Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  237/L

Obchodné meno: 
BCI, a.s.
  (od: 06.10.2003)
BCI a.s.
  (od: 02.02.2000 do: 05.10.2003)
BCI, a.s.
  (od: 16.12.1997 do: 01.02.2000)
Lesostav Žilina, a.s.
  (od: 31.10.1994 do: 15.12.1997)
Sídlo: 
Mydlárska 8718/7A
Žilina 010 01
  (od: 30.12.2016)
M.R.Štefánika 32
Žilina 012 39
  (od: 02.02.2000 do: 29.12.2016)
Štefánikova 32
Žilina 012 39
  (od: 31.10.1994 do: 01.02.2000)
IČO: 
31 617 794
  (od: 31.10.1994)
Deň zápisu: 
01.11.1994
  (od: 31.10.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba prefabrikátov z betónu
  (od: 10.02.1995)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (od: 10.02.1995)
prenájom nehnuteľností
  (od: 10.02.1995)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 10.02.1995)
poskytovanie prechodného ubytovania
  (od: 10.02.1995)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 31.03.1995)
vykonávanie stavebného dozoru
  (od: 02.02.2000)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.02.2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 02.02.2000)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (od: 02.02.2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 21.08.2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 21.08.2001)
prenájom športových náradí a potrieb
  (od: 21.08.2001)
prevádzka športových zariadení
  (od: 21.08.2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.12.2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 01.12.2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.12.2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.12.2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 01.12.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 19.05.2011)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 19.05.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 19.05.2011)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 19.05.2011)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 19.05.2011)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 19.05.2011)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 19.05.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 19.05.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 19.05.2011)
upratovacie služby a čistenie budov
  (od: 19.05.2011)
plynoištalácie
  (od: 02.02.2000 do: 19.12.2005)
vykonávanie pozemných, inžinierskych stavieb a inžinierskych sietí
  (od: 02.02.2000 do: 20.08.2001)
sprostredkovanie obchodu a poradenská činnosť
  (od: 10.02.1995 do: 01.02.2000)
hotely a motely s možnosťami stravovania
  (od: 21.08.2001 do: 19.12.2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 10.02.1995 do: 19.12.2005)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 10.02.1995 do: 19.12.2005)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 10.02.1995 do: 19.12.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - kovový šrot pre stavebné účely
  (od: 10.02.1995 do: 19.12.2005)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátene vybavenia sídliskových celkov/
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
inžinierska činnosť
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
vodné stavby /riečne, pobrežné, hradenie bystrín, meliorácie/
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
výkonávanie dopravných stavieb
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
zemné práce
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
elektroinštalácie
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
výroba prefabrikátov z betónu
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
prenájom nehnuteľností
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
opravy motorových vozidiel
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
poskytovanie prechodného ubytovania
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
výstavba mostov a komunikácií
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
zatepľovanie budov
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpad.- kov. šrot.-stavebné účely
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
ťažba štrku a kameňa, výroba prefabrikátov
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
škôlkárska výroba, ozeleňovanie brehových porastov a sídlisk
  (od: 31.10.1994 do: 09.02.1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (od: 10.02.1995 do: 01.02.2000)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 10.02.1995 do: 01.02.2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 10.02.1995 do: 01.02.2000)
