Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  712/S

Business name: 
V.T.C., a.s. "v konkurze"
  (from: 09/08/2010)
Registered seat: 
Rádayho 8
Lučenec 984 01
  (from: 12/31/2005)
Identification number (IČO): 
36 056 316
  (from: 09/30/2002)
Date of entry: 
09/30/2002
  (from: 09/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/2002)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/30/2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/30/2002)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (from: 09/30/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/30/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/2002)
Ing. Janka Dobrocká - predseda
Dr. Vodu 21
Lučenec 984 01
From: 01/11/2008
  (from: 01/23/2008)
Marta Rusnáková - člen
ul. J.G.Tajovského 1764/12A
Lučenec 984 01
From: 01/11/2008
  (from: 01/23/2008)
Ing. Alena Balážová - člen
M. R. Štefánika 2425/10
Lučenec 984 01
From: 01/30/2009
  (from: 02/12/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/30/2002)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 02/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom spoločnosti
  (from: 02/12/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/20/2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/9/2009-27 zo dňa 16.02.2010, právoplatným dňa 20.02.2010, vykonateľným dňa 20.02.2010 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, začal konkurzné konanie voči dlžníkovi, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 9.
  (from: 07/30/2016)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Radka Longauerová
Horná 65/A
Banská Bystrica 974 01
From: 05/12/2016
  (from: 07/30/2016)
Supervisory board: 
Mária Beňušová - člen
Čajkovského 14
Lučenec
From: 09/30/2002
  (from: 09/30/2002)
JUDr. Renáta Endrödyová - predseda
Dr. Herza 26
Lučenec 984 01
From: 10/28/2005
  (from: 01/23/2008)
Ing. Ildikó Ferenczová
Janka Alexyho 24
Lučenec 984 03
From: 10/28/2005
  (from: 12/31/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov osvedčením notárskou zápisnicou NZ 454/2002 N 427/2002 o zakladateľskej zmluve o založení obchodnej spoločnsoti V.T.C., akciová spoločnosť.
  (from: 09/30/2002)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/9/2009-267 zo dňa 05. 05. 2016, právoplatným dňa 12. 05. 2016 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica a ustanovuje za správcu konkurznej podstaty Mgr. Radku Longauerovú, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica v obchodnej spoločnosti V.T.C., a.s. „v konkurze“, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316.
  (from: 07/30/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 12/19/2009
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/9/2009-15 zo dňa 15. 12. 2009, právoplatným dňa 19. 12. 2009 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka V.T.C., a.s., so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316. Súd ustanovil správcu Ing Ladislava Kokavca, so sídlom 984 01 Lučenec, J. Vargu 16.
  (from: 09/08/2010)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 02/20/2010
  (from: 09/08/2010)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person