Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  181/T

Obchodné meno: 
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
  (od: 05.08.1996)
Sídlo: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
  (od: 05.08.1996)
IČO: 
34 144 790
  (od: 05.08.1996)
Deň zápisu: 
05.08.1996
  (od: 05.08.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1996)
Predmet činnosti: 
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďaľšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 17.06.1997)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 17.06.1997)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 17.06.1997)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 17.06.1997)
spolupracovať s vedeckými o odbornými inštitúciami za účelom zdokonalovania metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 17.06.1997)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 28.07.2012)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 17.06.1997)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 17.06.1997)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 17.06.1997)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (od: 17.06.1997)
pohostinská činnosť
  (od: 17.06.1997)
ubytovacie zariadenie
  (od: 17.06.1997)
zmenáreň
  (od: 17.06.1997)
taxislužba osobná
  (od: 17.06.1997)
nákladná cestná doprava
  (od: 17.06.1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 17.06.1997)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.06.1997)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 17.06.1997)
športové a kondičné masáže
  (od: 17.06.1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 17.06.1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 17.06.1997)
práčovňa - pranie prádla
  (od: 17.06.1997)
zámočnícke práce
  (od: 17.06.1997)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 22.03.2000)
cestovná agentúra
  (od: 14.10.2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 14.10.2003)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 29.06.2004)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 23.06.2005)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (od: 14.11.2006)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 14.11.2006)
príprava a organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 29.12.2009)
pánske, dámske a detské kaderníctvo
  (od: 19.12.2012)
kozmetické služby
  (od: 19.12.2012)
manikúra
  (od: 19.12.2012)
pedikúra
  (od: 19.12.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 19.12.2012)
komisionálny predaj tovaru a služieb
  (od: 20.08.2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 20.08.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.08.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.08.2014)
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie
  (od: 11.11.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.09.2000)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 07.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018)
Tamás Farkas - Člen predstavenstva
Napfürdő utca 11/1
Budapešť 1183
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Mgr. Peter Bednarčík - Člen predstavenstva
D. Ertla 1450/11
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 03.02.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2023)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
Vznik funkcie: 07.06.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Mark Nicholas Hennebry - Člen predstavenstva
Roebuck Road 124
Dublin D14 W9X5
Írsko
Vznik funkcie: 06.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Balázs Zoltán Kovács - Člen predstavenstva
Birs utca 6
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 14.07.2018)
Základné imanie: 
50 106 818,221042 EUR
  (od: 15.01.2009)
Akcie: 
Počet: 1509518
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 15.01.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Bálint Erdős
Józsefhegyi utca 30
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Mgr. Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2022)
Mgr. Beáta Kubriczká
87
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 23.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2022)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Claire Dudley-Scales
Warwick Road 66
Bishop‘s Stortford CM23 5NW
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.05.1996 podľa §§ 56 až 57 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväky zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441, ktorý bol dňa 05.08.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K. Stary spis: Sa 578
  (od: 05.08.1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.1996. Stary spis: Sa 578
  (od: 18.11.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.02.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 30/97, Nz 30/97 schválilo zmenu stanov.
  (od: 13.03.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.06.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 239/97, Nz 224/97 schválilo stanovy v novom (úplnom) znení.
  (od: 31.07.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 38/99, Nz 36/99, schválilo zmenu stanov.
  (od: 26.04.1999)
Valné zhromaždenie konané 14.02.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 20/00, N 21/00, schválilo zmenu stanov.
  (od: 15.06.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané 19.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 76/01, N 76/01.
  (od: 25.06.2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 11.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 198/02, Nz 190/02.
  (od: 22.10.2002)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/2003, Nz 52431/2003.
  (od: 14.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  03.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)