inžinierska činnosť
  (od: 10.02.1995 do: 01.02.2000)
vodné stavby /riečné, pobrežné, hradenie bystrín, meliorácie/
  (od: 10.02.1995 do: 20.08.2001)
zemné práce
  (od: 10.02.1995 do: 01.02.2000)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 10.02.1995 do: 20.08.2001)
elektroinštalácie
  (od: 10.02.1995 do: 19.12.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.12.1997)
predstavenstvo
  (od: 14.11.1996 do: 15.12.1997)
predstavenstvo
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Slavomír Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.01.2016
  (od: 20.01.2016)
Michal Altus - podpredseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.11.2013
  (od: 26.11.2013 do: 16.04.2014)
Michal Altus - podpredseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.11.2013 Skončenie funkcie: 25.02.2014
  (od: 17.04.2014 do: 16.04.2014)
Michal Altus - predseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 25.02.2014
  (od: 17.04.2014 do: 19.01.2016)
Michal Altus - predseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 25.02.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 20.01.2016 do: 19.01.2016)
Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 07.07.2010)
Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 20.03.2009)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 07.07.2010)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 08.07.2010 do: 05.11.2013)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 25.10.2013
  (od: 06.11.2013 do: 05.11.2013)
Ing. Ján Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 52
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 21.03.2009 do: 03.03.2010)
Ing. Ján Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 52
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
Ing. Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 25.10.2013
  (od: 06.11.2013 do: 16.04.2014)
Ing. Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 25.10.2013 Skončenie funkcie: 25.02.2014
  (od: 17.04.2014 do: 16.04.2014)
Ing. Branislav Božek - predseda predstavenstva
1383
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 25.02.2009
  (od: 20.03.2009 do: 20.03.2009)
Ing. Branislav Božek - predseda predstavenstva
1383
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 25.02.2009 Skončenie funkcie: 02.03.2009
  (od: 21.03.2009 do: 20.03.2009)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
Vznik funkcie: 16.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 11.07.2007)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
Vznik funkcie: 16.01.2007 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Ing. Hubert Čapčík - člen
Moyzesova 18
Žilina
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Hubert Čapčík - člen
Moyzesova 18
Žilina
  (od: 14.11.1996 do: 09.01.2003)
Ing. Hubert Čapčík - člen
Moyzesova 18
Žilina
Vznik funkcie: 16.12.1997 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 10.01.2003 do: 23.07.2003)
Ing. Milan Čička - podpredseda predstavenstva
2
Jablonové 013 52
Vznik funkcie: 02.03.2009
  (od: 21.03.2009 do: 03.03.2010)
Ing. Milan Čička - podpredseda predstavenstva
2
Jablonové 013 52
Vznik funkcie: 02.03.2009 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
PhDr. Vladimír Gašperák - predseda
77
Rudina
Vznik funkcie: 01.08.2012
  (od: 03.08.2012 do: 05.11.2013)
PhDr. Vladimír Gašperák - predseda
77
Rudina
Vznik funkcie: 01.08.2012 Skončenie funkcie: 25.10.2013
  (od: 06.11.2013 do: 05.11.2013)
Ing. Rudolf Holtán - člen
Zelená 450/23
Žilina - Budatín
Vznik funkcie: 16.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 09.07.2008)
Ing. Rudolf Holtán - člen
Zelená 450/23
Žilina - Budatín
Vznik funkcie: 16.01.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 09.07.2008)
Ing. Igor Choma - člen
Liesková 660/10
Žilina - Bytčica
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 24.07.2003 do: 26.04.2005)
Ing. Igor Choma - člen
Liesková 660/10
Žilina - Bytčica
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 07.04.2005
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Stanislav Jakubčík - člen
Kollárova 2458
Čadca
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.11.2005
  (od: 01.12.2005 do: 11.07.2007)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.11.2005 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Ing. Ivan Kimlička - predseda
