Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14183/N

Business name: 
HPL LABMEDTO spol. s r.o.
  (from: 09/06/2007 until: 03/06/2011)
Registered seat: 
Pod kalváriou 3634/78
Topoľčany 955 01
  (from: 10/16/2008 until: 03/06/2011)
Identification number (IČO): 
31 624 502
  (from: 02/21/1995)
Date of entry: 
02/21/1995
  (from: 02/21/1995)
Person dissolved from: 
28. 2. 2011
  (from: 03/07/2011)
Date of deletion: 
03/07/2011
  (from: 03/07/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/1995)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/21/2009 until: 03/06/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.02.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2011, Nz 6949/2011, NCRls 7151/2011 o zrušení spoločnosti HPL LABMEDTO spol. s r.o. so sídlom Pod Kalváriou 3634/78, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 624 502 ku dňu 28.02.2011 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou HPL SERVIS spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 860 456, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29095/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14183/N sa v y m a z á v a dňom 07.03.2011 obchodná spoločnosť HPL LABMEDTO spol. s r.o. so sídlom Pod Kalváriou 3634/78, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 624 502, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou HPL SERVIS spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 860 456, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29095/B., na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 28.02.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2011, Nz 6949/2011, NCRls 7151/2011, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku 28.02.2011.
  (from: 03/07/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/07/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL SERVIS spol. s r.o. 35860456 ,
Istrijská
20
  (from: 03/07/2011)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person