Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  36/N

Obchodné meno organizačnej zložky: 
ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce
  (od: 24.04.1998)
Sídlo organizačnej zložky: 
kpt. Nálepku 80
Levice 934 01
  (od: 20.03.2008)
IČO: 
34 003 380
  (od: 05.08.1993)
Deň zápisu: 
05.08.1993
  (od: 05.08.1993)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 05.08.1993)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (od: 05.08.1993)
prieskum trhu a ponuková činnosť
  (od: 22.08.1995)
poradenská činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia
  (od: 22.08.1995)
defektoskopia zvarov
  (od: 22.08.1995)
garančné a diagnostické merania
  (od: 22.08.1995)
rozmnožovacie a kopírovacie služby
  (od: 24.04.1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 27.11.2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 27.11.2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 04.11.2003)
stavba a demontáž lešenia
  (od: 04.11.2003)
poradenská činnosť v oblasti zavádzania a budovania systému enviromentálneho manažérstva a manažérstva kvality v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.11.2003)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, stavebných prác, skúšok zariadení a potvrdzovania STD zariadení podľa vyhlášky č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb. v rozsahu oprávnenia
  (od: 04.11.2003)
navrhovanie, projektovanie, dovoz a montáž vybraných zariadení a ich komponentov, vykonávanie ich údržby, opráv a rekonštrukcií, stavebných a tlakových skúšok podľa zákona č. 130/1998 Z.z. v rozsahu oprávnenia
  (od: 04.11.2003)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 01.01.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 01.01.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 01.01.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.01.2019)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.01.2019)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových
  (od: 25.02.2020)
Projektovanie elektrických zariadení
  (od: 25.02.2020)
Vedúci organizačnej zložky: 
Roman Faltys
K. Marxa 22
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene organizačnej zložky koná navonok a podpisuje za ňu vedúci organizačnej zložky.
  (od: 05.08.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby ŠKODA PRAHA, a.s., Praha v zmysle § 21 zákona. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Po 106
  (od: 05.08.1993)
Rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny, spísané formou notárskej zápisnice N 375/95, Nz 313/95 zo dňa 08.08.1995 (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Po 106
  (od: 22.08.1995)
Zakladateľská listina bola zmenená dod tkami zo dňa 14.05.1996 a 20.04.1998.
  (od: 24.04.1998)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 22.10.1998.
  (od: 29.10.1998)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine zo dňa 5.5.2000. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine zo dňa 25.7.2000.
  (od: 31.07.2000)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 7 zo dňa 14.09.2000.
  (od: 02.11.2000)
Zakladateľská listina zmenená Dodatkom č. 9 zo dňa 19.2.2002.
  (od: 27.11.2002)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 23.09.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 09.10.2003.
  (od: 04.11.2003)
Dňa 06.12.2018 bol schválený projekt zlúčenia vyhotovený ku dňu 26.10.2018 medzi zúčastnenými spoločnosťami ŠKODA PRAHA a.s. ako nástupnícka spoločnosť a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ako zanikajúca spoločnosť. Dôsledkom tohto zlúčenia došlo zároveň k zlúčeniu ich organizačných zložiek zriadených na území Slovenskej republiky a to ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., organizačná zložka SR, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 44 082 096 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 10151/N ( organizačná zložka zanikajúcej spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.) so ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 34 003 380, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 36/N (organizačná zložka nástupníckej spoločnosti ŠKODA PRAHA a.s.). Účinky zápisu zlúčenia organizačných zložiek nastanú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 22.02.2019.
  (od: 22.02.2019)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Duhová 2/1444
Praha 4 140 74
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 25.02.2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 25.02.2020)
Ing. Radek Holejšovský
Hackerova 792/3
Bohnice, Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.11.2019
  (od: 25.02.2020)
Ing. Tomáš Novotný
č.p. 140
Jeníkov 417 24
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 25.02.2020)
Ing. Ján Štancl
Na rozdílu 719/26
Vokovice, Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 25.02.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený.
  (od: 25.02.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)