Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  116/S

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš
  (od: 05.11.1991)
Sídlo: 
Železničná 18
Veľký Krtíš 990 01
  (od: 03.09.1993)
Veľký Krtíš 990 01
  (od: 05.11.1991 do: 02.09.1993)
IČO: 
00 175 901
  (od: 05.11.1991)
Deň zápisu: 
24.07.1969
  (od: 05.11.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 05.11.1991)
Predmet činnosti: 
vodoinštalatérske práce
  (od: 14.04.1993)
plynárske práce
  (od: 14.04.1993)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (od: 21.07.2010)
údržba bytového alebo nebytového fondu – kurenárske práce
  (od: 21.07.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 21.07.2010)
elektroinštalatérske práce
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
kúrenár
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
stolárske práce
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
zámočnícke práce
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
maliarske, murárske, izolatérske práce a lepenie PVC
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objek- tov a zabezpečenie služieb spojených s bývaním: * stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, ako aj výstavby objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojim členom resp. do vlastníctva * vykonáva prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov * prideľuje družstevné byty a miestnostiĺ neslúžiace na bývanie do osobného uživania členom * poskytuje, prípadne zabezpečuje za odplatu služby pre občanov i organizácie * vykonáva aj iné činnosti schválené Zhromaždením delegátov a podľa činnosti zapísaných v podnikovom registri
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
činnosť, na ktorú je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať len s týmto súhlasom
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
Základné imanie :
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva do výšky 200,- Kčs v jednom roku.
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
organizovanie prípravy a realizácie výstav- by, prevádzka bytových a nebytových objek- tov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu družstevných bytov v družstevných domoch ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojim členom resp. do vlastníctva
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
vykonáva prípadne zabezpečuje údržbu, opra- vy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
prideľuje družstevné byty a miestnoti ne- slúžiace na bývanie do osobného užívania členom
  (od: 14.04.1993 do: 20.07.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
Ing. Ladislav Malík - Člen predstavenstva
Boženy Němcovej 43
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021)
Ing. arch. Mária Kyseľová - Predseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021)
Štefan Zemčák - Podpredseda predstavenstva
Železničná 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021)
Milan Dugovič - Člen predstavenstva
Novohradská 24
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021)
Jozef Miškovič - Člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 15
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021)
RNDr. Ladislav Ambróš - člen
Ľ.Štúra 7
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 25.02.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
  (od: 17.07.2002 do: 19.11.2003)
RNDr. Ladislav Ambróš - podpredseda
  (od: 05.11.1991 do: 02.09.1993)
RNDr. Ladislav Ambróš - predseda
Ľ.Štúra 7
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 16.07.2002)
Oľga Backová - člen
  (od: 05.11.1991 do: 02.09.1993)
Stanislav Baláž - člen
Železničná 23
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 16.07.2002)
Stanislav Baláž - člen predstavenstva
Železničná 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Stanislav Baláž - člen predstavenstva
Železničná 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Stanislav Baláž - podpredseda
Železničná 23
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Stanislav Baláž - podpredseda
Železničná 23
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 25.02.2002 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Michal Balko - predseda
Osloboditeľov 2
Malý Krtíš
  (od: 05.11.1991 do: 30.07.1997)
Jozef Balog - člen
Hviezdoslavova 29
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 30.07.1997)
Jozef Balog - člen
P.O.Hviezdoslava 29
Veľký Krtíš
Skončenie funkcie: 28.01.2002
  (od: 25.07.2000 do: 16.07.2002)
Jozef Balog - podpredseda
Hviezdoslavova 29
Veľký Krtíš
  (od: 31.07.1997 do: 24.07.2000)
Ondrej Bojtoš - člen
B. Nemcovej 8
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 16.07.2002)
Ondrej Bojtoš - člen
B. Nemcovej 8
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Ondrej Bojtoš - člen
B. Nemcovej 8
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001 Skončenie funkcie: 16.12.2004
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Tibor Borik - člen predstavenstva
P.O. Hviezdoslava 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Tibor Borik - člen predstavenstva
P.O. Hviezdoslava 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Ivana Búryová - podpredseda
Železničná 19
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 30.07.1997)
Ing. Tibor Čierny - člen
B.Nemcovej 29
Veľký Krtíš
  (od: 25.07.2000 do: 30.07.2001)
Alžbeta Dingová - člen
Novohradská 28
Veľký Krtíš
  (od: 31.07.2001 do: 16.07.2002)
Alžbeta Dingová - člen
Novohradská 28
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Alžbeta Dingová - člen
Novohradská 28
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Peter Dúbravický - člen
Škultétyho 4
Veľký Krtíš
  (od: 31.07.1997 do: 24.07.2000)
Peter Dúbravický
A.H.Škultétyho 4
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 30.09.2003
  (od: 20.11.2003 do: 06.12.2005)
Peter Dúbravický
