Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  128/T

Obchodné meno: 
BELAR a.s.
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
BELAR-DUNAJ, akciová spoločnosť
  (od: 20.08.1998 do: 31.12.2004)
Poľnonákup Dunaj a.s.
  (od: 24.04.1992 do: 19.08.1998)
Sídlo: 
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (od: 24.03.1999 do: 31.08.2013)
Adorská 41
Dunajská Streda 929 31
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1999)
IČO: 
31 411 797
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Deň výmazu: 
01.09.2013
  (od: 01.09.2013)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti BELAR a.s. rozhodlo dňa 12.08.2013 o zrušení spoločnosti BELAR a.s. ku dňu 31.08.2013. Spoločnosť BELAR a.s. sa zrušuje bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava ako nástupníckou spoločnosťou, na ktorú dňom 01.09.2013 prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti BELAR a.s., IČO: 31 411 797, celý jej majetok, všetky jej pohľadávky a záväzky, práva a povinnosti, vrátane práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva.
  (od: 01.09.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
nákup a predaj osív a sadby
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
cestná doprava nákladná
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
oprava nákladných vozidiel a iných manipulačných strojov a zariadení
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
prenájom dopravných prostriedkov a údržbárskych dielní
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
výroba oceľových konštrukcií, kovovýroba
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
drevovýroba a stolárska výroba
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
vykonanie revíznej činnosti elektrických zariadení a hromozvodov
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
prevíjanie a oprava asynchronických elektromotorov
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (od: 24.04.1992 do: 12.07.2006)
výkrm brojlerových kurčiat
  (od: 22.04.1993 do: 12.07.2006)
nákup a predaj chemikálií
  (od: 24.03.1994 do: 12.07.2006)
obchodovanie so všetkými komoditami na ktoré nie je potrebné osobitné oprávnenie
  (od: 24.03.1994 do: 12.07.2006)
balenie rastlinných výrobkov
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
zahranično - obchodná činnosť
  (od: 08.09.1995 do: 12.07.2006)
výroba a zušľachťovanie kŕmnych zmesí
  (od: 01.01.2005 do: 12.07.2006)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2005 do: 12.07.2006)
zámočníctvo
  (od: 01.01.2005 do: 12.07.2006)
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (od: 24.04.1992 do: 31.08.2013)
výroba krmných zmesí
  (od: 24.04.1992 do: 31.08.2013)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, včítane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deraterizácie
  (od: 08.09.1995 do: 31.08.2013)
laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, pôdnych vzoriek a súvisiace poradenské služby
  (od: 08.09.1995 do: 31.08.2013)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 29.09.1998 do: 31.08.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.03.1999 do: 31.08.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.03.1999 do: 31.08.2013)
poľnohospodárska prvovýroba
  (od: 09.04.2002 do: 31.08.2013)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
ubytovacie služby
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
cestná motorová doprava - verejná nákladná medzinárodná
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
železničná vlečka
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
laboratórna chemická analýza kŕmnych zmesí
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
prenájom reklamných plôch
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
poskytovanie úverov z vlastných finančných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
výroba obalov
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
baliaca činnosť
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
chov hospodárskych zvierat
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
výskum, výroba a predaj prísad pre potravinársku výrobu
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
výskum a vývoj v oblasti biochémie a biochemických procesov
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
organizovanie výstav a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 13.07.2006 do: 31.08.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.04.2002 do: 31.08.2013)
predstavenstvo
  (od: 20.08.1998 do: 08.04.2002)
predstavenstvo
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 22.09.1997)
Ing. Andrej Bezák - podpredseda
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 27.09.2005)
Ing. Andrej Bezák - podpredseda
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 23.09.2005
  (od: 28.09.2005 do: 27.09.2005)
