Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  14479/P

Obchodné meno: 
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
  (od: 27.11.2003)
Sídlo: 
Továrenská 30
Spišská Belá 059 01
  (od: 27.11.2003)
IČO: 
36 489 042
  (od: 27.11.2003)
Deň zápisu: 
01.01.2004
  (od: 27.11.2003)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 27.11.2003)
Predmet podnikania (činnosti): 
správa a údržba verejného osvetlenia
  (od: 27.11.2003)
správa a údržba mestských komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene
  (od: 27.11.2003)
správa a údržba mestského trhoviska a trhových miest
  (od: 27.11.2003)
správa a údržba parkovísk
  (od: 27.11.2003)
správa a údržba mestských informačných zariadení vrátane mestského rozhlasu v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
prevádzkovanie hygienických zariadení
  (od: 27.11.2003)
prevádzka športových a rekreačných zariadení
  (od: 27.11.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
  (od: 27.11.2003)
upratovacie práce v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
výroba stavebných betónových výrobkov
  (od: 27.11.2003)
služby v poľnohospodárstve v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
piliarska výroba
  (od: 27.11.2003)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 27.11.2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
vydavateľská činnosť
  (od: 27.11.2003)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí
  (od: 27.11.2003)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 27.11.2003)
predaj nápojov pomocou samoobslužných automatov
  (od: 27.11.2003)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 27.11.2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (od: 27.11.2003)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 27.11.2003)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 27.11.2003)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (od: 27.11.2003)
ťažba a približovanie dreva a služby v lesníctve v rozsahu voľných živností
  (od: 22.09.2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 15.07.2014)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (od: 09.04.2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 21.07.2020)
osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami
  (od: 27.11.2003 do: 14.07.2014)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 27.11.2003 do: 14.07.2014)
oprava motorových vozidiel
  (od: 27.11.2003 do: 08.04.2015)
ťažba a približovanie dreva a služby v lesníctve v rozsahu voľných živností
  (od: 27.11.2003 do: 23.05.2011)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (od: 27.11.2003 do: 08.04.2015)
Spoločníci: 
Mesto Spišská Belá IČO: 00 326 518
Petzvalova 272/18
Spišská Belá 059 01
  (od: 19.04.2023)
Mesto Spišská Belá
Spišská Belá
  (od: 27.11.2003 do: 13.08.2009)
Mesto Spišská Belá
Petzvalova 727/18
Spišská Belá 059 01
  (od: 14.08.2009 do: 18.04.2023)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Mesto Spišská Belá
Vklad: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 638,78 EUR
  (od: 19.04.2023)
Mesto Spišská Belá
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 27.11.2003 do: 13.08.2009)
Mesto Spišská Belá
Vklad: 6 638,78 EUR Splatené: 6 638,78 EUR
  (od: 14.08.2009 do: 18.04.2023)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 27.11.2003)
Ing. Mgr. Peter Zibura
Slnečná 132/38
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.04.2023
  (od: 19.04.2023)
JUDr. Štefan Bieľak
Tatranská 750/30
Spišská Belá
Vznik funkcie: 01.01.2004
  (od: 27.11.2003 do: 27.01.2004)
Ing. Vladimír Klein
SNP 642/26
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 14.04.2009
  (od: 14.08.2009 do: 06.11.2014)
Ing. Vladimír Klein
SNP 642/26
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 14.04.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2014
  (od: 07.11.2014 do: 06.11.2014)
Bc. Peter Novajovský
Záhradná 22/533
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 09.04.2015 do: 02.09.2019)
Bc. Peter Novajovský
Záhradná 22/533
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 31.05.2019
  (od: 03.09.2019 do: 02.09.2019)
Ing. Miroslav Petrek
Huncovská 6/323
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 07.11.2014 do: 08.04.2015)
Ing. Miroslav Petrek
Huncovská 6/323
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 28.02.2015
  (od: 09.04.2015 do: 08.04.2015)
Ing. Miroslav Petrek
Huncovská 6/323
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.06.2019
  (od: 03.09.2019 do: 26.11.2019)
Ing. Miroslav Petrek
Huncovská 6/323
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.06.2019 Skončenie funkcie: 04.11.2019
  (od: 27.11.2019 do: 26.11.2019)
Ing. Radoslav Urban
Petzvalova 1133/26
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.01.2004
  (od: 28.01.2004 do: 13.08.2009)
Ing. Radoslav Urban
Petzvalova 1133/26
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.01.2004 Skončenie funkcie: 13.04.2009
  (od: 14.08.2009 do: 13.08.2009)
Ing. Jozef Krok
Kamenná baňa 41/2315
