Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10293/T

Obchodné meno: 
ENVIRAL, a.s.
  (od: 09.03.2004)
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (od: 09.03.2004)
IČO: 
36 259 233
  (od: 09.03.2004)
Deň zápisu: 
09.03.2004
  (od: 09.03.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.03.2004)
Predmet činnosti: 
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 09.03.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 09.03.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 09.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.03.2004)
výroba a predaj krmiva pre zvieratá
  (od: 13.04.2007)
výroba liehu a spracovanie liehu výhradne na technické účely s tým, že nesmie byť použitý na účely potravinárske, lekárske a farmaceutické, ani v prípade keď dosiahne príslušné kvalitatívne parametre, a to v priemyselnom liehovare, výrobni bezvodého liehu, rafinérií liehu, denaturačnom závode a samostatnom sklade liehu
  (od: 08.06.2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 24.01.2008)
odborné činnosti vo výstavbe, ktoré môže vykonávať inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 08.10.2008)
prenájom dopravných prostriedkov
  (od: 08.10.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.10.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 08.10.2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 12.05.2009)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 12.05.2009)
činnosť vodohospodára
  (od: 19.04.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 19.04.2012)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 19.04.2012)
technik požiarnej ochrany
  (od: 19.04.2012)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalačným výkonom do 1 MW vrátane
  (od: 26.04.2014)
výroba rastlinných olejov a vedľajších produktov
  (od: 28.05.2015)
laboratórne služby - skúšky a analýzy vzoriek poľnohospodárskych produktov okrem testácie obilnín na kvalitu, kŕmnych surovín, rastlinných tukov a olejov a biopalív
  (od: 28.05.2015)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie, krmovín, trvalej udržateľnosti biopalív a manažérskych systémov
  (od: 28.05.2015)
Počítačové služby
  (od: 25.06.2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 25.06.2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 25.06.2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 25.06.2015)
Pozberové úpravy rastlinných komodít
  (od: 25.06.2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 30.12.2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 30.12.2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 09.02.2017)
výroba priemyselných hnojív a substrátu hnojív
  (od: 05.10.2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 05.10.2017)
výroba organických chemikálií
  (od: 05.10.2017)
Poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 09.07.2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 09.07.2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 09.07.2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 09.07.2020)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 09.07.2020)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 09.07.2020)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 09.07.2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 09.07.2020)
Administratívne služby
  (od: 09.07.2020)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 09.07.2020)
Zámočníctvo
  (od: 09.07.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.03.2004)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 09.03.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2012)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda predstavenstva
Chladná 1351/84
Topoľníky 930 11
Vznik funkcie: 01.07.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 11.07.2015)
Základné imanie: 
15 368 785,64 EUR Rozsah splatenia: 15 368 785,64 EUR
  (od: 12.05.2009)
Akcie: 
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 124 477,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod. 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (od: 12.05.2009)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 596,96 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 12.05.2009)
Počet: 9
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (od: 12.05.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3,32 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (od: 12.05.2009)
Počet: 385
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 12.05.2009)
Akcionár: 
Envien International Limited
Triq Sant Andrija, The Hub Suite 203
San Gwann SGN 1612
Maltská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015)
Dozorná rada: 
JUDr. Mikuláš Trstenský - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.02.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2014)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 4561/159
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 11.02.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2014)
Thomas Jacobsen - predseda
St. Christopher Street 168
Valleta VLT 1467
Maltská republika
Vznik funkcie: 11.02.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 06. 02. 2004 podľa slovenského práva.
  (od: 09.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)