Mgr. Ing. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 24.06.2008)
Mgr. Ing. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Alexander Csiba - člen
Krátka 11
Dunajská Streda 929 01
  (od: 20.08.1998 do: 16.06.1999)
Ing. Ján Danter - člen
Boldog 159
Boldog 925 26
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 03.12.2008)
Ing. Ján Danter - člen
Boldog 159
Boldog 925 26
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 31.10.2008
  (od: 04.12.2008 do: 03.12.2008)
Ing. Irena Denkeová
406
Ohrady 930 12
  (od: 20.05.1999 do: 08.02.2000)
Ing. Jaroslav Dobiš - člen
Golianova 64
Nitra
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Ing. Ladislav Dobos - člen
507
Šamorín - Mliečno 931 01
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 15.05.2007 do: 17.04.2008)
Ing. Ladislav Dobos - člen
507
Šamorín - Mliečno 931 01
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Ing. Zoltán Dömeny - člen
Komárňanská 47/31
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 28.09.2005 do: 31.01.2006)
Ing. Zoltán Dömeny , PhD. - člen
Komárňanská 47/31
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 01.02.2006 do: 28.12.2007)
Ing. Zoltán Dömeny , PhD. - člen
Komárňanská 47/31
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 10.10.2007
  (od: 29.12.2007 do: 28.12.2007)
Ing. Pavol Ďurišin
Sološnická 51
Bratislava
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Pavol Ďurišin - člen
Sološnická 51
Bratislava
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 29.10.2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 30.10.2008 do: 29.10.2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - podpredseda
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - podpredseda
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Csaba Farkas - člen
Thúróczyho 31
Šahy 936 01
  (od: 20.08.1998 do: 16.06.1999)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 02.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - predseda
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 17.04.2008)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - predseda
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Vojtech Hicner - člen
Rybný trh 333/1
Dunajská Streda
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
Ing. Tibor Keserü - člen
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 17.08.2004
  (od: 20.08.2004 do: 31.12.2004)
Ing. Tibor Keserü - člen
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 17.08.2004 Skončenie funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 31.12.2004)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 24.06.2008)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 30.09.2008
  (od: 30.10.2008 do: 20.07.2010)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 30.09.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 21.07.2010 do: 20.07.2010)
Ing. Marián Krištof - člen predstavenstva
Agátová 1118/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.01.2011
  (od: 04.02.2011 do: 23.05.2012)
Ing. Marián Krištof - člen predstavenstva
Agátová 1118/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.01.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 24.05.2012 do: 23.05.2012)
Ing. Atila Lendvay - člen
249
Ňárad 930 06
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 27.09.2005)
Ing. Atila Lendvay - podpredseda
249
Ňárad 930 06
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 28.09.2005 do: 17.04.2008)
Ing. Atila Lendvay - podpredseda
249
Ňárad 930 06
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Ing. Kamil Majerčík
Jurkovičova 19
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 10.10.2007
  (od: 29.12.2007 do: 17.04.2008)
Ing. Kamil Majerčík
Jurkovičova 19
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 10.10.2007 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Ing. Pavol Masár - člen
Novomeského 12
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.02.2006 do: 17.04.2008)
Ing. Pavol Masár - člen
Novomeského 12
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Ing. Bohuš Mikula - člen
Limbová 412/18
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 14.05.2007)
Ing. Bohuš Mikula - člen
Limbová 412/18
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 17.04.2007
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Imrich Mózes
Smetanov háj 291
Dunajská Streda
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Imrich Mózes - člen
Smetanov háj 291/29
Dunajská Streda 929 01
  (od: 23.09.1997 do: 19.05.1999)
Imrich Mózes - podpredseda
Smetanov háj 291
Dunajská Streda
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
Ing. Imrich Nagy - člen
196
Vydrany
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
Ing. Imrich Nagy - podpredseda
196
Vydrany 930 16
  (od: 24.10.1997 do: 16.06.1999)
Ing. Ladislav Pisch , CSc.