A.H.Škultétyho 4
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 30.09.2003 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
František Ďuriš - predseda predstavenstva
P. O. Hviezdoslava 27
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 22.10.2015)
František Ďuriš - predseda predstavenstva
P. O. Hviezdoslava 27
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 22.10.2015)
František Ďuriš - predseda predstavenstva
P.O. Hviezdoslava 27
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
František Ďuriš - predseda predstavenstva
P.O. Hviezdoslava 27
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Dušan Folk - člen
  (od: 05.11.1991 do: 02.09.1993)
Štefan Horváth - člen
Novohradská 6
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 16.07.2002)
Štefan Horváth - člen
Novohradská 6
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Štefan Horváth - člen
Novohradská 6
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Ing. Anna Chrapková - člen
  (od: 05.11.1991 do: 02.09.1993)
Ing. Róbert Jakab - člen
Písecká 4
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 16.07.2002)
Ing. Róbert Jakab - člen
Písecká 4
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Ing. Róbert Jakab - člen
Písecká 4
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Jozef Jucha - člen
Písecká 18
Veľký Krtíš
  (od: 05.11.1991 do: 26.11.1995)
Ing. Štefan Korbeľ - člen
Písecká 16
Veľký Krtíš
  (od: 03.09.1993 do: 26.11.1995)
Pavol Koreň - člen
B. Nemcovej 18
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 24.07.2000)
Pavol Koreň - člen
B. Nemcovej 18
Veľký Krtíš
  (od: 31.07.2001 do: 16.07.2002)
Pavol Koreň - člen
B. Nemcovej 18
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Pavol Koreň - člen
B. Nemcovej 18
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 17.05.2001 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Ing. Ľudovít Kráľ - člen
Lučenecká 65
Veľký Krtíš
  (od: 03.09.1993 do: 26.11.1995)
Ing. arch. Mária Kyseľová - podpredseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Ing. arch. Mária Kyseľová - podpredseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. arch. Mária Kyseľová - podpredseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 22.10.2015)
Ing. arch. Mária Kyseľová - podpredseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 22.10.2015)
Anna Masariková - člen
B.Nemcovej 5
Veľký Krtíš
  (od: 25.07.2000 do: 30.07.2001)
Anna Masariková - podpredseda
B.Nemcovej 5
Veľký Krtíš
  (od: 31.07.2001 do: 16.07.2002)
Anna Masariková - člen predstavenstva
B. Nemcovej 5
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 22.10.2015)
Anna Masariková - člen predstavenstva
B. Nemcovej 5
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 22.10.2015)
Anna Masariková - predseda
B.Nemcovej 5
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Anna Masariková - predseda
B.Nemcovej 5
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 25.02.2002 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Gabriel Miko - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 3
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Gabriel Miko - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 3
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Stanislav Mojžiš
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
Ing. Stanislav Mojžiš - člen
Venevská 17
Veľký Krtíš
  (od: 14.04.1993 do: 26.11.1995)
Ing. Stanislav Mojžiš - člen
Venevská 17
Veľký Krtíš
  (od: 27.11.1995 do: 24.07.2000)
Ing. Stanislav Mojžiš - podpredseda
Venevská 17
Veľký Krtíš
  (od: 25.07.2000 do: 30.07.2001)
Ing. Jozef Suja - člen predstavenstva
B. Nemcovej 14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Ing. Jozef Suja - člen predstavenstva
B. Nemcovej 14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Jozef Suja - člen predstavenstva
B. Nemcovej 14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 22.10.2015)
Ing. Jozef Suja - člen predstavenstva
B. Nemcovej 14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 22.10.2015)
Ing. Dalibor Surkoš - člen
B. Nemcovej 43
Veľký Krtíš
  (od: 03.09.1993 do: 26.11.1995)
Dalibor Turay - člen
B. Nemcovej 32
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 28.01.2002
  (od: 17.07.2002 do: 06.12.2005)
Dalibor Turay - člen
B. Nemcovej 32
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 28.01.2002 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Gabriel Miko - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 3
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Ing.arch. Mária Kyseľová - predseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Štefan Zemčák - podpredseda predstavenstva
Železničná 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Milan Dugovič - člen predstavenstva
Novohradská 24
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Jozef Miškovič - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 15
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Gabriel Miko - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 3
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 28.10.2021)
Ing.arch. Mária Kyseľová - predseda predstavenstva
Venevská 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 28.10.2021)
Štefan Zemčák - podpredseda predstavenstva
Železničná 23
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 28.10.2021)
Milan Dugovič - člen predstavenstva
Novohradská 24
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 28.10.2021)
Jozef Miškovič - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 15
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 06.10.2015
  (od: 23.10.2015 do: 28.10.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradístanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisujeza družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnostizastupuje podpredseda.
