Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  48093/B

Business name: 
Mladé Čunovo IS s. r. o.
  (from: 01/14/2010 until: 10/12/2011)
Mladé Čunovo s. r. o.
  (from: 04/09/2009 until: 01/13/2010)
Opera Reform Gama s.r.o.
  (from: 09/26/2007 until: 04/08/2009)
Registered seat: 
Svätoplukova 30
Bratislava 821 08
  (from: 03/26/2009 until: 10/12/2011)
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (from: 09/26/2007 until: 03/25/2009)
Identification number (IČO): 
36 838 608
  (from: 09/26/2007)
Date of entry: 
09/26/2007
  (from: 09/26/2007)
Date of deletion: 
10/13/2011
  (from: 10/13/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/26/2007)
Objects of the company: 
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 09/26/2007 until: 10/12/2011)
Partners: 
Puzzle Sub S.a.r.l.
Route d´Esch 412F
Luxemburg L-1030
Luxembursko
  (from: 09/26/2007 until: 10/12/2011)
Contribution of each member: 
Puzzle Sub S.a.r.l.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/26/2007 until: 01/23/2009)
Puzzle Sub S.a.r.l.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 10/26/2010)
Puzzle Sub S.a.r.l.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 21/0092/CC/ZZ/03-01 uzavretej dňa 15. októbra 2010 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Puzzle Sub S.á.r.l. v prospech Slovenskej sporiteľne, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 10/27/2010 until: 06/23/2011)
Puzzle Sub S.a.r.l.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/24/2011 until: 10/12/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/26/2007 until: 10/12/2011)
Mgr. Martin Hudec
Pri Vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 09/26/2007
  (from: 09/26/2007 until: 04/08/2009)
Mgr. Martin Hudec
Pri Vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 09/26/2007 Until: 04/01/2009
  (from: 04/09/2009 until: 04/08/2009)
Ing. Martin Drázský
Ječná 488/23
Liberec XV - Starý Harcov 460 05
Česká republika
From: 09/26/2007
  (from: 09/26/2007 until: 10/12/2011)
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 04/01/2009
  (from: 04/09/2009 until: 10/12/2011)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008
  (from: 11/24/2009 until: 10/12/2011)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008
  (from: 01/24/2009 until: 11/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Spoločnosť zaväzujú najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/24/2009 until: 10/12/2011)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 09/26/2007 until: 01/23/2009)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 10/12/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/26/2007 until: 01/23/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2011 o zlúčení spoločnosti Mladé Čunovo IS s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 36 838 608, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 48093/B, so spoločnosťou Mladé Čunovo s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 36 856 037, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 49939/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 20.9.2011 spísanej vo forme notárskej zápisnice N 275/2011, Nz 34261/2011 notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Mladé Čunovo IS s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 10/13/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.9.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/26/2007 until: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2008.
  (from: 01/24/2009 until: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.3.2009.
  (from: 03/26/2009 until: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2009.Zmena obchodného mena z pôvodného Opera Reform Gama s. r. o. na nové Mladé Čunovo s. r. o.
  (from: 04/09/2009 until: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2009 - zmena obchodného mena na Mladé Čuňovo IS.
  (from: 01/14/2010 until: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2010.
  (from: 10/27/2010 until: 10/12/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/13/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Mladé Čunovo s. r. o. 36856037 ,
Svätoplukova
30
  (from: 10/13/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person