Bagárová 12
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 08.07.2010 do: 02.08.2012)
Ing. Ivan Kimlička - predseda
Bagárová 12
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2012
  (od: 03.08.2012 do: 02.08.2012)
Ing. Štefan Králik - člen
Lipová 1124
Kysucké Nové Mesto
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Štefan Králik - člen
Lipová 1124
Kysucké Nové Mesto
  (od: 14.11.1996 do: 01.04.1997)
Ing. Marián Madunický - podpredseda predstavenstva
Karpatská 2/34
Žilina 010 00
Vznik funkcie: 02.03.2009
  (od: 21.03.2009 do: 03.03.2010)
Ing. Marián Madunický - podpredseda predstavenstva
Karpatská 2/34
Žilina 010 00
Vznik funkcie: 02.03.2009 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
Ing. Branislav Sališ - podpredseda
Mateja Bela 3457/62
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 07.07.2010)
Ing. Branislav Sališ - podpredseda
Mateja Bela 3457/62
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Ing. Martin Sukupčák - predseda
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
  (od: 14.11.1996 do: 09.01.2003)
Ing. Martin Sukupčák - člen
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 09.07.2008)
Ing. Martin Sukupčák - člen
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 09.07.2008)
Ing. Martin Sukupčák - predseda
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
Vznik funkcie: 16.12.1997
  (od: 10.01.2003 do: 11.07.2007)
Ing. Martin Sukupčák - predseda
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
Vznik funkcie: 16.12.1997 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Milan Šimko - člen
419
Višňové
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Štefan Štoder - člen
Gaštanová 1
Žilina
  (od: 02.04.1997 do: 09.01.2003)
Ing. Štefan Štoder - člen
Gaštanová 1
Žilina
Vznik funkcie: 16.12.1997
  (od: 10.01.2003 do: 30.11.2005)
Ing. Štefan Štoder - člen
Gaštanová 1
Žilina
Vznik funkcie: 16.12.1997 Skončenie funkcie: 04.11.2005
  (od: 01.12.2005 do: 30.11.2005)
Ing. Milan Tamborský - podpredseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
  (od: 16.12.1997 do: 09.01.2003)
Ing. Milan Tamborský - podpredseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
Vznik funkcie: 16.12.1997
  (od: 10.01.2003 do: 11.07.2007)
Ing. Milan Tamborský - podpredseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
Vznik funkcie: 16.12.1997 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Ing. Milan Tamborský - predseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 09.07.2008)
Ing. Milan Tamborský - predseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 09.07.2008)
Daniel Tomčík - člen
Riečna 39
Žilina - Bánová
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Martin Vízner - podpredseda
Šandorova 6
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 09.07.2008)
Ing. Martin Vízner - podpredseda
Šandorova 6
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 09.07.2008)
Ing. Martin Zlocha - predseda
327
Hamuliakovo
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 19.03.2009)
Ing. Martin Zlocha - predseda
327
Hamuliakovo
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2009
  (od: 20.03.2009 do: 19.03.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 20.01.2016)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 17.04.2014 do: 19.01.2016)
Za spoločnosť konajú vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (od: 26.11.2013 do: 16.04.2014)
V mene spoločnosti konajú predseda a ktorýkoľvek podpredseda spoločne alebo obidvaja podpredsedovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 12.07.2007 do: 25.11.2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva - každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii sa pripojí podpis predsedu predstavenstva, alebo podpredsedu predstavenstva.
  (od: 16.12.1997 do: 11.07.2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii, sa pripojí podpis predsedu predstavenstva.
  (od: 14.11.1996 do: 15.12.1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Dozorná rada: 
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 18.02.2019
  (od: 27.03.2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 18.02.2019
  (od: 27.03.2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
Vznik funkcie: 18.02.2019
  (od: 27.03.2019)
Ladislav Bodis
Komenského 2222/91
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 07.07.2010)