Slnečná 17
Šamorín
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Ladislav Pisch , CSc. - predseda
Slnečná 17
Bratislava
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec 903 01
  (od: 20.08.1998 do: 19.05.1999)
Jozef Presinszky - člen
89
Medveďov
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
Ing. Ladislav Sátor - podpredseda predstavenstva
600
Dolný Štál 030 10
  (od: 17.06.1999 do: 31.07.2000)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
  (od: 01.08.2000 do: 25.06.2003)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 19.08.2004)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 17.08.2004
  (od: 20.08.2004 do: 19.08.2004)
Ing. Peter Semanco - člen
Bottova 805/13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 31.10.2008
  (od: 04.12.2008 do: 03.02.2011)
Ing. Peter Semanco - člen
Bottova 805/13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 31.10.2008 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 04.02.2011 do: 03.02.2011)
Ing. Peter Semanco - člen
Homolova 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 28.09.2005 do: 12.07.2006)
Ing. Peter Semanco - člen
Pri kríži 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 13.07.2006 do: 17.04.2008)
Ing. Peter Semanco - člen
Pri kríži 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Ing. Peter Semanco - podpredseda predstavenstva
Bottova 805/13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 26.01.2011
  (od: 04.02.2011 do: 23.05.2012)
Ing. Peter Semanco - podpredseda predstavenstva
Bottova 805/13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 26.01.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 24.05.2012 do: 23.05.2012)
Ing. Ladislav Slezák - člen
610
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 23.09.2005)
Ing. Ladislav Slezák - člen
610
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 01.09.2005
  (od: 24.09.2005 do: 23.09.2005)
Ing. Milan Slezák - člen
313
Stará Myjava 907 01
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 14.05.2007)
Ing. Milan Slezák - člen
313
Stará Myjava 907 01
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 03.03.2007
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 07.05.2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 20.03.2009
  (od: 08.05.2009 do: 07.05.2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavová 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 24.06.2008)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavová 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Attila Szabómihály
Veľkoblahovská cesta 75/39
Dunajská Streda
  (od: 09.02.2000 do: 31.07.2000)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
  (od: 01.08.2000 do: 25.06.2003)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 19.08.2004)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 17.08.2004
  (od: 20.08.2004 do: 19.08.2004)
Ing. Attila Szabómihály - predseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 17.08.2004
  (od: 20.08.2004 do: 31.12.2004)
Ing. Attila Szabómihály - predseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 17.08.2004 Skončenie funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 31.12.2004)
Ing. Ján Šabík
Cabanova 30
Bratislava
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Ján Šabík - člen
Cabanova 30
Bratislava
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - člen
Chrobákova 1
Bratislava
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - predseda
Chrobákova 1
Bratislava
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - predseda
Chrobákova 1
Bratislava
  (od: 20.05.1999 do: 31.07.2000)
Ing. Pavel Šebeň
Jazmínova 2
Zvolen
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Miroslav Šuba
Gercenova 7
Bratislava
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Tibor Takács - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 04.08.2010 do: 03.02.2011)
Ing. Tibor Takács - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 04.02.2011 do: 03.02.2011)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.01.2011
  (od: 04.02.2011 do: 23.05.2012)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.01.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 24.05.2012 do: 23.05.2012)
Ing. Ladislav Ürogi
157
Veľké Dvorníky
  (od: 09.02.2000 do: 31.07.2000)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
  (od: 01.08.2000 do: 25.06.2003)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 19.08.2004)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 17.08.2004
  (od: 20.08.2004 do: 19.08.2004)
Ing. Ladislav Ürögi - podpredseda
157
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 17.08.2004
  (od: 20.08.2004 do: 31.12.2004)
Ing. Ladislav Ürögi - podpredseda
157
