Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14442/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GRIMPEK, s.r.o.
  (from: 10/03/2014)
Registered seat: 
Karpatské námestie 10A
Bratislava 831 06
  (from: 11/27/2015)
Identification number (IČO): 
36 333 727
  (from: 03/16/2004)
Date of entry: 
03/16/2004
  (from: 03/16/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/16/2004)
Objects of the company: 
Výroba a predaj cukrárenských a pekárenských výrobkov
  (from: 03/16/2004)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/16/2004)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/16/2004)
Zásielkový predaj
  (from: 03/16/2004)
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 03/16/2004)
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
  (from: 03/16/2004)
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (from: 03/16/2004)
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 03/16/2004)
Sprostredkovanie dopravy
  (from: 03/16/2004)
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/2004)
Organizovanie kultúrnych podujatí a zábavnej činnosti
  (from: 03/16/2004)
Partners: 
Martin Mikuš
ul. A.Hlinku 1119/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/2004)
Jozef Petrlík
5. apríla 1115/6
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 10/10/2014)
Juraj Petrlík
ul. A.Hlinku 1118/19
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/2004)
Dr. Manfred Raab
Columbusgasse 14
Wien 1100
Republic of Austria
  (from: 10/10/2014)
Mag. Erhard Rottensteiner
Lobengasse 23
Ternitz 2630
Republic of Austria
  (from: 10/15/2004)
Contribution of each member: 
Martin Mikuš
Amount of investment: 15 940 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 15 940 EUR
  (from: 10/10/2014)
Jozef Petrlík
Amount of investment: 15 940 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 15 940 EUR
  (from: 10/10/2014)
Juraj Petrlík
Amount of investment: 15 940 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 15 940 EUR
  (from: 10/10/2014)
Dr. Manfred Raab
Amount of investment: 35 865 EUR Paid up: 35 865 EUR
  (from: 10/10/2014)
Mag. Erhard Rottensteiner
Amount of investment: 35 865 EUR Paid up: 35 865 EUR
  (from: 10/10/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/16/2004)
Martin Mikuš - Individual managing director
ul. A.Hlinku 1119/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 03/16/2004
  (from: 03/16/2004)
Jozef Petrlík
5. apríla 1115/6
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 03/16/2004
  (from: 10/10/2014)
Juraj Petrlík - Individual managing director
ul. A.Hlinku 1118/19
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 03/16/2004
  (from: 03/16/2004)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 03/16/2004)
Capital: 
119 550 EUR Paid up: 119 550 EUR
  (from: 10/10/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.2003 podľa § 105 a nasl. z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/16/2004)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/28/2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/1/2013-473 zo dňa 21.11.2013 povolil reštrukturalizáciu dlžníka GRIMPEK, s.r.o. so sídlom Ul. A. Hlinku 1118/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 333 727 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 28.11.2013.
  (from: 10/03/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/25/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/1/2013-878 zo dňa 18.07.2014 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2014. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395.
  (from: 10/03/2014)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person