Ladislav Bodis
Komenského 2222/91
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 03.03.2010)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 25.10.2013
  (od: 08.07.2010 do: 05.11.2013)
Ing. Branislav Božek
1383
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 02.03.2009
  (od: 21.03.2009 do: 25.11.2013)
Ing. Branislav Božek
1383
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 02.03.2009 Skončenie funkcie: 19.11.2013
  (od: 26.11.2013 do: 25.11.2013)
Ing. Peter Cibíček
Fatranská 3103/17
Žilina
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 17.06.2013)
Ing. Peter Cibíček
Fatranská 3103/17
Žilina
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 18.06.2013 do: 17.06.2013)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
  (od: 14.05.1999 do: 09.01.2003)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
Vznik funkcie: 14.05.1999
  (od: 10.01.2003 do: 23.01.2007)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
Vznik funkcie: 14.05.1999 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
JUDr. Dagmar Hroncová
Palárikova 4
Bratislava
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Jozef Kabatier
Andreja Hlinku 1000
Varín 013 03
Vznik funkcie: 18.02.2016
  (od: 27.02.2016 do: 09.05.2018)
Ing. Jozef Kabatier
Andreja Hlinku 1000
Varín 013 03
Vznik funkcie: 18.02.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 10.05.2018 do: 09.05.2018)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 09.07.2008)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.07.2008 do: 09.07.2008)
Ing. Ján Križan
Pri Rajčianke 42/A
Žilina
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 11.07.2007)
Ing. Ján Križan
Pri Rajčianke 42/A
Žilina
Vznik funkcie: 15.01.2007 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Ondrej Lutter
Vodárska 1242/16
Púchov
  (od: 31.10.1994 do: 16.08.1995)
JUDr. Beáta Opavská - člen
Borová 17
Žilina
  (od: 14.11.1996 do: 09.01.2003)
JUDr. Beáta Opavská - člen
Borová 17
Žilina
Vznik funkcie: 14.11.1996
  (od: 10.01.2003 do: 11.07.2007)
JUDr. Beáta Opavská - člen
Borová 17
Žilina
Vznik funkcie: 14.11.1996 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Pavel Repa - člen
Vojtecha Spanyola 2118/40
Žilina
  (od: 14.05.1999 do: 09.01.2003)
Pavel Repa - člen
Vojtecha Spanyola 2118/40
Žilina
Vznik funkcie: 14.05.1999
  (od: 10.01.2003 do: 11.07.2007)
Pavel Repa - člen
Vojtecha Spanyola 2118/40
Žilina
Vznik funkcie: 14.05.1999 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 11.07.2007)
Ing. Marcela Repkovská
Smreková 20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 01.06.2013
  (od: 18.06.2013 do: 08.01.2014)
Ing. Marcela Repkovská
Smreková 20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 01.06.2013 Skončenie funkcie: 04.11.2013
  (od: 09.01.2014 do: 08.01.2014)
Ing. Anna Repová - člen
V. Spanyola 40
Žilina
  (od: 14.11.1996 do: 13.05.1999)
Zuzana Stanková - člen
Mudrochova 929/7
Rajec
  (od: 14.11.1996 do: 13.05.1999)
PhDr. Ing. Michal Suchoba
Cintorínska 3228/17
Pezinok - Myslenice
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 12.07.2007 do: 20.03.2009)
PhDr. Ing. Michal Suchoba
Cintorínska 3228/17
Pezinok - Myslenice
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 02.03.2009
  (od: 21.03.2009 do: 20.03.2009)
Viera Sukupčáková - člen
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
  (od: 16.12.1997 do: 13.05.1999)
Ing. Alojz Šablica - člen
Milana Marečka 6108/8
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
  (od: 16.12.1997 do: 09.01.2003)
Ing. Alojz Šablica - člen
Milana Marečka 6108/8
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Vznik funkcie: 16.12.1997
  (od: 10.01.2003 do: 26.04.2005)
Ing. Alojz Šablica - člen
Milana Marečka 6108/8
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Vznik funkcie: 16.12.1997 Skončenie funkcie: 07.04.2005
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Pavol Talafa
Antona Bernoláka 2199/40
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.02.2016
  (od: 27.02.2016 do: 02.02.2017)
Ing. Pavol Talafa
Antona Bernoláka 2199/40
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.02.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 03.02.2017 do: 02.02.2017)
Ing. Milan Tamborský - člen
Svätoplukova 3222/15
Žilina
  (od: 14.11.1996 do: 15.12.1997)
Ing. Peter Ťapay
Tehelná 14
Žilina - Bytčica
  (od: 31.10.1994 do: 16.08.1995)
Ing. Arpád Tilajcsika , CSc.