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 17.08.2004 Skončenie funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 31.12.2004)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda
  (od: 23.05.2001 do: 25.06.2003)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 31.01.2006)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.02.2006 do: 31.01.2006)
Jozef Viola - podpredseda
29
Holice
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Jozef Viola - podpredseda
29
Holice
  (od: 23.09.1997 do: 23.10.1997)
Jozef Viola - predseda
29
Holice
  (od: 24.04.1992 do: 09.10.1996)
Ing. Štefan Zaťko - predseda
Družstevná 800
Žihárec 925 83
Vznik funkcie: 20.03.2009
  (od: 08.05.2009 do: 03.02.2011)
Ing. Štefan Zaťko - predseda
Družstevná 800
Žihárec 925 83
Vznik funkcie: 20.03.2009 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 04.02.2011 do: 03.02.2011)
Ing. Drahoslav Žídek - člen
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 15.05.2007 do: 17.04.2008)
Ing. Drahoslav Žídek - člen
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 18.04.2008 do: 17.04.2008)
Bc. Emil Macho - predseda
854
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 24.05.2012 do: 31.08.2013)
Ing. Drahoslav Židek - podpredseda predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 24.05.2012 do: 31.08.2013)
Ing. Ľubomíra Kukučková - člen
Malý Báb 492
Báb 951 34
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 24.05.2012 do: 31.08.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti, pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (od: 09.04.2002 do: 31.08.2013)
1. Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať môžu: a/ predseda predstavenstva samostatne, alebo b/ dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy podpredseda predstavenstva 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho pripoja svoj podpis osoby v bode 1. alebo: a/ splnomocnené osoby v rozsahu udelenej písomnej plnej moci, pričom kópiu plnomocenstva priložia k danému dokumentu, alebo b/ zamestnanci spoločnosti v rozsahu práv delegovaných organizačným poriadkom alebo iným interným predpisom spoločnosti schváleným predstavenstvom spoločnosti.
  (od: 20.08.1998 do: 08.04.2002)
Menom spoločnosti môžu konať, spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho pripoja svoj podpis.
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Zastupovanie spoločnosti navonok:štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 22.09.1997)
Dozorná rada: 
Erika Bartalosová
206
Sap 930 06
Vznik funkcie: 21.03.2007
  (od: 15.05.2007 do: 20.07.2010)
Erika Bartalosová
206
Sap 930 06
Vznik funkcie: 21.03.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 21.07.2010 do: 20.07.2010)
JUDr. Marta Blažková
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
JUDr. Marta Blažková - člen
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
JUDr. Marta Blažková - predseda
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
JUDr. Marta Blažová - člen
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Ján Bodonyi
72
Veľká Ves nad Ipľom
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Irena Denkeová
406
Ohrady
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Irena Denkeová - člen
406
Ohrady 930 12
  (od: 23.09.1997 do: 19.05.1999)
Ing. Róbert Ďuriš - člen
Ľ. Štúra 21
Levice 935 85
  (od: 20.08.1998 do: 31.07.2000)
Ing. Terézia Feketeová - člen
Nová ves 2223/21
Dunajská Streda
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Ing. Ladislav Finka , CSc.
Jašíkova 255/8
Bratislava
  (od: 01.08.2000 do: 08.04.2002)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 255/8
Bratislava
  (od: 20.05.1999 do: 31.07.2000)
Ing. Mikuláš Klostermann - podpredseda
Mlynská 309
Dunajská Streda
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
Mgr. Tomáš Kohoutek
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 20.07.2010)
Mgr. Tomáš Kohoutek
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 21.07.2010 do: 20.07.2010)
Ing. Milan Kučera
Nad predmestím 1608/14
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.01.2005 do: 24.06.2008)
Ing. Milan Kučera
Nad predmestím 1608/14
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Attila Lendvay
249
Ňárad 930 06
  (od: 01.08.2000 do: 22.05.2001)
Ing. Attila Lendvay - člen
249
Ňárad 930 06
  (od: 20.05.1999 do: 31.07.2000)
Andrej Matus
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
  (od: 23.05.2001 do: 25.06.2003)
Andrej Matus - člen
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Andrej Matus - člen
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 14.05.2007)
Andrej Matus - člen
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 29.10.2006
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Eva Navrátilová - člen
100
Malé Dvorníky
  (od: 24.04.1992 do: 23.03.1994)
Ing. Ladislav Pisch , CSc.
