Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  133/B

Obchodné meno: 
CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
Sídlo: 
Karpatská 2
Bratislava 811 05
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
IČO: 
00 680 095
  (od: 01.06.1990)
Deň zápisu: 
01.06.1990
  (od: 01.06.1990)
Deň výmazu: 
10.06.2005
  (od: 10.06.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 10.06.2005)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.06.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
kooperácie a sprostredkovateľská činnosť kúpy a predaja výrobkov, prác a služieb pre organizácie a občanov vo všetkých sortimentných skupinách
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
marketing a managering
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
činnosti spojené s kúpou, predajom, inštaláciou a údržbou výpočtovej techniky
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
služby poradenské, vedecko-technické, vedecko-technická odborná činnosť, poriadanie sympózií, seminárov, školení, kurzov, firemných dní a iných podujatí
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
organizovanie a zabezpečovanie výstav
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
propagačná a reklamná činnosť
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
zastupovanie organizácií a občanov na domácom trhu a prostredníctvom oprávnených organizácií aj na zahraničných trhoch podľa plných mocí
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
vyhľadávanie partnerov pre organizácie na zakladanie podnikov s kapitálovou účasťou a napomáhanie pri organizácii vzniku takýchto podnikov
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
pre organizácie a občanov vyhľadávanie vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy, ich menom podnikať kroky k uzatvoreniu kooperačnej zmluvy, túto po kalkulačnej a organizačnej stránke pripraviť a vypracovať
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
poskytovanie služieb organizačného charakteru pre organizácie a občanov vrátane vybavovania vízových a cestovných formalít, zabezpečovanie vhodných partnerov na rokovanie
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
činnosti spojené s ochranou životného prostredia, meranie emisií a imisií v ovzduší, stanovenie účinnosti existujúcich zariadení vrátane návrhu technických opatrení na dosiahnutie technických parametrov, programové vybavenie aplikácií výpočtovej techniky a vývoj jednoúčelových riadiacich a regulačných systémov, projektová činnosť súvisiaca s ochranou životného prostredia
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
stavebno-montážne práce, zámočnícke práce i vo výškach
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
rekonštrukcie, obnovy, opravy stavebných pamiatok a objektov
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
výroba stavebných prvkov a dielcov, materiálov
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
maliarské, natieračské a čistiace práce i vo výškach
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
sadovnícke a záhradnícke práce
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
výroba úžitkovej a okrasnej keramiky
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
stavba krbov, stavaných pecí a reliéfov
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
výrobno-priemyselná činnosť, v odboroch strojárenstvo, elektrotechnika a drevovýroba
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
servisno-opravárenské služby v odboroch strojárenstvo a elektrotechnika
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
doplnková obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich, predaj použitého tovaru
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
aukčná činnosť
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
Dr. Teodor Hakun , CSc. - člen
Kláry Zekinovej 12
Bratislava
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
JUDr. Pavel Poljovka - predseda
Dénešová 13
Bratislava
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
JUDr. Igor Zbojan - podpredseda
Sklabinská 16
Bratislava
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
Konanie: 
Za družstvo je oprávnený podpisovať predseda družstva.
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.04.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2005, č.k. 35K 60/93 - 90, ktorým Krajský súd rozhodol v konkurznej veci úpadcu: CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby, Karpatská 2, 811 05 Bratislava, IČO: 00 680 095, že zrušuje konkurz na majetok úpadcu. Vymazáva sa CONVEX družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby, Karpatská 2, Bratislava, IČO: 00 680 095, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Dr, vložka č. 133/B ku dňu 10.06.2005.
  (od: 10.06.2005)
Základné imanie : Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná výške členského podielu. Ďalšie skutočnosti : Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 1.6.1990 podľa zákona o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35K 60/93-27 zo dňa 22.8.1996 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka CONVEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby so sídlom Karpatská 2, 811 05 Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Bernard Krajčír, Plzenská 4, 831 03 Bratislava. Stary spis: Dr 1912
  (od: 01.06.1990 do: 09.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2024
Dátum výpisu:  21.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR