Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14475/L

Business name: 
MT - Špeciál, s.r.o.
  (from: 11/04/2003)
Registered seat: 
Langsfeldova 5404/1D
Martin 036 01
  (from: 10/01/2020)
Langsfeldova 5404
Martin 036 01
  (from: 06/19/2020 until: 09/30/2020)
Čsl. armády 3/1697
Martin 036 01
  (from: 11/04/2003 until: 06/18/2020)
Identification number (IČO): 
36 414 204
  (from: 11/04/2003)
Date of entry: 
11/04/2003
  (from: 11/04/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/2003)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/04/2003)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/04/2003)
predaj a nákup strojárskych výrobkov a výrobkov presného strojárenstva
  (from: 11/04/2003)
výskum a vývoj v strojárstve
  (from: 11/04/2003)
konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 11/04/2003)
poradenská činnosť v rozsahu uvedeného predmetu podnikania
  (from: 11/04/2003)
poradenská a konzultačná činnosť vo všeobecnom strojárstve
  (from: 11/04/2003)
zámočníctvo
  (from: 11/04/2003)
kovoobrábanie
  (from: 11/04/2003)
výroba hnacích prvkov (v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 11/04/2003)
výroba cestných strojov
  (from: 11/04/2003)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 11/04/2003)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 11/04/2003)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/04/2003)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/04/2003)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/04/2003)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 11/04/2003)
výroba motorových prostriedkov a motorových vozíkov
  (from: 11/04/2003)
oprava a servis mechanických strojov a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 11/04/2003)
výroba, úpravy, údržba vojenského materiálu - kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodiných vozidiel, ich časti a súčastí zváraním a kovoobrábaním, okrem zbraní a streliva
  (from: 11/04/2003)
oprava a servis vojenského materiálu - kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodivých vozidiel, okrem zbraní a streliva
  (from: 11/04/2003)
výroba účelových strojov a zariadení - ustavovacie, montážne a skúšobné zariadenia a prípravky pre výrobu, opravy a servis poľnohospodárskych strojov a vojenského materiálu - kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodivých vozidiel, okrem zbraní a streliva
  (from: 11/04/2003)
predaj a nákup materiálu za účelom výroby, úprav a údržby vojenského materiálu, okrem zbraní a streliva
  (from: 11/04/2003)
skladovanie vojenského materiálu okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 11/04/2003)
baliace a expedičné činnosti
  (from: 11/04/2003)
sekretárske služby a a preklady
  (from: 11/04/2003)
administratívne práce
  (from: 11/04/2003)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 11/04/2003)
prenájom nebytových priestorov, spojený s inými ako základnými službami
  (from: 11/04/2003)
prenájom strojov bez obslužného personálu
  (from: 11/04/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 11/04/2003)
služby účtovnícke, účtovná evidencia, vedenie a kontrola účtov
  (from: 07/01/2004)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č.179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom v znení neskorších predpisov
  (from: 09/30/2005)
Partners: 
Ing. Ján Topor
Sucháčkova 4400/15
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Ing. Ján Matejbus
468
Bystrička
Slovak Republic
  (from: 07/01/2004 until: 05/13/2016)
Ing. Ján Matejbus
468
Bystrička
Slovak Republic
  (from: 11/04/2003 until: 06/30/2004)
Ing. Ján Topor
Sucháčkova 4400/15
Martin
Slovak Republic
  (from: 11/04/2003 until: 06/30/2004)
Ing. Ján Topor
Sucháčkova 4400/15
Martin
Slovak Republic
  (from: 07/01/2004 until: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Topor
  (from: 05/14/2016 until: 05/20/2022)
Ing. Ján Topor
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/21/2022)
Ing. Ján Matejbus
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/04/2003 until: 06/30/2004)
Ing. Ján Topor
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 11/04/2003 until: 06/30/2004)
Ing. Ján Matejbus
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 07/01/2004 until: 04/06/2006)
Ing. Ján Topor
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 07/01/2004 until: 04/06/2006)
Ing. Ján Matejbus
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 04/07/2006 until: 12/31/2008)
Ing. Ján Topor
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 04/07/2006 until: 12/31/2008)
Ing. Ján Matejbus
Amount of investment: 3 385,78 EUR Paid up: 3 385,78 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 05/13/2016)
Ing. Ján Topor
Amount of investment: 3 253 EUR Paid up: 3 253 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 05/13/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/04/2003)
Ing. Ján Topor
Sucháčkova 4400/15
Martin
From: 11/04/2003
  (from: 05/21/2022)
Ing. Ján Matejbus
468
Bystrička
From: 11/04/2003
  (from: 11/04/2003 until: 05/13/2016)
Ing. Ján Matejbus
468
Bystrička
From: 11/04/2003 Until: 04/15/2016
  (from: 05/14/2016 until: 05/13/2016)
Ing. Ján Topor
Sucháčkova 4400/15
Martin
From: 11/04/2003
  (from: 11/04/2003 until: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ rozhoduje a koná samostatne. V nižšieuvedených veciach rozhodujú a konajú konatelia spoločne: a./ rozhodovanie o zmluvách jednorázovo nad 200.000,- Sk b./ rozhodovanie o nakladaní s majetkom c./ rozhodovanie o uzatváraní zmlúv o úveroch d./ rozhodovanie o kúpe a predaji nehnuteľností e./ rozhodovanie o majetkovej účasti v iných spoločnostiach f./ rozhodovanie o vytvorení nových účtov spoločnosti g./ rozhodovanie o prevode obchodného podielu na iné osoby než spoločníkov h./ schvaľovanie zásad odmeňovania pracovníkov spoločnosti a iných osôb i./ schvaľovanie predpisov o vnútornej organizácii spoločnosti. V prípade samostatného rozhodovania a konania konateľ podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. V prípade spoločného rozhodovania a konania konatelia podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názhvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/04/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/14/2016)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 05/13/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/07/2006 until: 12/31/2008)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/04/2003 until: 04/06/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9. 2003, podľa §105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/04/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person