Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  768/V

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Košice-okolie
  (od: 12.12.2001 do: 29.05.2013)
Okresné stavebné bytové družstvo Košice-vidiek so sídlom v Moldave nad Bodvou
  (od: 28.02.1991 do: 11.12.2001)
Sídlo: 
nám. Budovateľov 16
Moldava nad Bodvou 045 01
  (od: 28.02.1991 do: 29.05.2013)
IČO: 
00 171 476
  (od: 28.02.1991)
Deň zápisu: 
16.01.1986
  (od: 28.02.1991)
Deň výmazu: 
30.05.2013
  (od: 30.05.2013)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 30.05.2013)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 28.02.1991)
Predmet činnosti: 
organizovanie prípravy a uskutočňovanie výstavby, prevádzky bytových a nebytových objektov a služby spojené s bývaním
  (od: 28.02.1991 do: 29.05.2013)
správa a údržba bytového fondu vo vlastníctve družstva a výkon správy bytov
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
prenájom bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
zámočníctvo
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
oprava pracovných strojov
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
upratovacie práce
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
finančný leasing
  (od: 16.01.2010 do: 29.05.2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 16.01.2010 do: 29.05.2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 16.01.2010 do: 29.05.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 16.01.2010 do: 29.05.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.02.1991 do: 29.05.2013)
Eugen Bartók - člen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Eugen Bartók - člen
Severná 3
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 25.11.2004)
Eugen Bartók - člen
Severná 3
Moldava nad Bodvou
Skončenie funkcie: 11.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2004 do: 25.11.2004)
Eva Bošňáková - podpredseda predstavenstva
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 15.10.2012)
Eva Bošňáková - podpredseda predstavenstva
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 15.10.2012)
Ján Csala - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 27.08.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2004 do: 28.08.2007)
Ján Csala - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 27.08.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ladislav Gacek - člen
Severná 6
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 28.08.2007)
Ladislav Gacek - člen
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Ladislav Gacek - člen
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ladislav Gacek - podpredseda predstavenstva
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 27.03.2013)
Ladislav Gacek - podpredseda predstavenstva
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Štefan Hagen - člen
Nám. Budovateľov 18
Moldava nad Bodvou
Skončenie funkcie: 17.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 18.05.2003)
Štefan Hutkay - člen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Štefan Hutkay - člen
Blok PD/569
Turňa nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 24.08.1999)
Zuzana Kaľavská - predseda predstavenstva
Námestie Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 15.10.2012)
Zuzana Kaľavská - predseda predstavenstva
Námestie Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 15.10.2012)
Ondrej Karaffa - predseda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Ondrej Karaffa - člen predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 05.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 08.10.2012)
Ondrej Karaffa - člen predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 05.05.2012 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ondrej Karaffa - predseda
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 28.08.2007)
Ondrej Karaffa - predseda
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 18.05.2012)
Ondrej Karaffa - predseda
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 18.05.2012)
Ladislav Katuščák - člen
sídl. Mladosť 17
Medzev
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 28.08.2007)
Ladislav Katuščák - člen
sídl. Mladosť 17
Medzev 044 25
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Ladislav Katuščák - člen
sídl. Mladosť 17
Medzev 044 25
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
JUDr. Elemér Képeš - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
JUDr. Elemér Képeš - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Juraj Miškovič - člen
Nám. Ľ. Štúra 11
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1999 do: 28.08.2007)
Ing. Juraj Miškovič - podpredseda
Nám. Ľ. Štúra 11
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Ing. Juraj Miškovič - podpredseda
Nám. Ľ. Štúra 11
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Vojtech Molnár - člen
Nám. Ľ. Štúra 7
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 24.08.1999)
Ing. Vojtech Monár - člen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Ing. Alica Nigutová - člen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Vladimír Pajzinka - člen
Nám. Budovateľov 24
Moldava nad Bodvou
Vznik funkcie: 17.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2003 do: 28.08.2007)
Vladimír Pajzinka - člen
Nám. Budovateľov 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Vladimír Pajzinka - člen
Nám. Budovateľov 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Alexander Pöhm - člen
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1999 do: 28.08.2007)
Alexander Pöhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 27.03.2013)
Alexander Pöhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Alexander Pőhm - člen
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 18.05.2012)
Alexander Pőhm - člen
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 18.05.2012)
Alexander Pőhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 05.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 08.10.2012)
Alexander Pőhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 05.05.2012 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Bartolomej Remák - člen
Severná 24
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 28.08.2007)
Bartolomej Remák - člen
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Bartolomej Remák - člen
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Bartolomej Remák - podpredseda predstavenstva
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 27.03.2013)
Bartolomej Remák - podpredseda predstavenstva
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ladislav Szabó - člen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Ladislav Szabó - člen
Severná 16
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1997 do: 28.08.2007)
Ladislav Szabó - podpredseda
Severná 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Ladislav Szabó - podpredseda
Severná 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Anna Šrobárová - člen
nám. Ľ. Štúra 2
Moldava nad Bodvou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.1992 do: 14.01.1997)
Ing. Peter Urban - podpredseda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.1991 do: 14.01.1997)
Bc. Andrea Zsebesi - podpredseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 15.10.2012)
Bc. Andrea Zsebesi - podpredseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 15.10.2012)
Alexander Pöhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 29.05.2013)
Bartolomej Remák - podpredseda predstavenstva
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 29.05.2013)
Ladislav Gacek - podpredseda predstavenstva
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 29.05.2013)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a jeden podpredseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeden podpredseda alebo poverený člen predstavenstva.
