Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8183/S

Business name: 
EURO BASALT a.s.
  (from: 03/17/2006)
DARÓC BAZALT s.r.o.
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
PETERSON BASALT GROUP, s.r.o.
  (from: 07/02/2004 until: 12/13/2005)
PATERSON BASALT GROUP, s.r.o.
  (from: 04/29/2004 until: 07/01/2004)
PATERSON GROUP, s.r.o.
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Registered seat: 
Fiľakovská cesta 10
Lučenec 984 01
  (from: 02/21/2003)
Identification number (IČO): 
36 058 637
  (from: 02/21/2003)
Date of entry: 
02/21/2003
  (from: 02/21/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/2006)
Private limited liability company
  (from: 02/21/2003 until: 03/16/2006)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/21/2003)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/21/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/21/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/21/2003)
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 02/21/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/21/2003)
prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností
  (from: 02/21/2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 02/21/2003)
upratovacie práce
  (from: 02/21/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/21/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/21/2003)
reklamná činnosť
  (from: 02/21/2003)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 02/21/2003)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/21/2003)
finančný a operatívny leasing
  (from: 02/21/2003)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 08/11/2004)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 08/11/2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 08/11/2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach
  (from: 08/11/2004)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 08/11/2004)
vykonávanie zemných a demolačných prác pomocou mechanizmov v rozsahu voľných živností
  (from: 08/11/2004)
Partners: 
László Boldizsár
Sipos P. u. 19
Budapešť 1116
Republic of Hungary
  (from: 04/29/2004 until: 07/25/2005)
György Lerner
Dolgos u. 2
Budapešť 1126
Republic of Hungary
  (from: 04/29/2004 until: 07/25/2005)
Peter Mihály
Tolstého 35
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Brigita Mrázová
Adyho 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
László Szerencsés
Vincellér u. 39/a
Budapešť 1133
Republic of Hungary
  (from: 04/29/2004 until: 12/13/2005)
László Szerencsés
Normafa út 38
Budapešť 1121
Republic of Hungary
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
László Nagy
Harsányi lejtő u. 44
Budapešť 1037
Republic of Hungary
  (from: 04/29/2004 until: 03/16/2006)
György Lerner
Dolgos út. 2
Budapest 1126
Republic of Hungary
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
Contribution of each member: 
Brigita Mrázová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Peter Mihály
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
László Szerencsés
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 07/25/2005)
György Lerner
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 07/25/2005)
László Nagy
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 07/25/2005)
László Boldizsár
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 07/25/2005)
László Szerencsés
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/26/2005 until: 12/13/2005)
László Nagy
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/26/2005 until: 12/13/2005)
László Szerencsés
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
László Nagy
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
György Lerner
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2006)
konatelia
  (from: 04/29/2004 until: 03/16/2006)
konatelia
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Ing. Magdaléna Szabóová - člen predstavenstva
36
Veľká Čalomija 991 09
From: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006)
Peter Mihály
Tolstého 35
Lučenec 984 01
From: 02/21/2003
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Peter Mihály
Tolstého 35
Lučenec 984 01
From: 02/21/2003 Until: 04/04/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Brigita Mrázová
Adyho 8
Lučenec 984 01
From: 02/21/2003
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Brigita Mrázová
Adyho 8
Lučenec 984 01
From: 02/21/2003 Until: 04/04/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Ladislav Martin
Komenského 25
Čebovce 991 25
From: 04/04/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006 until: 03/16/2006)
Ladislav Martin
Komenského 25
Čebovce 991 25
From: 04/04/2004
  (from: 04/29/2004 until: 03/16/2006)
László Nagy - predseda predstavenstva
Harsányi lejtö ut 44
Budapest 1037
Maďarská republika
From: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006)
Imre Miklós Szabó - podpredseda predstavenstva
Vérmezö út 10-12
Budapest 1012
Maďarská republika
From: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojim súhlasným prejavom vôle, ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
  (from: 03/17/2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/29/2004 until: 03/16/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/21/2003 until: 04/28/2004)
Capital: 
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 03/17/2006)
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 12/14/2005 until: 03/16/2006)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 12/13/2005)
Supervisory board: 
György Lerner - predseda dozornej rady
Dolgos út 2
Budapest 1126
Maďarská republika
From: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006)
Andrea Mikula - člen dozornej rady
Alkotás u. 1
Budapest 1112
Maďarská republika
From: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006)
Adrienn Balogh - člen dozornej rady
Dolgos út 2
Budapest 1126
Maďarská republika
From: 03/17/2006
  (from: 03/17/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.2.2003 podľa ust. §-u 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb..
  (from: 02/21/2003)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person