Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  712/S

Obchodné meno: 
V.T.C., a.s. "v konkurze"
  (od: 08.09.2010)
V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii"
  (od: 02.06.2010 do: 07.09.2010)
V.T.C., a.s.
  (od: 30.09.2002 do: 01.06.2010)
Sídlo: 
Rádayho 8
Lučenec 984 01
  (od: 31.12.2005)
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (od: 30.09.2002 do: 30.12.2005)
IČO: 
36 056 316
  (od: 30.09.2002)
Deň zápisu: 
30.09.2002
  (od: 30.09.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.09.2002)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 30.09.2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 30.09.2002)
prenájom nehnuteľností
  (od: 30.09.2002)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (od: 30.09.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.09.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 30.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 30.09.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.09.2002)
Ing. Janka Dobrocká - predseda
Dr. Vodu 21
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 11.01.2008
  (od: 23.01.2008)
Marta Rusnáková - člen
ul. J.G.Tajovského 1764/12A
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 11.01.2008
  (od: 23.01.2008)
Ing. Alena Balážová - člen
M. R. Štefánika 2425/10
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.01.2009
  (od: 12.02.2009)
Ing. arch. Ivan Bušovský - člen
Švantnerova 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 18.07.2003
  (od: 24.10.2003 do: 10.05.2004)
Ing. arch. Ivan Bušovský - člen
Švantnerova 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 18.07.2003 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Ing. Róbert Csaba - predseda
Nám. slobody 8
Fiľakovo
Vznik funkcie: 18.07.2003
  (od: 24.10.2003 do: 10.05.2004)
Ing. Róbert Csaba - predseda
Nám. slobody 8
Fiľakovo
Vznik funkcie: 18.07.2003 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Janka Dobrocká - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
Vznik funkcie: 18.07.2003
  (od: 24.10.2003 do: 22.01.2008)
Janka Dobrocká - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
Vznik funkcie: 18.07.2003 Skončenie funkcie: 10.01.2008
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Ing. Milan Gašpar - predseda
M.R. Štefánika 15
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2003
  (od: 30.09.2002 do: 23.10.2003)
Dávid Greksa - člen
379
Mýtna 985 53
Vznik funkcie: 11.01.2008
  (od: 23.01.2008 do: 11.02.2009)
Dávid Greksa - člen
379
Mýtna 985 53
Vznik funkcie: 11.01.2008 Skončenie funkcie: 29.01.2009
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Ing. Peter Machava - člen
Tomášovská 14
Kalinovo
Vznik funkcie: 30.09.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2003
  (od: 30.09.2002 do: 23.10.2003)
Juraj Sýkora - člen
Rúbanisko II. 423/50
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 31.12.2005 do: 22.01.2008)
Juraj Sýkora - člen
Rúbanisko II. 423/50
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 28.10.2005 Skončenie funkcie: 10.01.2008
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Ing. Lívia Tanóczkyová - člen
Nám. republiky 7
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2003
  (od: 30.09.2002 do: 23.10.2003)
Ing. Jozef Urbán - predseda
Nám. republiky 7
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 11.05.2004 do: 22.01.2008)
Ing. Jozef Urbán - predseda
Nám. republiky 7
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 10.01.2008
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Ing. Peter Veselý - člen
Novohradská 37
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 11.05.2004 do: 30.12.2005)
Ing. Peter Veselý - člen
Novohradská 37
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 31.12.2005 do: 30.12.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 30.09.2002)
Základné imanie: 
33 193,9189 EUR Rozsah splatenia: 33 193,9189 EUR
  (od: 12.02.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 30.09.2002 do: 11.02.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: so súhlasom spoločnosti
  (od: 12.02.2009)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: so súhlasom spoločnosti
  (od: 30.09.2002 do: 11.02.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.2.2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/9/2009-27 zo dňa 16.02.2010, právoplatným dňa 20.02.2010, vykonateľným dňa 20.02.2010 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, začal konkurzné konanie voči dlžníkovi, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 9.
  (od: 30.07.2016)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.2.2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/9/2009-27 zo dňa 16.02.2010, právoplatným dňa 20.02.2010, vykonateľným dňa 20.02.2010 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, začal konkurzné konanie voči dlžníkovi, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka V.T.C., a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 9.
  (od: 08.09.2010 do: 29.07.2016)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Radka Longauerová
Horná 65/A
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 30.07.2016)
JUDr. Mariana Matulová
Železničiarska 9
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.02.2010
  (od: 08.09.2010 do: 29.07.2016)
JUDr. Mariana Matulová
Železničiarska 9
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.02.2010 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 30.07.2016 do: 29.07.2016)
Dozorná rada: 
Mária Beňušová - člen
Čajkovského 14
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002
  (od: 30.09.2002)
JUDr. Renáta Endrödyová - predseda
Dr. Herza 26
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 23.01.2008)
Ing. Ildikó Ferenczová
Janka Alexyho 24
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 31.12.2005)
Ing. arch. Juraj Dobrocký - predseda
Dr. Vodu 21
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002
  (od: 30.09.2002 do: 30.12.2005)
Ing. arch. Juraj Dobrocký - predseda
Dr. Vodu 21
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 31.12.2005 do: 30.12.2005)
Ing. Štefan Makovický - člen
Kukučínova 3846/12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 11.05.2004 do: 30.12.2005)
Ing. Štefan Makovický - člen
Kukučínova 3846/12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 31.12.2005 do: 30.12.2005)
Ing. Jozef Urbán - člen
Nám. republiky 7
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002
  (od: 30.09.2002 do: 10.05.2004)
Ing. Jozef Urbán - člen
Nám. republiky 7
Lučenec
Vznik funkcie: 30.09.2002 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Mgr. Renáta Endrödyová
Rúbanisko II. 421/37
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 28.10.2005
  (od: 31.12.2005 do: 22.01.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov osvedčením notárskou zápisnicou NZ 454/2002 N 427/2002 o zakladateľskej zmluve o založení obchodnej spoločnsoti V.T.C., akciová spoločnosť.
  (od: 30.09.2002)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/9/2009-267 zo dňa 05. 05. 2016, právoplatným dňa 12. 05. 2016 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica a ustanovuje za správcu konkurznej podstaty Mgr. Radku Longauerovú, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica v obchodnej spoločnosti V.T.C., a.s. „v konkurze“, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316.
  (od: 30.07.2016)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 19.12.2009
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/9/2009-15 zo dňa 15. 12. 2009, právoplatným dňa 19. 12. 2009 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka V.T.C., a.s., so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316. Súd ustanovil správcu Ing Ladislava Kokavca, so sídlom 984 01 Lučenec, J. Vargu 16.
  (od: 08.09.2010)
Povolenie konania: 19.12.2009
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/9/2009-15 zo dňa 15. 12. 2009, právoplatným dňa 19. 12. 2009 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka V.T.C., a.s., so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316. Súd ustanovil správcu Ing Ladislava Kokavca, so sídlom 984 01 Lučenec, J. Vargu 16.
  (od: 02.06.2010 do: 07.09.2010)
Reštrukturalizačný správca: 
Ing. Ladislav Kokavec
J. Vargu 16
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 19.12.2009
  (od: 02.06.2010 do: 07.09.2010)
Ing. Ladislav Kokavec
J. Vargu 16
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 19.12.2009 Skončenie funkcie: 20.02.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 20.2.2010
  (od: 08.09.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  04.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)