Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6818/V

Business name: 
KANTO METAL, s.r.o.
  (from: 10/10/1995)
Registered seat: 
148
Ruský Hrabovec 072 64
  (from: 06/13/2014)
71
Orechová 072 51
  (from: 10/09/1998 until: 06/12/2014)
71
Orechová 072 51
  (from: 07/17/1996 until: 10/08/1998)
71
Orechová
  (from: 10/10/1995 until: 07/16/1996)
Identification number (IČO): 
31 715 010
  (from: 10/10/1995)
Date of entry: 
10/09/1995
  (from: 10/10/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/10/1995)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadm
  (from: 10/10/1995)
veľkoobchod s potravinárskymi, tabakovými,textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papiernickými, hutníckymi, železiarskymi, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, stavebnými, drevospracujúcimi, chemickými, farmaceutickými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, drevom, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, drogériou, kozmetikou, nábytkom
  (from: 10/10/1995)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov
  (from: 10/10/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/10/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/10/1995)
reklamná činnosť
  (from: 10/10/1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/24/2006)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (from: 09/19/2007)
nákup, predaj streliva
  (from: 09/19/2007)
preprava zbraní a streliva
  (from: 09/19/2007)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v súlade so zákonom č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 09/15/2012)
obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so zákonom č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom v znení neskorších predpisov
  (from: 09/06/2007 until: 09/14/2012)
Partners: 
Kostiantyn Zinchenko
Hollého 38
Sobrance 073 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ing. Peter Želinský
Hollého 38
Sobrance 073 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Peter Mitro
71
Orechová
Slovak Republic
  (from: 10/09/1998 until: 11/23/2006)
Peter Mitro
71
Orechová
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 10/08/1998)
Mária Mitrová
71
Orechová
Slovak Republic
  (from: 10/09/1998 until: 11/23/2006)
Mária Mitrová
71
Orechová
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 10/08/1998)
Kostiantyn Zinchenko
114
Petrovce 072 62
Slovak Republic
  (from: 11/24/2006 until: 07/24/2008)
Kostiantyn Zinchenko
Hollého 38
Sobrance 073 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2008 until: 05/19/2022)
Ing. Peter Želinský
Hollého 38
Sobrance 073 01
Slovak Republic
  (from: 11/24/2006 until: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
Kostiantyn Zinchenko
  (from: 07/04/2012 until: 05/19/2022)
Kostiantyn Zinchenko
Amount of investment: 83 300 EUR Paid up: 83 300 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Peter Želinský
  (from: 07/04/2012 until: 05/19/2022)
Ing. Peter Želinský
Amount of investment: 86 700 EUR Paid up: 86 700 EUR
  (from: 05/20/2022)
Peter Mitro
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 10/08/1998)
Mária Mitrová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 10/08/1998)
Peter Mitro
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/09/1998 until: 11/23/2006)
Mária Mitrová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/09/1998 until: 11/23/2006)
Kostiantyn Zinchenko
  (from: 11/24/2006 until: 07/24/2008)
Kostiantyn Zinchenko
Amount of investment: 2 450 000 Sk Paid up: 2 450 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 09/23/2010)
Ing. Peter Želinský
Amount of investment: 2 550 000 Sk Paid up: 2 550 000 Sk
  (from: 11/24/2006 until: 09/23/2010)
Kostiantyn Zinchenko
Amount of investment: 81 326 EUR Paid up: 81 326 EUR
  (from: 09/24/2010 until: 07/03/2012)
Ing. Peter Želinský
Amount of investment: 84 645 EUR Paid up: 84 645 EUR
  (from: 09/24/2010 until: 07/03/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/10/1995)
Ing. Peter Želinský
Hollého 38
Sobrance 073 01
From: 12/15/2006
  (from: 12/23/2006)
Peter Mitro
71
Orechová
  (from: 10/10/1995 until: 07/16/1996)
Mária Mitrová
71
Orechová
  (from: 07/17/1996 until: 11/23/2006)
Mária Mitrová
71
Orechová
Until: 11/20/2006
  (from: 11/24/2006 until: 11/23/2006)
Peter Švec
Sputniková 14
Bratislava 821 02
From: 11/20/2006
  (from: 11/24/2006 until: 12/15/2006)
Ing. Peter Švec
Sputniková 14
Bratislava 821 02
From: 11/20/2006
  (from: 12/16/2006 until: 12/22/2006)
Ing. Peter Švec
Sputniková 14
Bratislava 821 02
From: 11/20/2006 Until: 12/15/2006
  (from: 12/23/2006 until: 12/22/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/10/1995)
Capital: 
170 000 EUR Paid up: 170 000 EUR
  (from: 07/04/2012)
165 971 EUR Paid up: 165 971 EUR
  (from: 09/24/2010 until: 07/03/2012)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 11/24/2006 until: 09/23/2010)
200 000 Sk
  (from: 10/09/1998 until: 11/23/2006)
100 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 10/08/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.10.1995.
  (from: 10/10/1995)
Rozhodnutie VZ spoločníkov zo dňa 26.6.1996.
  (from: 07/17/1996)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.9.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/09/1998)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person