Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10392/L

Business name: 
CASL, a.s.
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Registered seat: 
Štrková 23
Žilina 010 09
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Identification number (IČO): 
36 413 429
  (from: 09/18/2003)
Date of entry: 
09/18/2003
  (from: 09/18/2003)
Date of deletion: 
07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/18/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu /marketing/ a reklamy
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
skladovacia činnosť
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Ing. Bronislav Chlebana - predseda
Andreja Žarnova 3283/3
Žilina
From: 09/18/2003
  (from: 09/18/2003 until: 04/22/2004)
Ing. Bronislav Chlebana - podpredseda
Andreja Žarnova 3283/3
Žilina
From: 09/18/2003
  (from: 04/23/2004 until: 05/23/2005)
Ing. Branislav Kušnír - podpredseda
Jégeho 9
Bratislava
From: 09/18/2003
  (from: 09/18/2003 until: 04/22/2004)
Ing. Branislav Kušnír - predseda
Jégeho 9
Bratislava
From: 09/18/2003
  (from: 04/23/2004 until: 05/23/2005)
Ing. Branislav Kušnír - predseda
Jégeho 9
Bratislava
From: 09/18/2003 Until: 04/26/2005
  (from: 05/24/2005 until: 05/23/2005)
Ing. Ján Smatana - člen
Jesenského 1170
Kysucké Nové Mesto
From: 09/18/2003
  (from: 09/18/2003 until: 04/22/2004)
Ing. Ján Smatana - člen
Jesenského 1170
Kysucké Nové Mesto
From: 09/18/2003 Until: 02/29/2004
  (from: 04/23/2004 until: 04/22/2004)
František Stankovič - člen
1. mája 23
Báhoň
From: 03/01/2004
  (from: 04/23/2004 until: 05/23/2005)
František Stankovič - člen
1. mája 23
Báhoň
From: 03/01/2004 Until: 04/26/2005
  (from: 05/24/2005 until: 05/23/2005)
Ing. Bronislav Chlebana - predseda
Andreja Žarnova 3283/3
Žilina
From: 09/18/2003
  (from: 05/24/2005 until: 06/30/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a spoločnosť svojim podpisom zaväzuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 05/24/2005 until: 06/30/2007)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 09/18/2003 until: 05/23/2005)
Capital: 
96 000 000 Sk Paid up: 96 000 000 Sk
  (from: 04/23/2004 until: 06/30/2007)
1 000 000 Sk Paid up: 330 000 Sk
  (from: 09/18/2003 until: 04/22/2004)
Shares: 
Number of shares: 96
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/01/2004 until: 06/30/2007)
Number of shares: 96000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/2004 until: 04/30/2004)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/18/2003 until: 04/22/2004)
Stockholder: 
KLF - ZVL OMNIA, a.s.
Na stanicu 22
Žilina
  (from: 09/18/2003 until: 09/29/2004)
OMNIA, a.s.
Šancová 54
Bratislava 814 81
  (from: 09/30/2004 until: 06/30/2007)
Supervisory board: 
Ing. Michal Mišo - predseda
Hornádska 24
Bratislava
From: 09/18/2003
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Ing. Anna Prnová - člen
Popovova 20
Bratislava
From: 09/18/2003
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Mgr. Martin Laca - člen
Kozmonautická 5
Bratislava
From: 09/18/2003
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CASL, a.s. konaného dňa 11. 06. 2007, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie s obchodnou spoločnosťou OMNIA, a.s. so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095 ku dňu 01. 07. 2007, ktorá sa týmto stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429 dňom 01. 07. 2007 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline VYMAZÁVA.
  (from: 07/01/2007)
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 4.9.2003 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo, schválením stanov.
  (from: 09/18/2003 until: 06/30/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2007)
Legal successor: 
OMNIA, a.s.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 07/01/2007)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person