Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  181/T

Obchodné meno: 
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
  (od: 05.08.1996)
Sídlo: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
  (od: 05.08.1996)
IČO: 
34 144 790
  (od: 05.08.1996)
Deň zápisu: 
05.08.1996
  (od: 05.08.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1996)
Predmet činnosti: 
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďaľšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 17.06.1997)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 17.06.1997)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 17.06.1997)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 17.06.1997)
spolupracovať s vedeckými o odbornými inštitúciami za účelom zdokonalovania metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 17.06.1997)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 28.07.2012)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 17.06.1997)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 17.06.1997)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 17.06.1997)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (od: 17.06.1997)
pohostinská činnosť
  (od: 17.06.1997)
ubytovacie zariadenie
  (od: 17.06.1997)
zmenáreň
  (od: 17.06.1997)
taxislužba osobná
  (od: 17.06.1997)
nákladná cestná doprava
  (od: 17.06.1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 17.06.1997)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.06.1997)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 17.06.1997)
športové a kondičné masáže
  (od: 17.06.1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 17.06.1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 17.06.1997)
práčovňa - pranie prádla
  (od: 17.06.1997)
zámočnícke práce
  (od: 17.06.1997)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 22.03.2000)
cestovná agentúra
  (od: 14.10.2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 14.10.2003)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 29.06.2004)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 23.06.2005)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (od: 14.11.2006)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 14.11.2006)
príprava a organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 29.12.2009)
pánske, dámske a detské kaderníctvo
  (od: 19.12.2012)
kozmetické služby
  (od: 19.12.2012)
manikúra
  (od: 19.12.2012)
pedikúra
  (od: 19.12.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 19.12.2012)
komisionálny predaj tovaru a služieb
  (od: 20.08.2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 20.08.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.08.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.08.2014)
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie
  (od: 11.11.2016)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník - servírka, 04-90-2/01 kuchár čašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (od: 17.06.1997 do: 13.10.2003)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevázkovaním verejnej lekárne
  (od: 17.06.1997 do: 13.10.2003)
cestovná kancelária
  (od: 17.06.1997 do: 13.10.2003)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 17.06.1997 do: 27.07.2012)
sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom
  (od: 29.12.2009 do: 20.08.2019)
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, v znení noviel (úplné znenie pod č. 96/1992 Zb. a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútorom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod.(aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník-servírka, 04-90-2/01 kuchár
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
čašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
činnosť cestovnej kancelárie (ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň)
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
obchodná činnosť
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
športové a kondičné masáže
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevádzkovaním verejnej lekárne
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov (kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod.)aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník-servírka, 04-90-2/01 kuchárčašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
činnosť cestovnej kancelárie (ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň)
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
obchodná činnosť
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
športové a kondičné masáže
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevádzkovaním verejnej lekárne
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (od: 18.11.1996 do: 16.06.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.09.2000)
predstavenstvo
  (od: 28.09.1999 do: 24.09.2000)
predstavenstvo
