Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14483/R

Business name: 
LARF NOVA, s. r. o. v konkurze
  (from: 12/09/2009 until: 07/14/2017)
LARF NOVA, s. r. o.
  (from: 03/03/2004 until: 12/08/2009)
Rivan, s.r.o.
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Identification number (IČO): 
36 622 133
  (from: 12/08/2003)
Date of entry: 
12/08/2003
  (from: 12/08/2003)
Person dissolved from: 
11.4.2017
  (from: 07/15/2017)
Date of deletion: 
07/15/2017
  (from: 07/15/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/15/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/08/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
administratívne práce
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
reprografické a kopírovacie práce
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
zámočníctvo
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
nástrojárstvo
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
kovoobrábanie
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
galvanizácia kovov
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
opravy pracovných strojov
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
piliarska výroba
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
impregnácia dreva
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
výroba výrobkov z gumy a pogumovanie
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
povrchová úprava kovov - brúsenie, leštenie, lakovanie a otryskávanie
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, označovanie tlakových zariadení
  (from: 09/18/2004 until: 07/14/2017)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a označovanie plynových zariadení
  (from: 09/18/2004 until: 07/14/2017)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 09/18/2004 until: 07/14/2017)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 09/18/2004 until: 07/14/2017)
Partners: 
NSD Consulting, s.r.o.
Horná 21
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Ing. Boris Beniak
Hviezdoslavova 33/28
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Stanislav Foltán
Čerešňová 152
Veľké Uherce 958 41
Slovak Republic
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
Ing. Daniel Kučerka
Na Hlodzi 67/8
Čereňany 972 46
Slovak Republic
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
Lucia Lajošová , MBA
53
Nitrianske Sučany 972 21
Slovak Republic
  (from: 03/03/2004 until: 07/27/2016)
Martin Ranostaj
Clementisa 13/5
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/03/2004 until: 07/27/2016)
Zuzana Lajošová
53
Nitrianske Sučany 972 21
Slovak Republic
  (from: 07/28/2016 until: 07/14/2017)
Contribution of each member: 
Ing. Boris Beniak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
NSD Consulting, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Lucia Lajošová , MBA
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
Stanislav Foltán
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
Martin Ranostaj
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
Ing. Daniel Kučerka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
Lucia Lajošová , MBA
Amount of investment: 11 454 EUR Paid up: 11 454 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 07/27/2016)
Martin Ranostaj
Amount of investment: 8 466 EUR Paid up: 8 466 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 07/27/2016)
Zuzana Lajošová
Amount of investment: 19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 07/28/2016 until: 07/14/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
Individual managing director
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Ing. Boris Beniak
Hviezdoslavova 33/28
Žiar nad Hronom
From: 12/08/2003 Until: 02/12/2004
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Lucia Lajošová , MBA
53
Nitrianske Sučany 972 21
From: 02/13/2004
  (from: 03/03/2004 until: 06/23/2004)
Lucia Lajošová , MBA
53
Nitrianske Sučany 972 21
From: 02/13/2004 Until: 05/30/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Martin Ranostaj
Clementisa 13/5
Prievidza 971 01
From: 02/13/2004
  (from: 03/03/2004 until: 06/23/2004)
Martin Ranostaj
Clementisa 13/5
Prievidza 971 01
From: 02/13/2004 Until: 05/30/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Vladimír Kloc - Individual managing director
Moyzesova 38
Sabinov 083 01
From: 05/31/2004
  (from: 06/30/2017 until: 07/14/2017)
Ing. Vladimír Kloc - Individual managing director
Moyzesova 38
Sabinov 083 01
From: 05/31/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/03/2004 until: 07/14/2017)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Capital: 
19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 07/14/2017)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 03/03/2004 until: 12/09/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/08/2003 until: 03/02/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28K/53/2009-1036 zo dňa 27.11.2009 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka LARF NOVA, s.r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/15/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28K/53/2009-1036 zo dňa 27.11.2009 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka LARF NOVA, s.r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/16/2010 until: 07/14/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28K/53/2009-1036 zo dňa 27.11.2009 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka LARF NOVA, s.r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/09/2009 until: 07/15/2010)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Katarína Roderová
I. Olbrachta 900/6
Trenčín
From: 12/03/2009
  (from: 12/09/2009 until: 07/15/2010)
Ing. Katarína Roderová
I. Olbrachta 900/6
Trenčín
From: 12/03/2009 Until: 06/12/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
JUDr. Jozef Sedliak
Hviezdoslavova 3
Prievidza 971 01
From: 07/14/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/14/2017)
JUDr. Jozef Sedliak
Hviezdoslavova 3
Prievidza 971 01
From: 07/14/2010 Until: 05/04/2017
  (from: 07/15/2017 until: 07/14/2017)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/11/2017
Uznesením č.k.28K53/2009-1399 zo dňa 08.06.2010 s účinkami zverejnenia od 12.06.2010 Okresný súd Trenčín odvolal Ing. Katarínu Roderovú z funkcie správcu. Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.28K/53/2009-1523 s účinkami od 14.07.2010 bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Jozef Sedliak.
  (from: 07/15/2017)
Uznesením č.k.28K53/2009-1399 zo dňa 08.06.2010 s účinkami zverejnenia od 12.06.2010 Okresný súd Trenčín odvolal Ing. Katarínu Roderovú z funkcie správcu. Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.28K/53/2009-1523 s účinkami od 14.07.2010 bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Jozef Sedliak.
  (from: 07/16/2010 until: 07/14/2017)
Other legal facts: 
Uznesením č. k. 28K/53/2009-2200 zo dňa 25.04.2017, právoplatným dňa 04.04.2017, s účinkami zverejnenia dňom 11.04.2017 Okresný súd Trenčín zrušil konkurz vyhlásený na majetok obchodnej spoločnosti LARF NOVA, s.r.o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 36 622 133 po splnení rozvrhového uznesenia. Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/53/2009-2200 zo dňa 25.04.2017 bol správca konkurznej podstaty obchodná spoločnosť SKKS, k. s. zbavená funkcie správcu. Právne účinky odvolania správcu nastali dňom 04.05.2017. Obchodná spoločnosť LARF NOVA, s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 36 622 133 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 07/15/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 25.11.2003 podľa ust. § 105 a nasl. zák.č. 513S/91 Zb.
  (from: 12/08/2003 until: 07/14/2017)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person