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (od: 17.08.1995 do: 13.11.1996)
Ing. Zdeněk Tovara
1289
Raková
  (od: 31.10.1994 do: 16.08.1995)
Ing. Zdeněk Tovara - člen
1289
Raková
  (od: 14.11.1996 do: 13.05.1999)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 363/3
Bratislava - mestská časť Ružinov
  (od: 14.05.1999 do: 09.01.2003)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 363/3
Bratislava - mestská časť Ružinov
Vznik funkcie: 14.05.1999
  (od: 10.01.2003 do: 23.01.2007)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 363/3
Bratislava - mestská časť Ružinov
Vznik funkcie: 14.05.1999 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Milan Zázrivec
Športová 333
Varín
  (od: 31.10.1994 do: 13.11.1996)
Ing. Milan Zázrivec - člen
Športová 333
Varín
  (od: 14.11.1996 do: 13.05.1999)
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 18.02.2016 Skončenie funkcie: 18.02.2019
  (od: 27.03.2019 do: 26.03.2019)
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 18.02.2016
  (od: 27.02.2016 do: 26.03.2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 18.02.2019
  (od: 27.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 18.02.2019
  (od: 27.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 10.05.2018 do: 26.03.2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 03.02.2017 do: 26.03.2019)
Výška základného imania: 
2 167 506,14 EUR Rozsah splatenia: 2 167 506,14 EUR
  (od: 20.03.2009)
65 306 000 Sk Rozsah splatenia: 65 306 000 Sk
  (od: 07.11.2007 do: 19.03.2009)
65 305 000 Sk Rozsah splatenia: 65 305 000 Sk
  (od: 10.01.2003 do: 06.11.2007)
65 305 000 Sk
  (od: 31.10.1994 do: 09.01.2003)
Akcie: 
Počet: 65306
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 20.03.2009)
Počet: 65306
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.11.2007 do: 19.03.2009)
Počet: 65305
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.07.1998 do: 06.11.2007)
Počet: 65305
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.10.1994 do: 13.07.1998)
Akcionár: 
Ing. Slavomír Bodis
Horný Hričov 216
Horný Hričov 013 42
  (od: 16.08.2022)
SPV BCI, s.r.o.
Národná 10
Žilina 010 01
  (od: 21.03.2009 do: 18.05.2011)
Ing. Slavomír Bodis
216
Horný Hričov 013 42
  (od: 19.05.2011 do: 08.01.2014)
Ing. Slavomír Bodis
Horný Hričov 216
Horný Hričov 013 42
  (od: 21.06.2018 do: 15.08.2022)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31. 12. 2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3R 4/2013 z 19.12.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (od: 18.02.2014 do: 30.06.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.12.2013
  (od: 18.02.2014 do: 30.06.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou litinou zo dňa 11.10.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa §§ 162, 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 12 zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 79, spis. č. KM-294/94 zo dňa 12.7.1994 o schválení privatizačného projektu.
  (od: 31.10.1994)
Valné zhromaždenie, konané dňa 14.6.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 17.08.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.10.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 754
  (od: 14.11.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.04.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3. 12. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.12.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.07.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.2. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.05.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.02.2000)
Na zadadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.08.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.07.2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.9.2003 schválilo úplné znenie stanov.
  (od: 06.10.2003)
Jediný akcionár spoločnosti BCI, a.s. dňa 17.03.2011 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti BCI, a.s., so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 31 617 794 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SPV BCI, s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 36 781 258 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti SPV BCI, s. r. o. na obchodnú spoločnosť BCI, a.s. Obchodná spoločnosť BCI, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SPV BCI, s. r. o.
  (od: 19.05.2011)
Potvrdením Okresného súdu Žilina č.k. 5Exre/15/2014 zo dňa 18.02.2014 súd nesprávne-chybou v písaní vykonal zápis vyhlásenia konkurzu a osobu konkurzného správcu, pričom správne malo byť zapísané začatie reštrukturalizačného konania a osoba reštrukturalizačného správcu. Oprava bola vykonaná v konaní 26 Exre 152/2014.
  (od: 01.07.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 19.05.2011)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SPV BCI, s.r.o. IČO: 36 781 258
M.R. Štefánika 32
Žilina 010 01
  (od: 19.05.2011)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 31. 12. 2013
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-725 zo dňa 19.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (od: 05.09.2014)
Povolenie konania: 31. 12. 2013
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-725 zo dňa 19.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (od: 01.07.2014 do: 04.09.2014)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
Značka: S1486
Vznik funkcie: 31.12.2013
  (od: 01.07.2014 do: 04.09.2014)
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
Značka: S1486
Vznik funkcie: 31.12.2013 Skončenie funkcie: 08.07.2014
  (od: 05.09.2014 do: 04.09.2014)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 8. 7. 2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-1301 zo dňa 1.7.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu.
  (od: 05.09.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  01.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR