000 do: 18.08.2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 222/98-1731 zo dňa 22.1.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.5.2008, bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Ivica Firstová, Radlisnkého 34, Dolný Kubín bola zbavená funkcie správkyne konkurznej podstaty
  (od: 18.06.2008 do: 18.08.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR