Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8151/S

Business name: 
S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 02/13/2003)
Registered seat: 
Nad Plážou 7
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/31/2012)
Sitnianska 6593/16
Banská Bystrica - Sásová 974 11
  (from: 01/24/2009 until: 05/30/2012)
Zvolenská cesta 23
Banská Bystrica 974 05
  (from: 09/29/2006 until: 01/23/2009)
Zvolenská cesta 25
Banská Bystrica 974 05
  (from: 10/20/2005 until: 09/28/2006)
105
Riečka 974 01
  (from: 07/28/2003 until: 10/19/2005)
Jegorovova 22
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/13/2003 until: 07/27/2003)
Identification number (IČO): 
36 058 327
  (from: 02/13/2003)
Date of entry: 
02/13/2003
  (from: 02/13/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/13/2003)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/29/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/29/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/29/2010)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 01/29/2010)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 01/29/2010)
fotografické služby
  (from: 01/29/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/29/2010)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 01/29/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/29/2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 01/29/2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/29/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/29/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/29/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 01/29/2010)
vodná záchranná služba
  (from: 01/29/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/29/2010)
administratívne služby
  (from: 01/29/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/29/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/29/2010)
počítačové služby
  (from: 01/29/2010)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 01/29/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/29/2010)
prevádzkovanie malých plavidiel
  (from: 01/29/2010)
kuriérske služby
  (from: 01/29/2010)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 01/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/29/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/29/2010)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 01/29/2010)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (from: 04/16/2010)
preprava zbraní a streliva
  (from: 04/16/2010)
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - inštruktor praktickej streľby
  (from: 04/16/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/31/2012)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 05/31/2012)
Prevádzkovanie strážnej služby - rozsah činnosti podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov.
  (from: 02/18/2014)
Prevádzkovanie technickej služby – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 11/21/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/21/2019)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 11/21/2019)
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby podľa § 3 písm. a/ zákona - strážna služba v rozsahu bodov:
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
2. ochrana majetku na ostatných verejne prístpuných miestach
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
4. ochrana majetku pri preprave
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
5. ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
6. ochrana osoby
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
9. vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 02/13/2003 until: 02/17/2014)
10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 02/13/2003 until: 09/28/2006)
11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 10/20/2005 until: 09/28/2006)
Partners: 
Mgr. Anton Víglaský
254
Riečka 974 01
Slovak Republic
  (from: 10/12/2022)
Mgr. Peter Libutka
Sitnianska 6593/16
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 10/12/2022)
Simona Víglaská
Riečka 254
Riečka 974 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 01/23/2009)
Bc. Anton Víglaský
Riečka 254
Riečka 974 01
Slovak Republic
  (from: 10/20/2005 until: 12/27/2006)
Anton Víglaský
Tulská 9
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 10/19/2005)
Bc. Anton Víglaský
Riečka 105
Riečka 974 01
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 10/19/2005)
Bc. Anton Víglaský
105
Riečka
Slovak Republic
  (from: 07/28/2003 until: 06/03/2004)
Anton Víglaský
Dolný Jelenec 204
Staré Hory
Slovak Republic
  (from: 02/13/2003 until: 07/27/2003)