  (od: 14.04.1993)
K názvu družstva pripojí svoj podpis predseda, alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 05.11.1991 do: 13.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Jozef Balog
Hviezdoslavova 29
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010)
Božena Pástorová
B. Nemcovej 10
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010)
Ján Trebuľa
B. Nemcovej 39
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021)
Jozef Balog
Hviezdoslavova 29
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Jozef Balog
Hviezdoslavova 29
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Jozef Durbák
Novohradská 1000/32
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.04.2001
  (od: 14.09.2004 do: 06.12.2005)
Jozef Durbák
Novohradská 1000/32
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 30.04.2001 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Miroslav Kozák
B. Nemcovej 873/19
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 18.05.2000
  (od: 14.09.2004 do: 20.06.2007)
Miroslav Kozák
B. Nemcovej 873/19
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 18.05.2000 Skončenie funkcie: 15.05.2007
  (od: 21.06.2007 do: 20.06.2007)
Katarína Kukolíková
Ľ. Štúra 1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 21.06.2007 do: 30.11.2010)
Katarína Kukolíková
Ľ. Štúra 1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Zuzana Lackovská
Železničná 845/25
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 18.05.2000
  (od: 14.09.2004 do: 06.12.2005)
Zuzana Lackovská
Železničná 845/25
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 18.05.2000 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Vlasta Nitschneiderová
Lučenecká 401/65
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 18.05.2000
  (od: 14.09.2004 do: 06.12.2005)
Vlasta Nitschneiderová
Lučenecká 401/65
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 18.05.2000 Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
Božena Pástorová
B. Nemcovej 10
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 30.11.2010)
Božena Pástorová
B. Nemcovej 10
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Terézia Straňovská
Železničná 17
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005
  (od: 07.12.2005 do: 20.06.2007)
Terézia Straňovská
Železničná 17
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2005 Skončenie funkcie: 15.05.2007
  (od: 21.06.2007 do: 20.06.2007)
Ing. Jozef Török
B. Nemcovej 872/13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 26.08.2002
  (od: 14.09.2004 do: 30.11.2010)
Ing. Jozef Török
B. Nemcovej 872/13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 26.08.2002 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ján Trebuľa
B. Nemcovej 39
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 21.06.2007 do: 30.11.2010)
Ján Trebuľa
B. Nemcovej 39
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ján Trebuľa
B. Nemcovej 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Ján Trebuľa
B. Nemcovej 13
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 28.10.2021)
Prokúra: 
Ing. Dušan Kováč
Novohradská 6
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 04.03.2006
  (od: 04.03.2006)
Mgr. Angelika Laurová
Družstevná 17
Malý Krtíš
  (od: 25.10.2002 do: 19.08.2005)
Mgr. Angelika Laurová
Družstevná 17
Malý Krtíš
Skončenie funkcie: 15.08.2005
  (od: 20.08.2005 do: 19.08.2005)
Prokurista zastupuje a podpisuje za družsstvo samostatne s uvedením plného obchodného mena, odtlačkom pečiatky družstva, mena prokuristu, vlastnoručného podpisu s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "PP".
  (od: 04.03.2006)
Prokurista zastupuje a podpisuje za družstvo samostatne s uvedením plného obchodného mena, otlačkom pečiatky družstva, mena prokuristu, vlastnoručného podpisuje s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "pp".
  (od: 25.10.2002 do: 19.08.2005)
Zapisované základné imanie: 
6 639 EUR
  (od: 29.01.2010)
200 000 Sk
  (od: 14.04.1993 do: 28.01.2010)
Základný členský vklad: 
100 EUR
  (od: 29.01.2010)
3 000 Sk
  (od: 14.04.1993 do: 28.01.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi SBD pri MsNV vo V.Krtíši, konanej dňa 10.2.1969, ďalej na základe schvál. stanov a súhlasu Slov.zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 7.6.1969. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 12.4.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom , výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 385
  (od: 05.11.1991)
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 19.11.1993, po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb., prijalo nové stanovy v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 14.04.1993)
. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 26.4.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.09.1993)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 16.3.1995 schválilo zmenu stanov.
  (od: 27.11.1995)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 7.11.1996 schválilo zmenu stanov družstva.
  (od: 12.02.1997)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 14.5.1997 schválilo zmenu stanov družstva.
  (od: 28.05.1997)
. Na zhromaždení delgátov konanom dňa 27.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 16.10.2002)
. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 22.5.2003 bola schválená zmena stanov a bolo vypracované ich úplné znenie.
  (od: 20.11.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  27.01.2022
Dátum výpisu:  29.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)