Slnečná 17
Šamorín 931 01
  (od: 01.08.2000 do: 22.05.2001)
Ing. Ladislav Pisch , CSc. - člen
Slnečná 17
Šamorín
  (od: 20.05.1999 do: 31.07.2000)
Ing. Ladislav Pisch , CSc. - predseda
Slnečná 17
Šamorín
  (od: 23.09.1997 do: 19.05.1999)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 32/A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 24.06.2008)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 32/A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
  (od: 20.05.1999 do: 31.07.2000)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec 903 01
  (od: 01.08.2000 do: 25.06.2003)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Anna Rusnáková
Kadnárova 108
Bratislava
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Anna Rusnáková - člen
Kadnárova 108
Bratislava
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Ján Šabík - člen
Cabanová 30
Bratislava
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Ing. Ondrej Šaling , CSc.
Chrobákova 1
Bratislava
  (od: 01.08.2000 do: 22.05.2001)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - člen
Chrobákova 1
Bratislava
  (od: 20.08.1998 do: 19.05.1999)
Ing. Pavol Šimo - podpredseda
Magurská 58
Banská Bystrica
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Na Revíne 29/A
Bratislava
  (od: 23.05.2001 do: 25.06.2003)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Na Revíne 29/A
Bratislava
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Na Revíne 29/A
Bratislava
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 13.05.2004 do: 24.06.2008)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Na Revíne 29/A
Bratislava
Vznik funkcie: 22.03.2002 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda
Pekníkova 11
Bratislava
  (od: 24.03.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda
Pekníkova 11
Bratislava
  (od: 10.10.1996 do: 22.09.1997)
Mgr. Peter Vrábel - člen
Hviezdoslavova 34
Ladce
  (od: 23.09.1997 do: 19.08.1998)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 23.07.2013 do: 22.07.2013)
Ing. Robert Konopka - predseda
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 21.07.2010 do: 31.08.2013)
Ing. Štefan Andrášik
L. Novomeského 24/767
Šaľa 927 15
Vznik funkcie: 24.09.2012
  (od: 17.10.2012 do: 31.08.2013)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 22.07.2013)
Výška základného imania: 
8 940 748 EUR Rozsah splatenia: 8 940 748 EUR
  (od: 20.07.2011 do: 31.08.2013)
10 676 160 EUR Rozsah splatenia: 10 676 160 EUR
  (od: 21.07.2010 do: 19.07.2011)
11 387 944 EUR Rozsah splatenia: 11 387 944 EUR
  (od: 06.08.2009 do: 20.07.2010)
15 381 202,24 EUR Rozsah splatenia: 15 381 202,24 EUR
  (od: 07.05.2009 do: 05.08.2009)
463 371 384 Sk Rozsah splatenia: 463 371 384 Sk
  (od: 04.12.2008 do: 06.05.2009)
711 784 000 Sk Rozsah splatenia: 711 784 000 Sk
  (od: 28.12.2005 do: 03.12.2008)
740 181 000 Sk Rozsah splatenia: 740 181 000 Sk
  (od: 01.01.2005 do: 27.12.2005)
371 762 000 Sk Rozsah splatenia: 371 762 000 Sk
  (od: 08.09.2004 do: 31.12.2004)
488 062 000 Sk Rozsah splatenia: 488 062 000 Sk
  (od: 09.04.2002 do: 07.09.2004)
488 062 000 Sk
  (od: 17.06.1999 do: 08.04.2002)
482 225 000 Sk
  (od: 24.03.1999 do: 16.06.1999)
387 810 000 Sk
  (od: 22.04.1993 do: 23.03.1999)
366 911 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.04.1993)
Akcie: 
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 12 999 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 20.07.2011 do: 31.08.2013)
Počet: 87796
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 20.07.2011 do: 31.08.2013)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 999 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 21.07.2010 do: 19.07.2011)
Počet: 111784
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 21.07.2010 do: 19.07.2011)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 999 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 06.08.2009 do: 20.07.2010)
Počet: 111784
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 06.08.2009 do: 20.07.2010)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 21 609,25 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 07.05.2009 do: 05.08.2009)
Počet: 111784
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 21,61 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 07.05.2009 do: 05.08.2009)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 651 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 04.12.2008 do: 06.05.2009)
