Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8712/B

Business name: 
Adif s.r.o.
  (from: 04/07/1995)
Registered seat: 
Klariská 12
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2010)
Identification number (IČO): 
31 392 563
  (from: 04/07/1995)
Date of entry: 
04/07/1995
  (from: 04/07/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/07/1995)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
  (from: 04/07/1995)
navrhovanie budov, štúdii v oblasti interiérov a stavebníctva, architektonické a urbanistické štúdie, realizácia interiérov
  (from: 04/07/1995)
architektonický dizajn
  (from: 04/07/1995)
geodetické a kartografické práce
  (from: 04/07/1995)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/07/1995)
predaj a nákup nehnuteľností
  (from: 04/07/1995)
kresličské, grafické, aranžérske práce a práce v oblasti reklamy
  (from: 04/07/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/07/1995)
školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/07/1995)
inžinierska činnosť
  (from: 08/15/1997)
prípravné práce na stavbu - demolácia zemné práce
  (from: 08/15/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/15/1997)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 08/15/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/11/1998)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórií architekt pre pozemné stavby a pre interiér v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. v znení nasledovných noviel
  (from: 11/13/2002)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/22/2020)
Partners: 
Ing. arch. Csaba Ambrus
Gaštanový rad 4165/16
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. arch. Ladislav Németh
Račianska 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Ladislav Almási
Hlavná ulica 445/20
Ohrady 930 12
Slovak Republic
  (from: 11/22/2020)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Csaba Ambrus
Amount of investment: 2 258 EUR Paid up: 2 258 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. arch. Ladislav Németh
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Ladislav Almási
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 11/22/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/13/2002)
Ing. arch. Csaba Ambrus
Gaštanový rad 4165/16
Dunajská Streda 929 01
From: 04/07/1995
  (from: 11/22/2020)
Ing. arch. Ladislav Németh
Račianska 1548/2
Bratislava 831 02
From: 04/07/1995
  (from: 11/22/2020)
Ing. Ladislav Almási
Hlavná ulica 445/20
Ohrady 930 12
From: 10/28/2002
  (from: 11/22/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne v plnom rozsahu.
  (from: 11/13/2002)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/01/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.1995 v súlade s ust. §§ 105 - 153 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.; živnostenský list č. Žo - 95/1539/SR vydaný dňa 24.3.1995 Obv. úradom Bratislava 1. Stary spis: S.r.o. 15575
  (from: 04/07/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.10.1995. Stary spis: S.r.o. 15575
  (from: 01/26/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1997. Stary spis: S.r.o. 15575
  (from: 08/15/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/11/1998)
Prevod a rozdelenie obchodného podielu jedného spoločníka schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 3.8.199. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.8.1999.
  (from: 11/04/1999)
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001. - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.10.2001.
  (from: 11/13/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2002, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 28.10.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2002, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti, menovaní ďalšieho konateľa a prijatí nového znenia spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/13/2002)
Zápisnica z valnéh zhromaždenia zo dňa 5.11.2009.
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person