Mgr. Anton Víglaský
Na ihrisko 254/47
Riečka 974 01
Slovak Republic
  (from: 01/24/2009 until: 10/11/2022)
Mgr. Peter Libutka
Sitnianska 6593/16
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Slovak Republic
  (from: 01/24/2009 until: 10/11/2022)
Contribution of each member: 
Mgr. Anton Víglaský
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/12/2022)
Mgr. Peter Libutka
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/12/2022)
Anton Víglaský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/2003 until: 07/27/2003)
Bc. Anton Víglaský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/28/2003 until: 06/03/2004)
Bc. Anton Víglaský
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 06/04/2004 until: 10/19/2005)
Anton Víglaský
Amount of investment: 162 000 Sk Paid up: 162 000 Sk
  (from: 06/04/2004 until: 10/19/2005)
Bc. Anton Víglaský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/20/2005 until: 12/27/2006)
Simona Víglaská
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 01/23/2009)
Mgr. Anton Víglaský
Amount of investment: 3 385,779725 EUR Paid up: 3 385,779725 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 06/26/2014)
Mgr. Peter Libutka
Amount of investment: 3 253,00405 EUR Paid up: 3 253,00405 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 06/26/2014)
Mgr. Anton Víglaský
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/27/2014 until: 10/11/2022)
Mgr. Peter Libutka
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/27/2014 until: 10/11/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/2014)
konatelia
  (from: 01/24/2009 until: 02/17/2014)
Individual managing director
  (from: 06/04/2004 until: 01/23/2009)
Individual managing director
  (from: 02/13/2003 until: 06/03/2004)
Mgr. Peter Libutka
Sitnianska 16
Banská Bystrica 974 01
From: 12/12/2006
  (from: 12/28/2006)
Mgr. Peter Libutka
Lipová 77
Bátovce 935 03
From: 05/20/2004
  (from: 06/04/2004 until: 10/19/2005)
Mgr. Peter Libutka
Sitnianska 16
Banská Bystrica 974 01
From: 05/20/2004
  (from: 10/20/2005 until: 12/29/2005)
Mgr. Peter Libutka
Sitnianska 16
Banská Bystrica 974 01
From: 05/20/2004 Until: 12/19/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Ján Pálka
Lieskovská cesta 2509/36
Lieskovec 962 21
From: 03/01/2010
  (from: 03/17/2010 until: 05/30/2012)
Ing. Ján Pálka
Lieskovská cesta 2509/36
Lieskovec 962 21
From: 03/01/2010 Until: 04/20/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
Anton Víglaský
Dolný Jelenec 204
Staré Hory
From: 02/13/2003
  (from: 02/13/2003 until: 07/27/2003)
Bc. Anton Víglaský
105
Riečka
From: 02/13/2003
  (from: 07/28/2003 until: 06/03/2004)
Bc. Anton Víglaský
105
Riečka
From: 02/13/2003 Until: 05/20/2004
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Bc. Anton Víglaský
Riečka 254
Riečka 974 01
From: 12/19/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/27/2006)
Bc. Anton Víglaský
Riečka 254
Riečka 974 01
From: 12/19/2005 Until: 12/12/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Mgr. Anton Víglaský
254
Riečka 974 01
From: 01/20/2009
  (from: 01/24/2009 until: 11/04/2011)
Mgr. Anton Víglaský
254
Riečka 974 01
From: 01/20/2009 Until: 10/25/2011
  (from: 11/05/2011 until: 11/04/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a zastupuje spoločnosť samostatne.
  (from: 05/31/2012)
Konateľ, Mgr. Peter Libutka zastupuje spoločnosť samostatne. Konateľ, Ing. Ján Pálka zastupuje spoločnosť spoločne s Mgr. Petrom Libutkom.
  (from: 11/05/2011 until: 05/30/2012)
Konatelia, Mgr. Anton Víglaský a Mgr. Peter Libutka zastupujú spoločnosť každý samostatne. Konateľ, Ing. Ján Pálka zastupuje spoločnosť spoločne s Mgr. Antonom Víglaským, alebo spoločne s Mgr. Petrom Libutkom.
  (from: 03/17/2010 until: 11/04/2011)
Konatelia spoločnosti môžu konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach každý samostatne.
  (from: 01/24/2009 until: 03/16/2010)
Konateľ spoločnosti môže konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 06/04/2004 until: 01/23/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/13/2003 until: 06/03/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/27/2014)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 06/26/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/2003 until: 01/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ 432/02 zo dňa 30.10.2002 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/13/2003)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 2.6.2003 schválil zmenu zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 07/28/2003)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person