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 05.11.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2023
  (od: 19.04.2023 do: 18.04.2023)
Ing. Jozef Krok
Kamenná baňa 41/2315
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 05.11.2019
  (od: 27.11.2019 do: 18.04.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis
  (od: 09.04.2015)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 27.11.2003 do: 08.04.2015)
Výška základného imania: 
6 638,78 EUR Rozsah splatenia: 6 638,78 EUR
  (od: 14.08.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 27.11.2003 do: 13.08.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Svocák
Záhradná 20/531
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 15.02.2019
  (od: 11.05.2019)
JUDr. Štefan Bieľak
Tatranská 30/750
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 15.02.2019
  (od: 11.05.2019)
Ing. Ján Poliak
Greisigerova 1362/2
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 12.01.2023
  (od: 19.04.2023)
Ing. Lukáš Hotáry
Letná 2580/18B
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 12.01.2023
  (od: 19.04.2023)
Maroš Vaverčák
Osloboditeľov 881/3
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 12.01.2023
  (od: 19.04.2023)
Ing. František Čarnogurský
L. Novomeského 217/39
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009
  (od: 14.08.2009 do: 23.05.2011)
Ing. František Čarnogurský
L. Novomeského 217/39
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 23.05.2011)
Gabriel Gemza
Slnečná 109/16
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 10.05.2019)
Gabriel Gemza
Slnečná 109/16
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011 Skončenie funkcie: 15.02.2019
  (od: 11.05.2019 do: 10.05.2019)
Ing. Lukáš Hotary
Letná 60/1161
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 09.04.2015 do: 10.05.2019)
Ing. Lukáš Hotary
Letná 60/1161
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 15.02.2019
  (od: 11.05.2019 do: 10.05.2019)
Jozef Kuna
1. mája 1170/44
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009
  (od: 14.08.2009 do: 23.05.2011)
Jozef Kuna
1. mája 1170/44
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 23.05.2011)
Jozef Kuna
1. mája 1170/44
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 10.05.2019)
Jozef Kuna
1. mája 1170/44
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011 Skončenie funkcie: 15.02.2019
  (od: 11.05.2019 do: 10.05.2019)
Ing. Mária Kušmíreková
Osloboditeľov 897/23
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009
  (od: 14.08.2009 do: 23.05.2011)
Ing. Mária Kušmíreková
Osloboditeľov 897/23
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 23.05.2011)
Ing. Mária Kušmíreková
Osloboditeľov 897/23
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 08.04.2015)
Ing. Mária Kušmíreková
Osloboditeľov 897/23
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011 Skončenie funkcie: 28.02.2015
  (od: 09.04.2015 do: 08.04.2015)
Peter Milaňák
Štefánikova 89/3
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009
  (od: 14.08.2009 do: 23.05.2011)
Peter Milaňák
Štefánikova 89/3
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 23.05.2011)
Peter Milaňák
Štefánikova 89/3
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 08.04.2015)
Peter Milaňák
Štefánikova 89/3
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011 Skončenie funkcie: 28.02.2015
  (od: 09.04.2015 do: 08.04.2015)
MUDr. Andrej Novák
Mierova 781/9
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 08.04.2015)
MUDr. Andrej Novák
Mierova 781/9
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 02.04.2011 Skončenie funkcie: 28.02.2015
  (od: 09.04.2015 do: 08.04.2015)
Ľubomír Vnenčák
Nová 549/5
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009
  (od: 14.08.2009 do: 23.05.2011)
Ľubomír Vnenčák
Nová 549/5
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 04.05.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 23.05.2011)
Daniela Deptová
Nová 29/274
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 11.01.2023
  (od: 19.04.2023 do: 18.04.2023)
Mgr. Branislav Zibura
Slnečná 37/818
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 11.01.2023
  (od: 19.04.2023 do: 18.04.2023)
Peter Tetemonte
Ladislava Medňanského 24/1059
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 15.02.2019 Skončenie funkcie: 11.01.2023
  (od: 19.04.2023 do: 18.04.2023)
Daniela Deptová
Nová 29/274
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 09.04.2015 do: 18.04.2023)
Mgr. Branislav Zibura
Slnečná 37/818
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 09.04.2015 do: 18.04.2023)
Peter Tetemonte
Ladislava Medňanského 24/1059
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 15.02.2019
  (od: 11.05.2019 do: 18.04.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 417/2003, Nz 91264/2003 zo dňa 13.10.2003 spísanej JUDr. Jaroslavom Liškom, notárom v Kežmarku podľa ust. § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 27.11.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2024
Dátum výpisu:  15.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR