Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  133/B

Business name: 
CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Registered seat: 
Karpatská 2
Bratislava 811 05
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Identification number (IČO): 
00 680 095
  (from: 06/01/1990)
Date of entry: 
06/01/1990
  (from: 06/01/1990)
Date of deletion: 
06/10/2005
  (from: 06/10/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/10/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/01/1990)
Objects of the company: 
kooperácie a sprostredkovateľská činnosť kúpy a predaja výrobkov, prác a služieb pre organizácie a občanov vo všetkých sortimentných skupinách
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
marketing a managering
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
činnosti spojené s kúpou, predajom, inštaláciou a údržbou výpočtovej techniky
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
služby poradenské, vedecko-technické, vedecko-technická odborná činnosť, poriadanie sympózií, seminárov, školení, kurzov, firemných dní a iných podujatí
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
organizovanie a zabezpečovanie výstav
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
zastupovanie organizácií a občanov na domácom trhu a prostredníctvom oprávnených organizácií aj na zahraničných trhoch podľa plných mocí
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
vyhľadávanie partnerov pre organizácie na zakladanie podnikov s kapitálovou účasťou a napomáhanie pri organizácii vzniku takýchto podnikov
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
pre organizácie a občanov vyhľadávanie vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy, ich menom podnikať kroky k uzatvoreniu kooperačnej zmluvy, túto po kalkulačnej a organizačnej stránke pripraviť a vypracovať
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
poskytovanie služieb organizačného charakteru pre organizácie a občanov vrátane vybavovania vízových a cestovných formalít, zabezpečovanie vhodných partnerov na rokovanie
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
činnosti spojené s ochranou životného prostredia, meranie emisií a imisií v ovzduší, stanovenie účinnosti existujúcich zariadení vrátane návrhu technických opatrení na dosiahnutie technických parametrov, programové vybavenie aplikácií výpočtovej techniky a vývoj jednoúčelových riadiacich a regulačných systémov, projektová činnosť súvisiaca s ochranou životného prostredia
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
stavebno-montážne práce, zámočnícke práce i vo výškach
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
rekonštrukcie, obnovy, opravy stavebných pamiatok a objektov
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
výroba stavebných prvkov a dielcov, materiálov
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
maliarské, natieračské a čistiace práce i vo výškach
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
sadovnícke a záhradnícke práce
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
výroba úžitkovej a okrasnej keramiky
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
stavba krbov, stavaných pecí a reliéfov
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
výrobno-priemyselná činnosť, v odboroch strojárenstvo, elektrotechnika a drevovýroba
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
servisno-opravárenské služby v odboroch strojárenstvo a elektrotechnika
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
doplnková obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich, predaj použitého tovaru
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
aukčná činnosť
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Dr. Teodor Hakun , CSc. - člen
Kláry Zekinovej 12
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
JUDr. Pavel Poljovka - predseda
Dénešová 13
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
JUDr. Igor Zbojan - podpredseda
Sklabinská 16
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Acting: 
Za družstvo je oprávnený podpisovať predseda družstva.
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.04.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2005, č.k. 35K 60/93 - 90, ktorým Krajský súd rozhodol v konkurznej veci úpadcu: CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby, Karpatská 2, 811 05 Bratislava, IČO: 00 680 095, že zrušuje konkurz na majetok úpadcu. Vymazáva sa CONVEX družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby, Karpatská 2, Bratislava, IČO: 00 680 095, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Dr, vložka č. 133/B ku dňu 10.06.2005.
  (from: 06/10/2005)
Základné imanie : Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná výške členského podielu. Ďalšie skutočnosti : Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 1.6.1990 podľa zákona o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35K 60/93-27 zo dňa 22.8.1996 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka CONVEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby so sídlom Karpatská 2, 811 05 Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Bernard Krajčír, Plzenská 4, 831 03 Bratislava. Stary spis: Dr 1912
  (from: 06/01/1990 until: 06/09/2005)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person