Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  126/T

Obchodné meno: 
LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii
  (od: 30.04.2014 do: 08.04.2022)
LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo
  (od: 15.07.1993 do: 29.04.2014)
Lubonas, drevo-kovo výrobné družstvo, Hlohove
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
Sídlo: 
Mierová 22
Hlohovec 920 16
  (od: 25.01.1999 do: 08.04.2022)
Švermova 2
Hlohovec
  (od: 16.12.1951 do: 24.01.1999)
IČO: 
00 167 533
  (od: 16.12.1951)
Deň zápisu: 
16.12.1951
  (od: 16.12.1951)
Deň výmazu: 
08.04.2022
  (od: 09.04.2022)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 09.04.2022)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 16.12.1951)
Predmet činnosti: 
výroba v odbore:
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
313-ohradové pletivo rôznych veľkostí ak a šírok
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
314-viazace drôty
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
605-reziva, hranolkov, príprezov rôznych druhov a drevín
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
606-výroba dýhy a preglejky
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
611-obloženie a podlahoviny
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
614-kuchynská galantéria, spojovacie kolíčky, bukové tyčky, výrezy na pažby športových zbraní a rôzne výrobky
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
615-nábytok - kostry na čalúnený nábytok a zásuvky
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
poskytovanie služieb v odbore: ohradové pletivo rôznych veľkostí ok a šírok reziva, hranolkov, prírezov rôznych druhov a drevín, obloženie a podlahoviny, nábytok
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
kostry na čalunený nábytok a zásuvky
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov: ohradové pletivo, rezivo, hranolky, obloženie stien a kuchynskej galantérie výrobkov dodávaných inými organizáciami: nábytok, garniže a svietidlá.
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
výroba ohradového pletiva a viazaných drôtov
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
drevárska výroba
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov: ohradové pletivo, rezivo, hranolky, obloženie stien a kuchynskej galantérie
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
výrobkov dodávaných inými organizáciami: nábytok, garniže, svietidlá
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
predstavenstvo
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
Ernest Daniš
20
Kľačany
Vznik funkcie: 25.04.2003
  (od: 24.07.2003 do: 20.07.2007)
Ernest Daniš
20
Kľačany
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2007
  (od: 21.07.2007 do: 20.07.2007)
Ján Gruchalák
9.mája 39
Hlohovec
  (od: 17.06.1996 do: 24.01.1999)
Ján Gruchalák - člen
9.mája 39
Hlohovec
  (od: 16.12.1951 do: 16.06.1996)
Ján Hertel - člen
98
Šalgovce
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
Ivan Holúbek
Gaštanová 2
Hlohovec
  (od: 25.01.1999 do: 01.06.2004)
Ivan Holúbek
Gaštanová 2
Hlohovec
Skončenie funkcie: 16.04.2004
  (od: 02.06.2004 do: 01.06.2004)
Ing. Gabriel Kmec
Manckovičova 7
Hlohovec
  (od: 17.06.1996 do: 23.07.2003)
Jozef Kollár
175
Kľačany
  (od: 17.06.1996 do: 24.01.1999)
Jozef Kollár
175
Kľačany
  (od: 25.01.1999 do: 01.07.2001)
Jozef Kollár - člen
175
Kľačany
  (od: 16.12.1951 do: 16.06.1996)
Ing. Ján Koška - predseda
Leninova 103
Piešťany
  (od: 16.12.1951 do: 16.06.1996)
Ing. Ján Koška - predseda
Leninova 103
Piešťany
  (od: 17.06.1996 do: 24.01.1999)
Ing. Ján Koška - predseda
Pod Párovcami 103
Piešťany
  (od: 25.01.1999 do: 08.02.2007)
Ing. Ján Koška - predseda
Pod Párovcami 103
Piešťany
Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 09.02.2007 do: 08.02.2007)
Ján Luščoň
Hollého 11/8
Hlohovec
  (od: 17.06.1996 do: 24.01.1999)
Ján Luščoň
Hollého 11/B
Hlohovec
  (od: 25.01.1999 do: 01.07.2001)
Ján Luščoň - člen
Hollého 11/B
Hlohovec
  (od: 16.12.1951 do: 16.06.1996)
Viera Mončeková
138
Sasinkovo
  (od: 25.01.1999 do: 01.07.2001)
Viera Mončeková
Hollého D/37
Hlohovec
  (od: 17.06.1996 do: 24.01.1999)
Viera Mončeková - člen
Hollého D/37
Hlohovec
  (od: 16.12.1951 do: 16.06.1996)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
  (od: 16.12.1951 do: 16.06.1996)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
  (od: 17.06.1996 do: 24.01.1999)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
  (od: 25.01.1999 do: 19.06.2006)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Ján Rajnic - člen
Koniarekova 8
Trnava
  (od: 15.07.1993 do: 16.06.1996)
Vladimír Sobkuliak - predseda
M.Bela 14
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.04.2007
  (od: 21.07.2007 do: 29.05.2009)
Ing. Vladimír Sobkuliak - člen
M. Bela 14
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 16.04.2004
  (od: 02.06.2004 do: 19.06.2006)
Ing. Vladimír Sobkuliak - podpredseda
M. Bela 14
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 20.07.2007)
Ing. Vladimír Sobkuliak - podpredseda
M. Bela 14
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 27.04.2007
  (od: 21.07.2007 do: 20.07.2007)
Ján Hertel
98
Šalgovce
  (od: 02.07.2001 do: 08.04.2022)
Milada Pavlikovská - člen
Vážska 524/10
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 03.12.2021
  (od: 16.12.2021 do: 15.12.2021)
Vladimír Sobkuliak - predseda
Tajovského 1175/8
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.04.2007
  (od: 30.05.2009 do: 08.04.2022)
Ernest Daniš - podpredseda
Závalie 1330/5A
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.04.2007
  (od: 21.07.2007 do: 08.04.2022)
Helena Hlavnová - člen
Hollého 12
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.04.2007
  (od: 21.07.2007 do: 08.04.2022)
Milada Pavlikovská - člen
Vážska 524/10
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 15.12.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, vždy však predsedu alebo v jeho neprítomnosti podpredsedu.
