Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13906/S

Business name: 
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
  (from: 01/17/2009)
Registered seat: 
Horná Mičiná 231
Horná Mičiná 974 01
  (from: 02/19/2022)
Identification number (IČO): 
36 609 340
  (from: 06/14/2006)
Date of entry: 
06/14/2006
  (from: 06/14/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/14/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/14/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/14/2006)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/14/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 06/14/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 06/14/2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/14/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/14/2006)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2006)
prenájom technologických zariadení
  (from: 06/14/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/14/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 06/14/2006)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 06/14/2006)
prípravné práce pre stavbu - zemné kopacie, búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 06/14/2006)
prenájom stavebných strojov a prístrojov
  (from: 06/14/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 06/14/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/14/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 06/14/2006)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 12/19/2007)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 12/19/2007)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 12/19/2007)
demolačné práce
  (from: 12/19/2007)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 12/19/2007)
výroba živičných zmesí
  (from: 12/19/2007)
asfaltárske práce
  (from: 12/19/2007)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/15/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/03/2017)
Partners: 
TUBAU, a.s. IČO: 35 801 999
Pribylinská 12
Bratislava - mestská časť Rača 831 04
Slovak Republic
  (from: 02/19/2022)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 4617/74
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 05/06/2022)
Contribution of each member: 
TUBAU, a.s.
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
Lien: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka spoločnosti TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999, so sídlom Pribylinská 12, 831 04 Bratislava, zriadené v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancova 1/A, 811 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel, č. zmluvy 000264B/CORP/2016 zo dňa 30.05.2016 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (from: 02/19/2022)
Ing. Vladimír Ondriš
Amount of investment: 250 000 EUR Paid up: 250 000 EUR
  (from: 05/06/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/09/2017)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 74
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 05/03/2017
  (from: 05/13/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/09/2017)
Capital: 
262 500 EUR Paid up: 262 500 EUR
  (from: 05/06/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/14/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.04.2007.
  (from: 05/05/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2007.
  (from: 10/10/2007)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person