  (od: 13.03.1997 do: 27.09.1999)
predstavenstvo
  (od: 18.11.1996 do: 12.03.1997)
predstavenstvo
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 22.06.2022
  (od: 26.07.2022)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 07.06.2018
  (od: 14.07.2018)
Tamás Farkas - Člen predstavenstva
Napfürdő utca 11/1
Budapešť 1183
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2022
  (od: 26.07.2022)
Mgr. Peter Bednarčík - Člen predstavenstva
D. Ertla 1450/11
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 03.02.2023
  (od: 22.03.2023)
Ladislav Benedikovič - člen
Lipová 22
Piešťany
  (od: 14.05.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Rastislav Danišek - podpredseda predstavenstva
Letohradská 8
Svätý Jur
Skončenie funkcie: 16.05.2002
  (od: 26.04.1999 do: 21.10.2002)
Ing. Ivan Drabálek - predseda predstavenstva
Valová 14
Piešťany
Skončenie funkcie: 10.12.2003
  (od: 26.04.1999 do: 12.01.2004)
Ing. Vojtech Farkaš
Komenského 8
Piešťany
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Vojtech Farkaš - člen
Komenského 8
Piešťany
  (od: 13.03.1997 do: 14.03.1999)
Ing. Vojtech Farkaš - predseda
Komenského 8
Piešťany
  (od: 18.11.1996 do: 12.03.1997)
Peter Folk - Člen predstavenstva
Svätého Štefana 643/45
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 19.11.2021 do: 23.12.2022)
Peter Folk - Člen predstavenstva
Svätého Štefana 643/45
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 09.09.2021 Skončenie funkcie: 31.08.2022
  (od: 24.12.2022 do: 23.12.2022)
MUDr. Ján Gajdoš
Orechová 66
Humenné
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Peter Habarta
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (od: 26.04.1999 do: 19.09.1999)
Ing. Peter Habarta - prvý podpredseda, generálny riaditeľ
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (od: 13.03.1997 do: 25.04.1999)
Jurina Halmayová - člen
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 04.06.2008
  (od: 08.07.2008 do: 04.08.2009)
Ing. Jurina Halmayová - člen
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 04.06.2008
  (od: 05.08.2009 do: 27.07.2012)
Ing. Jurina Halmayová - člen
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 04.06.2008 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Jurina Halmayová - člen predstavenstva
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 04.07.2017)
Ing. Jurina Halmayová - člen predstavenstva
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 07.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Milan Hausner
Centrum 1 55/130-14
Dubnica nad Váhom
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Milan Hausner - člen
Centrum 1 55/130-14
Dubnica nad Váhom
  (od: 18.11.1996 do: 13.05.1998)
Mark Nicholas Hennebry - člen predstavenstva
Roebuck Road 124
Clonskeagh, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 05.06.2014
  (od: 20.08.2014 do: 01.07.2019)
Mark Nicholas Hennebry - člen predstavenstva
Roebuck Road 124
Clonskeagh, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 05.06.2014 Skončenie funkcie: 05.06.2019
  (od: 02.07.2019 do: 01.07.2019)
RNDr. Dušan Hudec - člen
Turnianská 4
Bratislava
  (od: 18.11.1996 do: 12.03.1997)
Ing. Viera Koreňová
Fraňa Kráľa 1089/23
Vrbové
Skončenie funkcie: 16.05.2002
  (od: 26.04.1999 do: 21.10.2002)
PhDr. Milan Kramárik - podpredseda predstavenstva
206
Petrovice 013 53
  (od: 13.01.2004 do: 22.06.2005)
PhDr. Milan Kramárik - podpredseda predstavenstva
206
Petrovice 013 53
Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Adriena Litomerická
Beňadická 14
Bratislava
Skončenie funkcie: 16.05.2002
  (od: 26.04.1999 do: 21.10.2002)
Ing. František Macháč
Rastislavova 23
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 22.10.2002 do: 07.08.2007)
Ing. František Macháč
Rastislavova 23
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 07.08.2007)
Ing. Karol Martinka - predseda
F. Kráľa 33
Bratislava
  (od: 13.03.1997 do: 25.04.1999)
Ing. Ladislav Mihalčík
A.Hlinku 55/55
Piešťany
Skončenie funkcie: 16.05.2002
  (od: 26.04.1999 do: 21.10.2002)
Ing. Viliam Mikuláš - člen predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 01.07.2015)
Ing. Viliam Mikuláš - člen predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 02.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 03.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 04.07.2017)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 03.06.2015 Skončenie funkcie: 07.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Iveta Miškovicová - člen predstavenstva
Letná 11
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 08.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 01.07.2019)
Ing. Iveta Miškovicová - člen predstavenstva
Letná 11
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 08.06.2017 Skončenie funkcie: 05.06.2019
  (od: 02.07.2019 do: 01.07.2019)
RNDr. Anna Némethyová , CSc.
