Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8001/S

Business name: 
RTS spol. s r.o. „v likvidácii“
  (from: 09/30/2014 until: 04/08/2022)
RTS spol. s r.o.
  (from: 07/07/2009 until: 09/29/2014)
RTS spol.s.r.o.
  (from: 11/05/2002 until: 07/06/2009)
Registered seat: 
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/12/2009 until: 04/08/2022)
Skuteckého ulica 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/22/2004 until: 03/11/2009)
Pod Zámkom 220/29
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 11/05/2002 until: 09/21/2004)
Identification number (IČO): 
36 056 910
  (from: 11/05/2002)
Date of entry: 
11/05/2002
  (from: 11/05/2002)
Person dissolved from: 
10.5.2014
  (from: 09/30/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu podľa § 68 ods. 6 písm. a), f) Obchodného zákonníka
  (from: 09/30/2014)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/05/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
prenájom a požičiavanie strojov a prístrojov
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - výroba, použitie a šírenie audiovizuálnych diel
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
inzertná činnosť
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
  (from: 03/24/2010 until: 04/08/2022)
Partners: 
PERLAMIX s.r.o.
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 06/03/2009 until: 03/23/2010)
Milan Janovec
Pod Zámkom 220/29
Slovenská Ľupča
Slovak Republic
  (from: 01/27/2004 until: 11/15/2006)
Milan Janovec
Pod Zámkom 220/29
Slovenská Ľupča
Slovak Republic
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Katarína Kubeková
Pod Zámkom 220/29
Slovenská Ľupča
Slovak Republic
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Mgr. Adrian Polóny
Jelšová 26
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 07/05/2007 until: 06/02/2009)
Mgr. Adrian Polóny
Jelšová 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/27/2004 until: 07/04/2007)
Ing. Tomáš Privitzer
Nezábudková 1
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 03/24/2010 until: 04/08/2022)
Mgr. Karol Schlosser
Krátka č. 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/27/2004 until: 06/08/2005)
Mgr. Mariana Šeligová
Starohorská 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Contribution of each member: 
Mgr. Mariana Šeligová
Amount of investment: 138 000 Sk Paid up: 138 000 Sk
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Katarína Kubeková
Amount of investment: 42 000 Sk Paid up: 42 000 Sk
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Milan Janovec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Milan Janovec
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/27/2004 until: 11/15/2006)
Mgr. Karol Schlosser
Amount of investment: 108 000 Sk Paid up: 108 000 Sk
  (from: 01/27/2004 until: 06/08/2005)
Mgr. Adrian Polóny
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/27/2004 until: 06/08/2005)
Mgr. Adrian Polóny
Amount of investment: 176 000 Sk Paid up: 176 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 07/04/2007)
Mgr. Adrian Polóny
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 07/05/2007 until: 06/02/2009)
PERLAMIX s.r.o.
Amount of investment: 6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 06/03/2009 until: 03/23/2010)
Ing. Tomáš Privitzer
Amount of investment: 6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/22/2004 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 01/27/2004 until: 09/21/2004)
konatelia
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Milan Janovec
Pod Zámkom 220/29
Slovenská Ľupča
From: 11/05/2002
  (from: 11/05/2002 until: 09/21/2004)
Milan Janovec
Pod Zámkom 220/29
Slovenská Ľupča
From: 11/05/2002 Until: 09/09/2004
  (from: 09/22/2004 until: 09/21/2004)
PhDr. Branislav Králik , CSc.
Strmý vŕšok 102
Bratislava 841 06
From: 05/13/2009
  (from: 06/03/2009 until: 01/19/2015)
PhDr. Branislav Králik , CSc.
Strmý vŕšok 102
Bratislava 841 06
From: 05/13/2009 Until: 08/11/2011
  (from: 01/20/2015 until: 01/19/2015)
Mgr. Vladimír Lenko
Galbavého 2
Bratislava 841 01
From: 09/10/2004
  (from: 09/22/2004 until: 06/08/2005)
Mgr. Vladimír Lenko
Galbavého 2
Bratislava 841 01
From: 09/10/2004 Until: 05/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 06/08/2005)
Robert Merva
Nový Smokovec 25
Vysoké Tatry 062 01
From: 05/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 06/02/2009)
Robert Merva
Nový Smokovec 25
Vysoké Tatry 062 01
From: 05/10/2005 Until: 05/12/2009
  (from: 06/03/2009 until: 06/02/2009)
Mgr. Mariana Šeligová
Starohorská 26
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 11/05/2002 until: 09/21/2004)
Mgr. Mariana Šeligová
Starohorská 26
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 09/09/2004
  (from: 09/22/2004 until: 09/21/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/22/2004 until: 04/08/2022)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, spoločne.
  (from: 01/27/2004 until: 09/21/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 11/05/2002 until: 01/26/2004)
Procuration: 
Mgr. Karol Schlosser
Krátka č. 1
Bratislava
  (from: 01/27/2004 until: 06/08/2005)
Mgr. Karol Schlosser
Krátka č. 1
Bratislava
Until: 05/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 06/08/2005)
Prokurista koná a podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 01/27/2004 until: 06/08/2005)
Capital: 
6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 06/03/2009 until: 04/08/2022)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 11/05/2002 until: 06/02/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/10/2014
  (from: 09/30/2014)
 Liquidators:
Ing. Tomáš Privitzer
Nezábudková 1
Zvolen 960 01
From: 05/10/2014
  (from: 09/30/2014 until: 05/22/2017)
 Liquidators:
Ing. Tomáš Privitzer
Nezábudková 1
Zvolen 960 01
From: 05/10/2014
  (from: 05/23/2017 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/30/2014 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 23.09.2002, podľa §§ 28, 105 a nasl. Obchod. zák..
  (from: 11/05/2002 until: 04/08/2022)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 1.
  (from: 01/27/2004 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person