Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10293/T

Business name: 
ENVIRAL, a.s.
  (from: 03/09/2004)
Registered seat: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (from: 03/09/2004)
Identification number (IČO): 
36 259 233
  (from: 03/09/2004)
Date of entry: 
03/09/2004
  (from: 03/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/09/2004)
Objects of the company: 
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/09/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/09/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/09/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2004)
výroba a predaj krmiva pre zvieratá
  (from: 04/13/2007)
výroba liehu a spracovanie liehu výhradne na technické účely s tým, že nesmie byť použitý na účely potravinárske, lekárske a farmaceutické, ani v prípade keď dosiahne príslušné kvalitatívne parametre, a to v priemyselnom liehovare, výrobni bezvodého liehu, rafinérií liehu, denaturačnom závode a samostatnom sklade liehu
  (from: 06/08/2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/24/2008)
odborné činnosti vo výstavbe, ktoré môže vykonávať inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 10/08/2008)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 10/08/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/08/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/08/2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/12/2009)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 05/12/2009)
činnosť vodohospodára
  (from: 04/19/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/19/2012)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 04/19/2012)
technik požiarnej ochrany
  (from: 04/19/2012)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalačným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 04/26/2014)
výroba rastlinných olejov a vedľajších produktov
  (from: 05/28/2015)
laboratórne služby - skúšky a analýzy vzoriek poľnohospodárskych produktov okrem testácie obilnín na kvalitu, kŕmnych surovín, rastlinných tukov a olejov a biopalív
  (from: 05/28/2015)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie, krmovín, trvalej udržateľnosti biopalív a manažérskych systémov
  (from: 05/28/2015)
Počítačové služby
  (from: 06/25/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/25/2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/25/2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/25/2015)
Pozberové úpravy rastlinných komodít
  (from: 06/25/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/30/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/30/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/09/2017)
výroba priemyselných hnojív a substrátu hnojív
  (from: 10/05/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 10/05/2017)
výroba organických chemikálií
  (from: 10/05/2017)
Poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/09/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/09/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/09/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/09/2020)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/09/2020)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/09/2020)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 07/09/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/09/2020)
Administratívne služby
  (from: 07/09/2020)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 07/09/2020)
Zámočníctvo
  (from: 07/09/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/09/2004)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 03/09/2004
  (from: 04/19/2012)
Ing. Zoltán Hegyi - podpredseda
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
From: 03/09/2004
  (from: 03/09/2004 until: 07/10/2015)
Ing. Zoltán Hegyi - podpredseda
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
From: 03/09/2004 Until: 06/30/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Mgr. Vladimíra Kántorová Olléová - člen
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008
  (from: 01/01/2009 until: 10/01/2010)
JUDr. Roman Kvasnica - člen
Holubyho 1056/22
Piešťany 921 01
From: 03/09/2004
  (from: 03/09/2004 until: 04/12/2007)
JUDr. Roman Kvasnica - člen
štefánikova 6767/29A
Piešťany 921 01
From: 03/09/2004
  (from: 04/13/2007 until: 12/31/2008)
JUDr. Roman Kvasnica - člen
štefánikova 6767/29A
Piešťany 921 01
From: 03/09/2004 Until: 10/22/2008
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2008)
Mgr. Vladimíra Olléová - člen
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008
  (from: 10/02/2010 until: 04/18/2012)
Mgr. Vladimíra Olléová - člen
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008 Until: 03/09/2012
  (from: 04/19/2012 until: 04/18/2012)
Ing. Robert Spišák - predseda
Slávičie údolie 1576/24
Bratislava 811 02
From: 03/09/2004
  (from: 03/09/2004 until: 04/18/2012)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Chladná 1351/84
Topoľníky 930 11
From: 07/01/2015
  (from: 07/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/11/2015)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/12/2012 until: 07/10/2015)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/09/2004 until: 06/11/2012)
Capital: 
15 368 785,64 EUR Paid up: 15 368 785,64 EUR
  (from: 05/12/2009)
463 000 000 Sk Paid up: 463 000 000 Sk
  (from: 04/13/2007 until: 05/11/2009)
425 000 000 Sk Paid up: 425 000 000 Sk
  (from: 11/30/2005 until: 04/12/2007)
425 000 000 Sk Paid up: 293 000 000 Sk
  (from: 10/15/2005 until: 11/29/2005)
95 000 000 Sk Paid up: 95 000 000 Sk