Heyrovského 8
Bratislava
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 27.07.2012)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 05.06.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 04.07.2017)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 21.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 25.07.2022)
Ing. Emanuel Paulech - člen
Námestie SNP 1479/7
Piešťany
  (od: 15.03.1999 do: 25.04.1999)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 28.05.2004
  (od: 11.10.2007 do: 08.02.2008)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 28.05.2004 Skončenie funkcie: 01.01.2008
  (od: 09.02.2008 do: 08.02.2008)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 09.02.2008 do: 27.07.2012)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 04.07.2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 07.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 28.05.2004
  (od: 29.06.2004 do: 07.08.2007)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 28.05.2004 Skončenie funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 07.08.2007)
Ing. Emanuel Paulech - podpredseda predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 08.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 13.07.2018)
Ing. Emanuel Paulech - podpredseda predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
Vznik funkcie: 08.06.2017 Skončenie funkcie: 06.06.2018
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.06.2006
  (od: 05.07.2006 do: 27.07.2012)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.06.2006 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 14.01.2015)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 15.01.2015 do: 14.01.2015)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás u. 15
Budakalász H-2011
Maďarská republika
Vznik funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 18.08.2011)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás u. 15
Budakalász H-2011
Maďarská republika
Vznik funkcie: 05.06.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2011
  (od: 19.08.2011 do: 18.08.2011)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás utca 15
Budakalász 2011
Maďarsko
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 02.07.2019 do: 25.07.2022)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás utca 15
Budakalász 2011
Maďarsko
Vznik funkcie: 06.06.2019 Skončenie funkcie: 31.05.2022
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Ing. Jarmila Slafkovská - člen
Meličkovej 7
Bratislava
  (od: 18.11.1996 do: 25.04.1999)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 27.07.2012)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 05.06.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
Bearswood End 10
Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 19.08.2014)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
Bearswood End 10
Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 20.08.2014 do: 19.08.2014)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
Vznik funkcie: 07.06.2018
  (od: 19.11.2021)
Mark Nicholas Hennebry - Člen predstavenstva
Roebuck Road 124
Dublin D14 W9X5
Írsko
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 19.11.2021)
Balázs Zoltán Kovács - Člen predstavenstva
Birs utca 6
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 19.11.2021)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 22.10.2002 do: 07.08.2007)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 07.08.2007)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.06.2013 Skončenie funkcie: 06.06.2018
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
Vznik funkcie: 07.06.2018
  (od: 14.07.2018 do: 18.11.2021)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.06.2013
  (od: 09.07.2013 do: 13.07.2018)
Mark Nicholas Hennebry
Roebuck Road 124
Dublin D14 W9X5
Írsko
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 02.07.2019 do: 18.11.2021)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Baradla utca 4/b
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 24.06.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Eper Útca 69
Budapešt 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 23.06.2011 Skončenie funkcie: 23.06.2016
  (od: 28.06.2016 do: 27.06.2016)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Baradla utca 4/b
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 24.06.2016
  (od: 28.06.2016 do: 18.11.2021)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Eper Útca 69
Budapešt 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 23.06.2011
  (od: 19.08.2011 do: 27.06.2016)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 13.01.2004 do: 07.08.2007)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 07.08.2007)
Ing. Lev Novobilský
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 22.10.2002 do: 12.01.2004)
Christian Josef Schöpf - člen predstavenstva
Krolmusova 494/47
Praha 163 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2018
  (od: 14.07.2018 do: 18.04.2019)
Christian Josef Schöpf - člen predstavenstva
Krolmusova 494/47
Praha 163 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2018 Skončenie funkcie: 02.03.2019
  (od: 19.04.2019 do: 18.04.2019)
John Ernest Smith - podpredseda
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 22.10.2002 do: 12.01.2004)
John Ernest Smith
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 13.01.2004 do: 07.08.2007)
John Ernest Smith
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 07.08.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 14.07.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja, z ktorých jedným je predseda alebo podpredseda predstavenstva a druhým ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (od: 25.09.2000 do: 13.07.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy traja spoločne.
  (od: 28.09.1999 do: 24.09.2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a prvý podpredseda predstavenstva každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy traja spoločne.
