Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  36/N

Obchodné meno organizačnej zložky: 
ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce
  (od: 24.04.1998)
ŠKODA PRAHA, a.s., - organizačná zložka Mochovce
  (od: 05.08.1993 do: 23.04.1998)
Sídlo organizačnej zložky: 
kpt. Nálepku 80
Levice 934 01
  (od: 20.03.2008)
Mochovce 935 39
  (od: 11.02.2005 do: 19.03.2008)
Mochovce, Elektráreň
Kalná nad Hronom 935 39
  (od: 24.04.1998 do: 10.02.2005)
Elektráreň
Mochovce
  (od: 05.08.1993 do: 23.04.1998)
IČO: 
34 003 380
  (od: 05.08.1993)
Deň zápisu: 
05.08.1993
  (od: 05.08.1993)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 05.08.1993)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (od: 05.08.1993)
prieskum trhu a ponuková činnosť
  (od: 22.08.1995)
poradenská činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia
  (od: 22.08.1995)
defektoskopia zvarov
  (od: 22.08.1995)
garančné a diagnostické merania
  (od: 22.08.1995)
rozmnožovacie a kopírovacie služby
  (od: 24.04.1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 27.11.2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 27.11.2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 04.11.2003)
stavba a demontáž lešenia
  (od: 04.11.2003)
poradenská činnosť v oblasti zavádzania a budovania systému enviromentálneho manažérstva a manažérstva kvality v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.11.2003)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, stavebných prác, skúšok zariadení a potvrdzovania STD zariadení podľa vyhlášky č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb. v rozsahu oprávnenia
  (od: 04.11.2003)
navrhovanie, projektovanie, dovoz a montáž vybraných zariadení a ich komponentov, vykonávanie ich údržby, opráv a rekonštrukcií, stavebných a tlakových skúšok podľa zákona č. 130/1998 Z.z. v rozsahu oprávnenia
  (od: 04.11.2003)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 01.01.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 01.01.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 01.01.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.01.2019)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.01.2019)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových
  (od: 25.02.2020)
Projektovanie elektrických zariadení
  (od: 25.02.2020)
výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - kompletné priemyselné stavby
  (od: 27.11.2002 do: 20.03.2020)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 27.11.2002 do: 20.03.2020)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení a nádob
  (od: 22.08.1995 do: 03.11.2003)
prevádzkovanie revíznych skúšok a skúšok spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 22.08.1995 do: 03.11.2003)
ubytovacie služby s výnimkou ubytovacích služieb, na ktoré sa vyžaduje štátne povolenie
  (od: 22.08.1995 do: 10.09.2004)
cestná motorová doprava-verejná nákladná
  (od: 24.04.1998 do: 10.02.2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby
  (od: 31.07.2000 do: 20.03.2020)
výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby
  (od: 31.07.2000 do: 26.11.2002)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 31.07.2000 do: 26.11.2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 31.07.2000 do: 26.11.2002)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 31.07.2000 do: 26.11.2002)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 31.07.2000 do: 26.11.2002)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 31.07.2000 do: 26.11.2002)
stavba a demontáž lešenia
  (od: 22.08.1995 do: 10.09.2004)
revízie a skúšky rozvodov technických plynov
  (od: 22.08.1995 do: 05.08.2009)
výroba a montáž technologických a energetických strojov a zariadení
  (od: 22.08.1995 do: 20.03.2020)
tryskanie kovových výrobkov
  (od: 24.04.1998 do: 10.09.2004)
stolárske práce
  (od: 24.04.1998 do: 10.09.2004)
zámočníctvo
  (od: 24.04.1998 do: 20.03.2020)
kovoobrábanie
  (od: 24.04.1998 do: 10.09.2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 04.11.2003 do: 05.08.2009)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 04.11.2003 do: 05.08.2009)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 04.11.2003 do: 05.08.2009)
výroba elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 04.11.2003 do: 05.08.2009)
Vedúci organizačnej zložky: 
Roman Faltys
K. Marxa 22
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019)
Roman Faltys
K. Marxa 22
Levice
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 20.05.2004 do: 11.12.2014)
Roman Faltys
K. Marxa 22
Levice
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2014
  (od: 12.12.2014 do: 11.12.2014)
Ing. František Horký
Kpt. Nálepku 5
Levice
  (od: 02.11.2000 do: 01.05.2001)
Ing. František Horký
Kpt.Nálepku 5
Levice
  (od: 18.11.1999 do: 30.07.2000)
Stanislav Kubánik
Školská ulica 3091/2
Levice
  (od: 04.11.2003 do: 19.05.2004)
Stanislav Kubánik
Školská ulica 3091/2
Levice
Skončenie funkcie: 26.03.2004
  (od: 20.05.2004 do: 19.05.2004)
Ing. Miroslav Pikus
Slnečná 964/13
Trnava
  (od: 29.10.1998 do: 17.11.1999)
Ing. Miroslav Pikus
Slnečná 964/13
Trnava
  (od: 31.07.2000 do: 01.11.2000)
Ing. František Poukar
Kpt. J.Nálepku 3011/5
Levice
  (od: 24.04.1998 do: 28.10.1998)
Ing. František Poukar
Kpt. Nálepku 3011/5
Levice
  (od: 22.08.1995 do: 23.04.1998)
Ing. Marián Rafay
338
Ratnovce
  (od: 02.05.2001 do: 03.11.2003)
Ing. Andrej Žiarovský , MBA
Kosodrevinová 2A
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.12.2014
  (od: 12.12.2014 do: 13.03.2019)
Ing. Andrej Žiarovský , MBA
Kosodrevinová 2A
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.12.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 14.03.2019 do: 13.03.2019)
Ing. František Poukar
Švabinského 1239
Třebíč
Česká republika
  (od: 05.08.1993 do: 21.08.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene organizačnej zložky koná navonok a podpisuje za ňu vedúci organizačnej zložky.
  (od: 05.08.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby ŠKODA PRAHA, a.s., Praha v zmysle § 21 zákona. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Po 106
  (od: 05.08.1993)
Rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny, spísané formou notárskej zápisnice N 375/95, Nz 313/95 zo dňa 08.08.1995 (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Po 106
  (od: 22.08.1995)
Zakladateľská listina bola zmenená dod tkami zo dňa 14.05.1996 a 20.04.1998.
  (od: 24.04.1998)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 22.10.1998.
  (od: 29.10.1998)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine zo dňa 5.5.2000. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine zo dňa 25.7.2000.
  (od: 31.07.2000)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 7 zo dňa 14.09.2000.
  (od: 02.11.2000)
Zakladateľská listina zmenená Dodatkom č. 9 zo dňa 19.2.2002.
  (od: 27.11.2002)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 23.09.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 09.10.2003.
  (od: 04.11.2003)
Dňa 06.12.2018 bol schválený projekt zlúčenia vyhotovený ku dňu 26.10.2018 medzi zúčastnenými spoločnosťami ŠKODA PRAHA a.s. ako nástupnícka spoločnosť a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ako zanikajúca spoločnosť. Dôsledkom tohto zlúčenia došlo zároveň k zlúčeniu ich organizačných zložiek zriadených na území Slovenskej republiky a to ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., organizačná zložka SR, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 44 082 096 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 10151/N ( organizačná zložka zanikajúcej spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.) so ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 34 003 380, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 36/N (organizačná zložka nástupníckej spoločnosti ŠKODA PRAHA a.s.). Účinky zápisu zlúčenia organizačných zložiek nastanú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 22.02.2019.
  (od: 22.02.2019)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Duhová 2/1444
Praha 4 140 74
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 25.02.2020)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Duhová 2/1444
Praha 4 140 74
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Duhová 2/1444
Praha 4 140 74
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Duhová 2/1444
Praha 4 140 74
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 22.04.2011 do: 11.12.2014)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Duhová 2/1444
Praha 4 140 74
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 22.04.2011 do: 11.12.2014)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 04.11.2003 do: 21.04.2011)
Obchodné meno: ŠKODA PRAHA a.s.
IČO: 00 128 201
Sídlo:
Milady Horákové 109
Praha 6
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 04.11.2003 do: 21.04.2011)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 25.02.2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Ing. Radek Holejšovský
Hackerova 792/3
Bohnice, Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.11.2019
  (od: 25.02.2020)
Ing. Tomáš Novotný
č.p. 140
Jeníkov 417 24
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 25.02.2020)
Ing. Ján Štancl
Na rozdílu 719/26
Vokovice, Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 25.02.2020)
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.05.2014 Skončenie funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 13.03.2019)
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.08.2019
  (od: 25.02.2020 do: 24.02.2020)
Ing. Viktor Chaloupka
Lojovice 36
Velké Popovice 251 69
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Ing. Viktor Chaloupka
Lojovice 36
Velké Popovice 251 69
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Ing. Viktor Chaloupka
Lojovice 36
Velké Popovice 251 69
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2014 Skončenie funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 13.03.2019)
Ing. Tomáš Novotný
č.p. 140
Jeníkov 417 24
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Mgr. Martin Pohlodek
Ve Střešovičkách 1087/43d
Střešovice, Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Mgr. Martin Pohlodek
Ve Střešovičkách 1087/43d
Střešovice, Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.02.2020 do: 24.02.2020)
Mgr. Martin Pohlodek
Ve Střešovičkách 1087/43d
Střešovice, Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Mgr. Martin Pohlodek
Ve Střešovičkách 1087/43d
Střešovice, Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Mgr. Martin Pohlodek
Ve Střešovičkách 1087/43d
Střešovice, Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2014 Skončenie funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 13.03.2019)
Ing. Ján Štancl
Na rozdílu 719/26
Vokovice, Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Ing. Andrej Žiarovský
Kosodrevinová 2A
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Ing. Andrej Žiarovský
Kosodrevinová 2A
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.02.2020 do: 24.02.2020)
Ing. Andrej Žiarovský , MBA
Kosodrevinová 2A
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Ing. Andrej Žiarovský , MBA
Kosodrevinová 2A
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Ing. Andrej Žiarovský , MBA
Kosodrevinová 2A
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.05.2014 Skončenie funkcie: 01.01.2019
  (od: 14.03.2019 do: 13.03.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený.
  (od: 25.02.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený.
  (od: 14.03.2019 do: 24.02.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený.
  (od: 29.06.2017 do: 13.03.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený.
  (od: 12.12.2014 do: 28.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)