Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10398/L

Business name: 
PROCAR, a.s.
  (from: 11/19/2003)
Registered seat: 
Demänovská ul. 800
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 04/04/2006)
Identification number (IČO): 
36 384 992
  (from: 11/19/2003)
Date of entry: 
03/24/1999
  (from: 11/19/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/19/2003)
Objects of the company: 
výroba dvojstopých motorových vozidiel, prívesov a návesov
  (from: 11/19/2003)
výroba dielov a prístrojov dvojstopých motrových vozidiel vrátane dielov ich motorov
  (from: 11/19/2003)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/19/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/19/2003)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 11/19/2003)
obstarávateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/19/2003)
výroba kovových výrobkov a kovoobrábanie
  (from: 11/19/2003)
opravy motorových vozidiel a strojných zariadení
  (from: 11/19/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/29/2008)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 08/15/2008)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 08/29/2008)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/11/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/19/2003)
Ing. Róbert Bukovinský - predseda
Vitálišovce 979
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 04/11/2017
  (from: 04/21/2017)
Ing. Peter Bátory - člen
Kostolná 409/16
Závažná Poruba 032 02
From: 04/11/2017
  (from: 04/21/2017)
Ing. Jozef Bežilla - člen
Gaštanová 3080/14
Žilina 010 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/21/2017)
Capital: 
49 800 EUR Paid up: 49 800 EUR
  (from: 07/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 07/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Hartmann
Björnsonova 1360/21
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/21/2017)
Ing. Dalibor Iľanovský
Eduarda Penkalu 635/1A
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/21/2017)
Jana Brodňanová
Hollého 374/37
Žilina 010 01
From: 04/22/2020
  (from: 06/09/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spo- ločenskou zmluvou, zo dňa 17.3. 1999, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/24/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12. 1999 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/02/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 4.12.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/04/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.1. 2003 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. PROCAR s.r.o., IČO: 36 384 992, so sídlom Priemyselná zóna Okoličné 527, 031 01 Liptovský Mikuláš je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PROTIP, s.r.o., so sídlom priemyselná zóna Okoličné 527, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 601 821, a to na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 29.11. 2002.
  (from: 05/01/2003)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PROCAR s.r.o. so sídlom Priemyselná zóna Okoličné 527, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 384 992 došlo k zmene právnej formy na akciovú spoločnosť v zmysle § 69b Obchodného zákonníka na PROCAR, a.s. so sídlom Priemyselná zóna Okoličné 527, 031 01 Liptovský Mikuláš.
  (from: 11/19/2003)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti PROCAR, a.s. konanom dňa 24. 01. 2008 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PROCAR, a.s., so sídlom Demänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 384 992 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ADS TRANS, s.r.o., so sídlom ul. Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 401 901 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti ADS TRANS, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PROCAR, a.s.. Obchodná spoločnosť PROCAR, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ADS TRANS, s.r.o..
  (from: 02/29/2008)
Mimoriadným valným zhromaždením vo forme notárskej zápisnice obchodnej spoločnosti PROCAR, a.s., IČO: 36 384 992 zo dňa 28.12.2021, ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti PROCAR, a.s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Demänovská ul. 800, IČO: 36 384 992 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PROCAR TRUCKS, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Demänovská ulica 800, IČO: 36 417 181 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti PROCAR TRUCKS, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PROCAR, a.s.. Obchodná spoločnosť PROCAR, a.s., IČO: 36 384 992 sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PROCAR TRUCKS, s.r.o., IČO: 36 417 181.
  (from: 02/11/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/29/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ADS TRANS, s.r.o.
ul. Kpt. Nálepku 10
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 02/29/2008)
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
Demänovská ulica 800
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 02/11/2022)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person