  (od: 13.03.1997 do: 27.09.1999)
Menom spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - spoločne traja členovia predstavenstva.
  (od: 18.11.1996 do: 12.03.1997)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Základné imanie: 
50 106 818,221042 EUR
  (od: 15.01.2009)
50 106 818,22 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 14.01.2009)
1 509 518 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 31.12.2008)
Akcie: 
Počet: 1509518
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 15.01.2009)
Počet: 1509518
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 14.01.2009)
Počet: 1509518
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.06.2000 do: 31.12.2008)
Počet: 1509518
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 14.06.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 19.11.2021)
Bálint Erdős
Józsefhegyi utca 30
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 19.11.2021)
Mgr. Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2022
  (od: 15.12.2022)
Mgr. Beáta Kubriczká
87
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 23.09.2022
  (od: 15.12.2022)
Ing. Vladimír Bakita
Javorová 26
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 18.12.2012)
Ing. Vladimír Bakita
Javorová 26
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2012
  (od: 19.12.2012 do: 18.12.2012)
MUDr. Ján Belan
Hurbanova 1
Myjava
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
Vznik funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 27.07.2012)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
Vznik funkcie: 05.06.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 08.07.2013)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 11.06.2013
  (od: 09.07.2013 do: 08.07.2013)
MUDr. Pavol Dubček
M.Rázusa 17
Malacky
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849
Varín
  (od: 26.04.1999 do: 14.06.2000)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849/11
Varín
Skončenie funkcie: 11.06.2002
  (od: 15.06.2000 do: 21.10.2002)
Ing. Peter Habarta
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Ing. Peter Habarta - predseda
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (od: 18.11.1996 do: 12.03.1997)
Ing. Ján Horák
Mlynské Nivy 6
Bratislava
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 6558/32
Trnava
  (od: 15.06.2000 do: 13.10.2003)
Helena Javorková
Školská 17
Slovenský Grob
  (od: 18.11.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Ľudovít Kaník
Akademická 4
Banská Štiavnica
  (od: 26.04.1999 do: 14.06.2000)
Ing. Jozef Kojda
J. Stanislava 3081/51
Bratislava
  (od: 15.06.2000 do: 24.06.2001)
JUDr. Roman Kvasnica
Holubyho 1056/22
Piešťany
  (od: 26.04.1999 do: 14.06.2000)
JUDr. Roman Kvasnica
Holubyho 1056/22
Piešťany
Skončenie funkcie: 11.06.2002
  (od: 15.06.2000 do: 21.10.2002)
JUDr. Alojz Markech
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
JUDr. Alojz Markech
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (od: 18.11.1996 do: 14.06.2000)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
  (od: 13.01.2004 do: 27.07.2012)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.10.2012
  (od: 19.12.2012 do: 21.03.2017)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 22.02.2017
  (od: 22.03.2017 do: 21.03.2017)
RNDr. Marián Pitoniak
Červeňákova 3
Bratislava
  (od: 18.11.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 18.11.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Jarmila Répássyová
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.06.2003
  (od: 14.10.2003 do: 07.08.2007)
Ing. Jarmila Répássyová
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.06.2003 Skončenie funkcie: 05.06.2007
  (od: 08.08.2007 do: 07.08.2007)
Zdenka Rojková
Vážska 3560/1
Piešťany
  (od: 15.06.2000 do: 12.01.2004)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2008
  (od: 09.02.2008 do: 27.07.2012)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2008 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 04.07.2017)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 07.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 08.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 18.11.2021)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
Vznik funkcie: 08.06.2017 Skončenie funkcie: 08.09.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc.