  (od: 24.01.2006 do: 29.05.2013)
V mene predstavenstva koná predseda a v jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnení poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (od: 28.02.1991 do: 23.01.2006)
Kontrolná komisia: 
Melánia Haneszová
Ľ. Štúra 8
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Melánia Haneszová
Ľ. Štúra 8
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Štefan Kosterzeva
Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Štefan Kosterzeva
Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Imrich Macko
Potočná 1
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 15.10.2012)
Ing. Imrich Macko
Potočná 1
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 15.10.2012)
Zdeněk Maďar
Sídlisko Mladosť 20
Medzev 044 25
Vznik funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 15.10.2012)
Zdeněk Maďar
Sídlisko Mladosť 20
Medzev 044 25
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 15.10.2012)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2007 do: 08.10.2012)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Vojtech Viszlai
Sídlisko Mladosť 24
Medzev 044 25
Vznik funkcie: 18.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 15.10.2012)
Vojtech Viszlai
Sídlisko Mladosť 24
Medzev 044 25
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 15.10.2012)
Ján Mikita
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ing. Róbert Képeš
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012 Skončenie funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ján Mikita
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 27.03.2013)
Ing. Róbert Képeš
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 27.03.2013)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 09.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2012 do: 27.03.2013)
Ján Mikita
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 29.05.2013)
Tibor Šimko
Nám. Ľ. Štúra 12
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 29.05.2013)
Ing. Dagmar Tonová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2013 do: 29.05.2013)
Zapisované základné imanie: 
6 640 EUR
  (od: 16.01.2010 do: 29.05.2013)
Základný členský vklad: 
20 EUR
  (od: 16.01.2010 do: 29.05.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo sa riadi stanovami doplnenými zhromaždením delegátov zo dňa 12.12.1990 v súlade so zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Členský podiel: 26% zo základného štátneho príspevku Úhrada strát: O spôsobe úhrady vykázaného schodku zo správy a prevádzky bytového i nebytového majetku rozhodne členská schôdza družstva.
  (od: 28.02.1991 do: 29.05.2013)
Stanovy družstva v znení všetkých doplnkov prispôsobené v zmysle § 765 zák.č. 513/91 Zb. ustanoveniam tohto zákona vypracované v zmysle § 221 a násl. ust. zák.č. 513/91 Zb. a § 22 a násl. ust. zák.č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a schválené na výročnom zhromaždení delegátov dňa 1.7.1992.
  (od: 02.12.1992 do: 29.05.2013)
Zápisnica a dodatok k zápisnici zo zhromaždenia delegátov OSBD zo dňa 15.12.1996.
  (od: 15.01.1997 do: 29.05.2013)
Zmena stanov družstva zo dňa 19.12.1996.
  (od: 12.12.2001 do: 29.05.2013)
Zápisnica zo ZD OSBD Košice-okolie zo dňa 17.4.2002.
  (od: 19.05.2003 do: 29.05.2013)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
  (od: 30.05.2013)
Právny nástupca: 
Bytové družstvo - Moldava nad Bodvou
Rožňavská 10
Moldava nad Bodvou 045 01
  (od: 30.05.2013)
Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov
Rožňavská 10
Moldava nad Bodvou 045 01
  (od: 30.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  27.06.2022
Dátum výpisu:  28.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)