Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10609/L

Obchodné meno: 
Biofarma Turie a. s.
  (od: 09.10.2007)
Sídlo: 
Pažite 56
Žilina 010 09
  (od: 09.10.2007)
IČO: 
36 845 264
  (od: 09.10.2007)
Deň zápisu: 
09.10.2007
  (od: 09.10.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.10.2007)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.10.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.10.2007)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 09.10.2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 09.10.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.10.2007)
služby poskytované poľnohospodárskymi mechanizmami-orba, sejba, žatva
  (od: 09.10.2007)
služby spojené s výsadbou lesných porastov
  (od: 09.10.2007)
práce pri ošetrovaní lesných porastov
  (od: 09.10.2007)
vykonávanie vyžínacích, okopávacích a čistiacich prác v lese
  (od: 09.10.2007)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 09.10.2007)
poskytovanie ubytovacích služieb bez prevádzkovania pohostinskej činnosti
  (od: 09.10.2007)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 09.10.2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (od: 09.10.2007)
predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok na priamu konzumáciu
  (od: 09.10.2007)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 10.05.2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 10.05.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 10.05.2012)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 10.05.2012)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 10.05.2012)
spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (od: 10.05.2012)
výroba mlynských výrobkov
  (od: 10.05.2012)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 30.05.2012)
pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (od: 30.05.2012)
chov vybraných druhov zvierat
  (od: 30.05.2012)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (od: 30.05.2012)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 30.05.2012)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (od: 30.05.2012)
spracovanie prírodného medu
  (od: 30.05.2012)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (od: 30.05.2012)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (od: 30.05.2012)
výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (od: 30.05.2012)
výroba sviečok
  (od: 30.05.2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 30.05.2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 30.05.2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 30.05.2012)
skladovanie
  (od: 30.05.2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 30.05.2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.05.2012)
administratívne služby
  (od: 30.05.2012)
reklamné a marketingové služby
  (od: 30.05.2012)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (od: 30.05.2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 30.05.2012)
údenárska výroba
  (od: 30.05.2012)
výroba nápojov
  (od: 30.05.2012)
výroba chuťových prísad a korenín
  (od: 30.05.2012)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 30.05.2012)
finančný leasing
  (od: 19.12.2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.12.2013)
vydavateľská činnosť
  (od: 19.12.2013)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 19.12.2013)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovaních zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 19.12.2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 19.12.2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 19.12.2013)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 19.12.2013)
fotografické služby
  (od: 19.12.2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 19.12.2013)
mäsiarstvo
  (od: 20.08.2014)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 17.07.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.10.2007)
Ing. Róbert Magát - predseda
Turie 577
Turie 013 12
Vznik funkcie: 23.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2018)
Iveta Magátová - podpredseda
Turie 577
Turie 013 12
Vznik funkcie: 23.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2018)
Miloš Paurík - člen
Nanterská 1681/13
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 20.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.08.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva spoločnosti sám. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločnosti.
  (od: 07.08.2018)
Základné imanie: 
600 193,9189 EUR Rozsah splatenia: 600 193,9189 EUR
  (od: 17.07.2020)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Ak sa niektorí z akcionárov (ďalej len „prevádzajúci akcionár“) rozhodne previesť akcie, je najprv povinný umožniť ostatným akcionárom uplatnenie ich predkupného práva na akcie. Akcionári Spoločnosti majú predkupné právo na akcie patriace prevádzajúcemu akcionárovi pomerne podľa počtu ich hlasov, ktoré im patria pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosti. Na počet hlasov, ktoré patria prevádzajúcemu akcionárovi sa v takom prípade neprihliada. Akcionárom musí byť daná lehota 15 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie predkupného práva. Ak sa v tejto lehote akcionári nevyjadria, má sa za to, že ponuku neprijímajú. Pokiaľ niektorý z akcionárov neuplatňuje svoje predkupné právo, jemu patriaci podiel neprirastá k podielom ostatných akcionárov, ktorí predkupné právo uplatňujú. Prevod akcií na meno môže byť len so súhlasom Spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje Valné zhromaždenie Spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu v prípade, ak prevádzajúci akcionár nepreukázal, že odkúpenie akcií ponúkol najskôr iným akcionárom alebo nepreukáže, že bola dodržaná lehota, ktorá ostatným akcionárom patrí na uplatnenie predkupného práva.
  (od: 17.07.2020)
Počet: 567
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Ak sa niektorí z akcionárov (ďalej len „prevádzajúci akcionár“) rozhodne previesť akcie, je najprv povinný umožniť ostatným akcionárom uplatnenie ich predkupného práva na akcie. Akcionári Spoločnosti majú predkupné právo na akcie patriace prevádzajúcemu akcionárovi pomerne podľa počtu ich hlasov, ktoré im patria pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosti. Na počet hlasov, ktoré patria prevádzajúcemu akcionárovi sa v takom prípade neprihliada. Akcionárom musí byť daná lehota 15 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie predkupného práva. Ak sa v tejto lehote akcionári nevyjadria, má sa za to, že ponuku neprijímajú. Pokiaľ niektorý z akcionárov neuplatňuje svoje predkupné právo, jemu patriaci podiel neprirastá k podielom ostatných akcionárov, ktorí predkupné právo uplatňujú. Prevod akcií na meno môže byť len so súhlasom Spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje Valné zhromaždenie Spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu v prípade, ak prevádzajúci akcionár nepreukázal, že odkúpenie akcií ponúkol najskôr iným akcionárom alebo nepreukáže, že bola dodržaná lehota, ktorá ostatným akcionárom patrí na uplatnenie predkupného práva.
  (od: 17.07.2020)
Dozorná rada: 
Igor Chupáň
Turie 509
Turie 013 12
Vznik funkcie: 23.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2018)
Magdaléna Imrichová
Svederník 66
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 12.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2018)
Tichomír Virág
Bajzova 2415/22
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022
Dátum výpisu:  24.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)