Počet: 111784
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 651 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 04.12.2008 do: 06.05.2009)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 25.06.2008 do: 03.12.2008)
Počet: 111784
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (od: 25.06.2008 do: 03.12.2008)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.01.2005 do: 24.06.2008)
Počet: 111784
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.12.2005 do: 24.06.2008)
Počet: 140181
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.01.2005 do: 27.12.2005)
Počet: 371762
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.09.2004 do: 31.12.2004)
Počet: 488062
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.06.2003 do: 07.09.2004)
Počet: 387810
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.02.2000 do: 25.06.2003)
Počet: 100252
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.02.2000 do: 25.06.2003)
Počet: 387810
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.06.1999 do: 08.02.2000)
Počet: 100252
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.06.1999 do: 08.02.2000)
Počet: 482225
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.1999 do: 16.06.1999)
Počet: 387810
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.09.1997 do: 23.03.1999)
Počet: 387810
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.1993 do: 22.09.1997)
Počet: 355904
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.04.1993)
Počet: 11007
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.04.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Valné zhromaždenie konané dňa 2.7.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 389
  (od: 24.03.1994 do: 31.08.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.04.1994 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 389
  (od: 08.09.1995 do: 31.08.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 01.07.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 80/97, Nz 59/97 schválilo zmenu stanov.
  (od: 23.09.1997 do: 31.08.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 74/98, Nz 68/98 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Poľnonákup Dunaj, a.s. na: BELAR-DUNAJ, akciová spoločnosť).
  (od: 20.08.1998 do: 31.08.2013)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.07.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 234/98, Nz 229/98.
  (od: 29.09.1998 do: 31.08.2013)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 05.03.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 34/99, Nz 34/99. Zmena sídla spoločnosti z: Adorská 41, Dunajská Streda na: Nová Osada 22, Dunajská Streda.
  (od: 24.03.1999 do: 31.08.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 07.06.1998, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 118/99, Nz 115/99 schválilo zmenu stanov.
  (od: 17.06.1999 do: 31.08.2013)
NZ č. 51/2002 zo dňa 22.03.2002, nové znenie stanov spoločnosti, schválené na valnom zhromaždení dňa 22.03.2002.
  (od: 09.04.2002 do: 31.08.2013)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 23.04.2003 formou notárskej zápisnice č. N 90/2003, Nz 29925/2003.
  (od: 26.06.2003 do: 31.08.2013)
Na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 30 CbR 5/2004-33 zo dňa 29.10.2004 súd vymenoval spoločnosť TPA - AUDIT Consulting, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 31 356 931 za spoločného nezávislého auditora povereného preskúmaním návrhu zmluvy o zlúčení spoločností BELAR - DUNAJ, akciová spoločnosť, Nová Osada 22, Dunajská Streda, IČO: 31 411 797, Belar - Záhoran, a.s., Priemyselná 284, Senica, IČO: 31 412 131 a BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť, Nitrianska 445, Veľké Ripňany, IČO: 31 412 441, ktorý preskúma návrh zmluvy o zlúčení pre všetky zlučujúce sa spoločnosti.
  (od: 24.11.2004 do: 31.08.2013)
Dňa 01.01.2005 sa akciová spoločnosť zlučuje so spoločnosťami: Belar - Záhoran, a.s. so sídlom 905 39 Senica, Priemyselná 284, IČO: 31 412 131 a BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť, so sídlom 956 07 Veľké Ripňany, Nitrianska 445, IČO: 31 412 441.
  (od: 01.01.2005 do: 31.08.2013)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.09.2013)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Agropodnik a.s. Trnava IČO: 31 420 494
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (od: 01.09.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR