Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  48235/B

Business name: 
ALOEMED s r.o.
  (from: 03/26/2015)
HOMESTAV-SENEC, spol. s r.o.
  (from: 10/04/2007 until: 03/25/2015)
Registered seat: 
Svätoplukova 40
Senec 903 01
  (from: 02/21/2019)
Nitrianska 908/34
Senec 903 01
  (from: 10/04/2007 until: 02/20/2019)
Identification number (IČO): 
36 842 923
  (from: 10/04/2007)
Date of entry: 
10/04/2007
  (from: 10/04/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/04/2007)
Objects of the company: 
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 10/04/2007)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 10/04/2007)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 10/04/2007)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stabiev podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 10/04/2007)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátene vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 10/04/2007)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 10/04/2007)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 10/04/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/04/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 10/04/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/04/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/04/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/04/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/04/2007)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/04/2007)
demolácie, búracie prace, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 10/04/2007)
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
  (from: 10/04/2007)
montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
  (from: 10/04/2007)
obkladanie stien suchým spôsobom
  (from: 10/04/2007)
výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
  (from: 10/04/2007)
betonárske práce
  (from: 10/04/2007)
tapetovacie, maliarske a natieračské práce
  (from: 10/04/2007)
lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
  (from: 10/04/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 10/04/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 10/04/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
  (from: 10/04/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 10/04/2007)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/26/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/26/2015)
výroba nápojov
  (from: 03/26/2015)
pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 03/26/2015)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 03/26/2015)
výroba rastlinných a živočísnych olejov a tukov
  (from: 03/26/2015)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 02/21/2019)
Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 02/21/2019)
Keramická výroba
  (from: 02/21/2019)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 02/21/2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/21/2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských udalostí
  (from: 02/21/2019)
Partners: 
Eduard Kubala
Nitrianska 908/34
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2023)
Peter Gabriš
Kvetná 10
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
JUDr. Martin Gajer
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
Ing. arch. Milan Zachar
Haburská 29
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
Eduard Kubala
Nitrianska 908/34
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 10/04/2007 until: 02/01/2023)
Contribution of each member: 
Eduard Kubala
  (from: 01/24/2014 until: 02/01/2023)
Eduard Kubala
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 02/02/2023)
Eduard Kubala
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 02/02/2010)
Ing. arch. Milan Zachar
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 02/02/2010)
Peter Gabriš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 02/02/2010)
JUDr. Martin Gajer
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 02/02/2010)
Eduard Kubala
Amount of investment: 4 979,087832 EUR Paid up: 4 979,087832 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 01/23/2014)
Ing. arch. Milan Zachar
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 01/23/2014)
Peter Gabriš
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 01/23/2014)
JUDr. Martin Gajer
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 01/23/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/24/2014)
konatelia
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
Eduard Kubala
Nitrianska 908/34
Senec 903 01
From: 10/04/2007
  (from: 10/04/2007)
Peter Gabriš
Kvetná 10
Bratislava 821 08
From: 10/04/2007
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
Peter Gabriš
Kvetná 10
Bratislava 821 08
From: 10/04/2007 Until: 12/19/2013
  (from: 01/24/2014 until: 01/23/2014)
JUDr. Martin Gajer
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
From: 10/04/2007
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
JUDr. Martin Gajer
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
From: 10/04/2007 Until: 12/19/2013
  (from: 01/24/2014 until: 01/23/2014)
Ing. arch. Milan Zachar
Haburská 29
Bratislava 821 01
From: 10/04/2007
  (from: 10/04/2007 until: 01/23/2014)
Ing. arch. Milan Zachar
Haburská 29
Bratislava 821 01
From: 10/04/2007 Until: 12/19/2013
  (from: 01/24/2014 until: 01/23/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 10/04/2007)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 01/24/2014)
9 958,175664 EUR Paid up: 9 958,175664 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 01/23/2014)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 02/02/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.9.2007 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/04/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
  (from: 01/24/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2015
  (from: 03/26/2015)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person