Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  20391/V

Obchodné meno: 
ESSET, s.r.o.
  (od: 13.09.2007)
Sídlo: 
Pražská 4
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 07.08.2021)
Muškátová 5
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 02.03.2019 do: 06.08.2021)
Moyzesova 36
Košice-Staré Mesto 040 01
  (od: 20.03.2015 do: 01.03.2019)
Lichardova 20
Košice 040 01
  (od: 21.10.2010 do: 19.03.2015)
Moldavská cesta 8
Košice 040 11
  (od: 03.04.2008 do: 20.10.2010)
Moldavská 8
Košice 040 11
  (od: 23.10.2007 do: 02.04.2008)
Park Angelinum 17
Košice 040 01
  (od: 13.09.2007 do: 22.10.2007)
IČO: 
36 832 189
  (od: 13.09.2007)
Deň zápisu: 
13.09.2007
  (od: 13.09.2007)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.09.2007)
Predmet podnikania (činnosti): 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 02.03.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 02.03.2019)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 02.03.2019)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 02.03.2019)
spracovanie údajov
  (od: 13.09.2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 02.03.2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 02.03.2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 02.03.2019)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 02.03.2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 02.03.2019)
administratívne služby
  (od: 02.03.2019)
činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 02.03.2019)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 02.03.2019)
organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav a veľtrhov
  (od: 13.09.2007)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 13.09.2007)
práce vo výškach v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007)
vykonávanie kontrol, revízií, opráv a montáž požiarnych uzáverov
  (od: 13.09.2007)
bezpečnostnotechnická služba
  (od: 03.04.2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
  (od: 03.04.2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 03.04.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 03.04.2008)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 03.04.2008)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (od: 03.04.2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu ZZ A Aa, b,c,d,e,f,g,h,i,j,Ba,b,c,d,e,f,g,h,i výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu ZZ A Aa,b,d,e,g,Ba,b,c,d,e,f,h,i výchova a vzdelávanie viazačov bremien
  (od: 24.07.2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
  (od: 21.10.2010)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  (od: 21.10.2010)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 21.10.2010)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu E2 vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A, B
  (od: 12.10.2012 do: 01.03.2019)
výroba elektrických zariadení
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 24.07.2008 do: 01.03.2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 24.07.2008 do: 01.03.2019)
výroba optických prístrojov a zariadení a didaktických pomôcok
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia interiérov a exteriérov
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
administratívne a kancelárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
vydavateľská činnosť
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
tvorba web stránok
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
inštalácia, návrh, správa a údržba počítačových sietí
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
výroba nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
požičiavanie nahraných zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov na zmluvnom základe
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
finančný a operatívny leasing
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače so súhlasom autora
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení, strojov, prístrojov, technologických a elektronických zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
marketing a manažment
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
automatizované spracovanie dát
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
navrhovanie počítačových informačných systémov a automatizovaných systémov riadenia
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
Spoločníci: 
Jozef Jánošik
Michalovská 349/7
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 07.08.2021)
Ján Adzima
Varšavská 16
Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
  (od: 21.10.2010 do: 19.08.2019)
Ing. Miroslav Jánošík
Michalovská 7
Košice-Západ 040 11
  (od: 23.10.2007 do: 01.03.2019)
Ing. Peter Széki
104
Vajkovce 044 43
  (od: 13.09.2007 do: 11.10.2012)
Nicole Fabianová
Bratislavská 66
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 20.08.2019 do: 06.08.2021)
Jozef Jánošik
Michalovská 7
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 02.03.2019 do: 06.08.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef Jánošik
Vklad: 8 300 EUR Splatené: 8 300 EUR
  (od: 07.08.2021)
Ing. Peter Széki
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 13.09.2007 do: 22.10.2007)
Ing. Peter Széki
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.10.2007 do: 02.02.2010)
Ing. Miroslav Jánošík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.10.2007 do: 02.02.2010)
Ing. Peter Széki
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR
  (od: 03.02.2010 do: 20.10.2010)
Ing. Miroslav Jánošík
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR
  (od: 03.02.2010 do: 20.10.2010)
Ing. Peter Széki
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 21.10.2010 do: 11.10.2012)
Ing. Miroslav Jánošík
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 21.10.2010 do: 11.10.2012)
Ján Adzima
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 21.10.2010 do: 26.04.2013)
Ing. Miroslav Jánošík
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 12.10.2012 do: 26.04.2013)
Ján Adzima
  (od: 27.04.2013 do: 19.08.2019)
Nicole Fabianová
Vklad: 4 150 EUR Splatené: 4 150 EUR
  (od: 20.08.2019 do: 06.08.2021)
Ing. Miroslav Jánošík
Vklad: 4 150 EUR Splatené: 4 150 EUR
  (od: 27.04.2013 do: 01.03.2019)
Jozef Jánošik
Vklad: 4 150 EUR Splatené: 4 150 EUR
  (od: 02.03.2019 do: 06.08.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 07.08.2021)
konatelia
  (od: 20.03.2015 do: 06.08.2021)
konateľ
  (od: 12.10.2012 do: 19.03.2015)
konatelia
  (od: 23.10.2007 do: 11.10.2012)
konateľ
  (od: 13.09.2007 do: 22.10.2007)
Jozef Jánošik
Michalovská 7
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 02.03.2019
  (od: 02.03.2019)
Ján Adzima
Varšavská 16
Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 20.03.2015
  (od: 20.03.2015 do: 19.08.2019)
Ján Adzima
Varšavská 16
Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 20.03.2015 Skončenie funkcie: 20.08.2019
  (od: 20.08.2019 do: 19.08.2019)
Ing. Miroslav Jánošík
Michalovská 7
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.10.2007
  (od: 23.10.2007 do: 01.03.2019)
Ing. Miroslav Jánošík
Michalovská 7
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.10.2007 Skončenie funkcie: 02.03.2019
  (od: 02.03.2019 do: 01.03.2019)
Ing. Peter Széki
104
Vajkovce 044 43
Vznik funkcie: 13.09.2007
  (od: 13.09.2007 do: 11.10.2012)
Ing. Peter Széki
104
Vajkovce 044 43
Vznik funkcie: 13.09.2007 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 02.03.2019)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 13.09.2007 do: 01.03.2019)
Prokúra: 
Ján Adzima
Varšavská 16
Košice 040 13
Vznik funkcie: 21.10.2010
  (od: 21.10.2010 do: 19.03.2015)
Ján Adzima
Varšavská 16
Košice 040 13
Vznik funkcie: 21.10.2010 Skončenie funkcie: 20.03.2015
  (od: 20.03.2015 do: 19.03.2015)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť v plnom rozsahu vo všetkých úkonoch samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 21.10.2010 do: 19.03.2015)
Výška základného imania: 
8 300 EUR Rozsah splatenia: 8 300 EUR
  (od: 21.10.2010)
6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
  (od: 03.02.2010 do: 20.10.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 13.09.2007 do: 02.02.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  17.05.2024
Dátum výpisu:  20.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR