Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  48535/B

Business name: 
MONOGRAM Multimedia s.r.o.
  (from: 10/20/2007)
Registered seat: 
Ilkovičova 6276
Bratislava 842 16
  (from: 06/14/2013)
Identification number (IČO): 
36 849 758
  (from: 10/20/2007)
Date of entry: 
10/20/2007
  (from: 10/20/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/20/2007)
Objects of the company: 
počítačové spracovanie videa a zvuku
  (from: 10/20/2007)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 10/20/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/20/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 10/20/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 10/20/2007)
správa počítačových sietí
  (from: 10/20/2007)
kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 10/20/2007)
zabezpečovanie systémovej údržby software s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 10/20/2007)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 10/20/2007)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 10/20/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/20/2007)
marketing
  (from: 10/20/2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/20/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/20/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
administratívne práce
  (from: 10/20/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracúvaním a zoraďovaním informácií
  (from: 10/20/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/20/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/20/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 10/20/2007)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 06/18/2009)
oprava elektrických zariadení do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 06/18/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/12/2010)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/12/2010)
Partners: 
Ing. Igor Jánoš
Púpavová 32
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 08/01/2016)
Ing. Peter Janičkovič
Legionárska 1/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Slovak Republic
  (from: 08/01/2016)
Ing. Martin Janík
Platanová 3287/29
Žilina 010 07
Slovak Republic
  (from: 12/04/2009)
MONOGRAM Ventures a.s.
Cintorínska 3/B
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/25/2008)
Martin Sirota
Lenardova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Jánoš
Amount of investment: 8 655 EUR Paid up: 8 655 EUR
  (from: 08/01/2016)
Ing. Peter Janičkovič
Amount of investment: 8 655 EUR Paid up: 8 655 EUR
  (from: 08/01/2016)
Ing. Martin Janík
Amount of investment: 4 081 EUR Paid up: 4 081 EUR
  (from: 08/01/2016)
Martin Sirota
Amount of investment: 1 829 EUR Paid up: 1 829 EUR
  (from: 08/01/2016)
MONOGRAM Ventures a.s.
Amount of investment: 47 144 EUR Paid up: 47 144 EUR
  (from: 08/01/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/20/2007)
Ing. Peter Janičkovič
Legionárska 1/A
Bratislava 831 04
From: 10/20/2007
  (from: 12/04/2009)
RNDr. Ján Jenča
Palárikova 12
Prešov 080 05
From: 10/20/2007
  (from: 10/20/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/06/2017)
Capital: 
70 364 EUR Paid up: 70 364 EUR
  (from: 08/01/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.10.2007.
  (from: 10/20/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.8.2008.
  (from: 09/25/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2009.
  (from: 06/18/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2009.
  (from: 12/04/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2010.
  (from: 03/12/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2010.
  (from: 05/25/2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene sídla spoločnosti zo dňa 20.03.2013.
  (from: 06/14/2013)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 362/2016, Nz 24999/2016, NCRIs 25726/2016 zo dňa 13.07. 2016.
  (from: 08/01/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.09.2017.
  (from: 10/06/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ANTIVIRUS ONLINE, s. r. o.
Cintorínska 3/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 08/01/2016)
CREEO s.r.o.
Cintorínska 3/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 08/01/2016)
MONOGRAM Electric s. r. o.
Cintorínska 3/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 08/01/2016)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person