  (from: 02/19/2005 until: 10/14/2005)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 02/18/2005)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 124 477,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod. 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,96 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,32 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 385
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,92 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 750 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod. 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 02/19/2005 until: 05/11/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 04/13/2007 until: 05/11/2009)
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 04/13/2007 until: 05/11/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 04/13/2007 until: 05/11/2009)
Number of shares: 385
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 06/14/2007 until: 05/11/2009)
Number of shares: 349
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/15/2005 until: 06/13/2007)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/15/2005 until: 04/12/2007)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 04/17/2004 until: 10/14/2005)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 04/16/2004)
Stockholder: 
Envien International Limited
Triq Sant Andrija, The Hub Suite 203
San Gwann SGN 1612
Maltská republika
  (from: 07/11/2015)
Envien International Limited
St. Christopher Street 168
Valletta VLT1467
Maltská republika
  (from: 02/20/2014 until: 07/10/2015)
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (from: 03/09/2004 until: 10/14/2005)
Supervisory board: 
JUDr. Mikuláš Trstenský - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
From: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 4561/159
Pezinok 902 01
From: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Hrušovská 14310/3A
Bratislava 821 07
From: 03/09/2004
  (from: 08/04/2007 until: 11/18/2008)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 03/09/2004
  (from: 11/19/2008 until: 09/29/2009)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 03/09/2004 Until: 08/14/2009
  (from: 09/30/2009 until: 09/29/2009)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 08/31/2004
  (from: 01/03/2007 until: 02/19/2014)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 08/31/2004
  (from: 02/20/2014 until: 04/06/2017)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 08/31/2004 Until: 03/30/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
PhDr. Juraj Handzo
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 08/14/2009
  (from: 09/30/2009 until: 02/19/2014)
PhDr. Juraj Handzo
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 08/14/2009 Until: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Ing. Alica Heinrichová - podpredseda
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 08/31/2004
  (from: 10/14/2004 until: 01/02/2007)
Mgr. Peter Kostík - podpredseda
Saratovská 2862/5
Bratislava 841 02
From: 03/09/2004
  (from: 03/09/2004 until: 10/13/2004)
Mgr. Peter Kostík - podpredseda
Saratovská 2862/5
Bratislava 841 02
From: 03/09/2004 Until: 08/31/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
JUDr. Martin Modlidba - člen
Exnárova 29
Bratislava 821 03
From: 03/09/2004
  (from: 04/17/2004 until: 05/28/2007)
JUDr. Martin Modlidba - člen
Exnárova 29
Bratislava 821 03
From: 03/09/2004 Until: 05/10/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Ing. Alexandra Papánková - člen
Hrušovská 14310/3A
Bratislava 821 07
From: 03/09/2004
  (from: 04/13/2007 until: 08/03/2007)
Ing. Alexandra Papánková - člen
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 03/09/2004
  (from: 03/09/2004 until: 08/18/2006)
Ing. Alexandra Papánková - člen
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 03/09/2004
  (from: 08/19/2006 until: 04/12/2007)
PhDr. Matej Polák - predseda
Wolkrova 7
Bratislava 851 01
From: 08/14/2009
  (from: 09/30/2009 until: 10/01/2010)
PhDr. Matej Polák - predseda
Wolkrova 7
Bratislava 851 01
From: 08/14/2009 Until: 09/08/2010
  (from: 10/02/2010 until: 10/01/2010)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 03/09/2004
  (from: 04/17/2004 until: 02/19/2014)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 03/09/2004 Until: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Mraziarenská 17
Bratislava 821 08
From: 09/29/2005
  (from: 10/15/2005 until: 02/19/2014)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Mraziarenská 17
Bratislava 821 08
From: 09/29/2005 Until: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Sládkovičova 713/1
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/09/2004
  (from: 04/17/2004 until: 10/14/2005)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Sládkovičova 713/1
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/09/2004 Until: 09/08/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Anton Truska - predseda
Ďurčanského 7
Nitra 949 01
From: 03/09/2004
  (from: 03/09/2004 until: 09/29/2009)
Anton Truska - predseda
Ďurčanského 7
Nitra 949 01
From: 03/09/2004 Until: 08/14/2009
  (from: 09/30/2009 until: 09/29/2009)
Ing. Vladimíra Mačuhová - člen
Chrobákova 5
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 03/30/2017 Until: 06/11/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Vladimíra Mačuhová - člen
Chrobákova 5
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 03/30/2017
  (from: 04/07/2017 until: 07/08/2020)
Thomas Jacobsen - predseda
St. Christopher Street 168
Valleta VLT 1467
Maltská republika
From: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 06. 02. 2004 podľa slovenského práva.
  (from: 03/09/2004)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person