Fazuľová 2
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 14.06.2000)
Roman Slabej
Hanulova 1
Bratislava
  (od: 18.11.1996 do: 12.03.1997)
Roman Slabej - predseda
Hanulova 1
Bratislava
  (od: 13.03.1997 do: 25.04.1999)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2002
  (od: 25.06.2001 do: 21.10.2002)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno
  (od: 05.08.1996 do: 17.11.1996)
Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 04.07.2017)
Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
MUDr. Pavol Zatkalík
M. Benku 4681/8
Banka
  (od: 15.06.2000 do: 27.07.2012)
MUDr. Pavol Zatkalík
M. Benku 4681/8
Banka
Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Mgr. Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
Vznik funkcie: 21.06.2017 Skončenie funkcie: 21.06.2022
  (od: 15.12.2022 do: 14.12.2022)
Mgr. Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
Vznik funkcie: 21.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 14.12.2022)
Mgr. Beáta Kubriczká
87
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 08.06.2017 Skončenie funkcie: 08.06.2022
  (od: 15.12.2022 do: 14.12.2022)
Mgr. Beáta Kubriczká
87
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 08.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 14.12.2022)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 19.11.2021)
Claire Dudley-Scales
Warwick Road 66
Bishop‘s Stortford CM23 5NW
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 19.11.2021)
Erdös Bálint
Nyugati tér 9
Budapešť 1055
Maďarsko
Vznik funkcie: 02.06.2016 Skončenie funkcie: 02.06.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Erdös Bálint
Nyugati tér 9
Budapešť 1055
Maďarsko
Vznik funkcie: 02.06.2016
  (od: 28.06.2016 do: 18.11.2021)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 01.06.2016
  (od: 28.06.2016 do: 27.06.2016)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
Vznik funkcie: 19.12.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.06.2016)
Sándor Betégh - predseda
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Maďarská republika
Vznik funkcie: 12.06.2002
  (od: 22.10.2002 do: 08.02.2008)
Sándor Betégh - predseda
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Maďarská republika
Vznik funkcie: 12.06.2002 Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 09.02.2008 do: 08.02.2008)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
Vznik funkcie: 19.12.2007
  (od: 09.02.2008 do: 27.07.2012)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
Vznik funkcie: 08.06.2017 Skončenie funkcie: 08.09.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
Vznik funkcie: 08.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 18.11.2021)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 12.06.2013 Skončenie funkcie: 06.06.2018
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 07.06.2018
  (od: 14.07.2018 do: 18.11.2021)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 07.06.2018 Skončenie funkcie: 08.09.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 12.06.2013
  (od: 09.07.2013 do: 13.07.2018)
Ing. Libor Haas
Plzeňská 725/14A
Mariánské Lázně
Česká republika
Vznik funkcie: 12.06.2002
  (od: 22.10.2002 do: 12.01.2004)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
  (od: 13.01.2004 do: 08.02.2008)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
Skončenie funkcie: 13.01.2008
  (od: 09.02.2008 do: 08.02.2008)
János Tobiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Mďarská republika
Vznik funkcie: 19.12.2007
  (od: 09.02.2008 do: 27.07.2012)
János Tobiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Mďarská republika
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.06.2016)
János Tobiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Mďarská republika
Vznik funkcie: 19.12.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
János Tobiás - predseda Dozornej rady
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 28.06.2016 do: 04.07.2017)
János Tobiás - predseda Dozornej rady
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 07.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
János Tóbiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarská republika
  (od: 21.03.2003 do: 08.02.2008)
János Tóbiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarská republika
Skončenie funkcie: 19.12.2007
  (od: 09.02.2008 do: 08.02.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.05.1996 podľa §§ 56 až 57 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväky zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441, ktorý bol dňa 05.08.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K. Stary spis: Sa 578
  (od: 05.08.1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.1996. Stary spis: Sa 578
  (od: 18.11.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.02.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 30/97, Nz 30/97 schválilo zmenu stanov.
  (od: 13.03.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.06.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 239/97, Nz 224/97 schválilo stanovy v novom (úplnom) znení.
  (od: 31.07.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 38/99, Nz 36/99, schválilo zmenu stanov.
  (od: 26.04.1999)
Valné zhromaždenie konané 14.02.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 20/00, N 21/00, schválilo zmenu stanov.
  (od: 15.06.2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané 19.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 76/01, N 76/01.
  (od: 25.06.2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 11.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 198/02, Nz 190/02.
  (od: 22.10.2002)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/2003, Nz 52431/2003.
  (od: 14.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  03.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)