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
Zastupovanie za dužstvo deje sa tak, že správa zastupuje družstvo navonok najmä pred súdmi a úradmi so všetkými právami zákonom v družstvách jej udelenými. K právoplatnému zastúpeniu sružstva je potrebná súčinnosť dvoch členov správy. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k doslovnému, alebo vytlačenému pripoja vlastnoručné podpisy dvaja členovia správy, z ktorých jeden musí byť predsedom, alebo podpredsedom. Podpis jedného člena správy môže byť nahradený podpisom prokuristu, ak bol ustanovený a zapísaný do podnikového registra.
  (od: 16.12.1951 do: 14.07.1993)
Kontrolná komisia: 
Mária Jaroščáková
Hlohová 107/20A
Hlohovec
Vznik funkcie: 06.04.2001
  (od: 19.05.2003 do: 01.06.2004)
Mária Jaroščáková
Hlohová 107/20A
Hlohovec
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 16.04.2004
  (od: 02.06.2004 do: 01.06.2004)
Milada Pavlikovská
Vážska č. 524
Madunice
Vznik funkcie: 06.04.2001
  (od: 19.05.2003 do: 19.06.2006)
Milada Pavlikovská
Vážska č. 524
Madunice
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Jozef Šiška
R. Dilonga 125/7A
Hlohovec
Vznik funkcie: 06.04.2001
  (od: 19.05.2003 do: 29.05.2009)
Jozef Šiška
R. Dilonga 125/7A
Hlohovec
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 24.04.2009
  (od: 30.05.2009 do: 29.05.2009)
Jozefína Tamajková
č. 134
Dolné Trhovište
Vznik funkcie: 06.04.2001
  (od: 19.05.2003 do: 19.06.2006)
Jozefína Tamajková
č. 134
Dolné Trhovište
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Štefan Zlatohlávek
Podzámska 2326/11
Hlohovec
Vznik funkcie: 06.04.2001
  (od: 19.05.2003 do: 19.06.2006)
Štefan Zlatohlávek
Podzámska 2326/11
Hlohovec
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Magdaléna Šuláková
aštanová 20
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 16.04.2004
  (od: 02.06.2004 do: 08.04.2022)
Martina Vyhlídalová
233
Bojničky 920 55
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2011
  (od: 03.06.2011 do: 02.06.2011)
Antónia Ficeková
J.A. Gagarina 15
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 08.04.2022)
Ján Polčík
R. Dilonga 7
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 08.04.2022)
Martina Vyhlídalová
233
Bojničky 920 55
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 20.06.2006 do: 02.06.2011)
Zapisované základné imanie: 
2 323,574322 EUR
  (od: 30.05.2009 do: 08.04.2022)
70 000 Sk
  (od: 15.07.1993 do: 29.05.2009)
Základný členský vklad: 
500 Sk
  (od: 15.07.1993 do: 01.07.2001)
3 000 Sk
  (od: 02.07.2001 do: 29.05.2009)
99,581757 EUR
  (od: 30.05.2009 do: 08.04.2022)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2014
  (od: 03.01.2014)
 Likvidátor:
Ing. Vladimír Sobkuliak
Tajovského 1175/8
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 03.01.2014 do: 08.04.2022)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor bude v mene družstva LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo konať samostatne a za družstvo sa bude podpisovať tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.01.2014 do: 08.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ako členovia pripievajú k úhrade vzniklých strát: -člen je poviný prispievať na úhradu straty družstva vykázanej podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinosť sa týka len strát /schodku/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru -uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu Pri skončení členstva úmrtím člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté -čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva môžu byť členom celkom, alebo čiastočne vrátené v nasledujúcich piatich rokov v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdroje. Rozhodnuť o tom prislúcha členskej schôdzi. -povinnosť prispievať na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel. Družstvo vzniklo podľa § 157 Ústavy z. 9. mája a je družstvom ľudovým. Na výročnej členskej schôdzi družstva, konanej 22.3.1991 boli schválené nové stanovy družstva. Starý spis: Dr 401
  (od: 16.12.1951 do: 08.04.2022)
V súlade s ustanovením § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v zmysle Zák. č. 42/1992 Zb. Na členskej schôdzi dňa 9. 10. 1992 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. V zmysle § 18 ods.2 Zák.č.42/1992 Zb. do nedeliteľného fondu bolo prevedených 16 918 592 Sk. Stary spis: Dr 401
  (od: 15.07.1993 do: 08.04.2022)
Členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 29.03.1996 schválila zmenu stanov družstva a ich nové úplné znenie. Stary spis: Dr 401
  (od: 17.06.1996 do: 08.04.2022)
Členská schôdza konaná dňa 29.03.1996 schválila zmenu stanov.
  (od: 25.01.1999 do: 08.04.2022)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí výročnej členskej schôdze dňa 06.04.2001.
  (od: 02.07.2001 do: 08.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  01.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)