Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9071/B

Business name: 
A - STUDIO s.r.o.
  (from: 05/30/1995)
Registered seat: 
Trenčianska 53/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 10/16/2020)
Bajkalská 27
Bratislava 821 01
  (from: 10/03/2007 until: 10/15/2020)
Bajkalská 27
Bratislava 821 09
  (from: 11/13/2001 until: 10/02/2007)
Bajkalská 22
Bratislava 821 09
  (from: 05/30/1995 until: 11/12/2001)
Identification number (IČO): 
31 396 526
  (from: 05/30/1995)
Date of entry: 
05/30/1995
  (from: 05/30/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/1995)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/30/1995)
sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
  (from: 05/30/1995)
expertízna, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/30/1995)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/30/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 05/30/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/30/1995)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/30/1995)
tvorba výrobných programov nábytku a špeciálnych konštrukcií
  (from: 05/30/1995)
komplexné zariaďovanie interiérov
  (from: 05/30/1995)
dodávka interiérových a exteriérových designérskych a architektonických prvkov podľa návrhu autora
  (from: 05/30/1995)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností, spojený s doplnkovými službami /údržba budov/
  (from: 05/30/1995)
projektová činnosť v odbore interiér a design
  (from: 05/30/1995)
sprostredkovanie dopravných a špedičných služieb
  (from: 05/30/1995)
nákladná cestná doprava
  (from: 11/13/2001)
výroba vína
  (from: 10/03/2007)
zakladanie a údržba zelene
  (from: 10/03/2007)
viazačská a aranžérska činnosť
  (from: 10/03/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/21/2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 11/23/2022)
Partners: 
Ing. Igor Taraba
Bartoňova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/21/2022)
Ing. Alena Tarabová
Bartoňova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/21/2022)
Ing. Igor Taraba
Bartoňova 2
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 05/04/2005 until: 09/20/2022)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Vavilovova 1141/5
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/04/2005 until: 08/05/2013)
Ing. Igor Taraba
Gorkého 12
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 11/13/2001 until: 05/03/2005)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Černyševského 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 11/13/2001 until: 05/03/2005)
Ing. Igor Taraba
Šalviova 54
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 08/27/1998 until: 11/12/2001)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Černyševského 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/27/1998 until: 11/12/2001)
Ing. Igor Taraba
Šalviova 54
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Černyševského 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Ing. Alena Tarabová
Bartoňova 2
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/17/2013 until: 09/20/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Taraba
  (from: 09/17/2013 until: 09/20/2022)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 09/21/2022)
Ing. Alena Tarabová
  (from: 09/17/2013 until: 09/20/2022)
Ing. Alena Tarabová
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 09/21/2022)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/27/1998 until: 11/12/2001)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/27/1998 until: 11/12/2001)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/13/2001 until: 05/03/2005)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/13/2001 until: 05/03/2005)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 05/04/2005 until: 09/21/2010)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 05/04/2005 until: 09/21/2010)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 09/22/2010 until: 08/05/2013)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 09/22/2010 until: 08/05/2013)
Ing. Igor Taraba
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 08/06/2013 until: 09/16/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/30/1995)
Ing. Igor Taraba
Bartoňova 2
Bratislava 811 03
  (from: 06/22/2017)
Ing. Alena Tarabová
Bartoňova 2
Bratislava 811 03
From: 08/26/2013
  (from: 06/22/2017)
Ing. Igor Taraba
Narcisova 50
Bratislava 821 01
  (from: 11/13/2001 until: 11/09/2004)
Ing. Igor Taraba
Šalviova 54
Bratislava 821 05
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Ing. Igor Taraba
Šalviova 54
Bratislava 821 05
  (from: 08/27/1998 until: 11/12/2001)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Černyševského 9
Bratislava 851 01
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Ing. arch. Stanislav Taraba , CSc.
Černyševského 9
Bratislava 851 01
  (from: 08/27/1998 until: 11/12/2001)
Ing. Igor Taraba
Bartoňova 2
Bratislava 811 03
  (from: 11/10/2004 until: 06/21/2017)
Ing. arch. Stanislav Taraba
Černyševského 9
Bratislava 851 01
  (from: 11/13/2001 until: 05/03/2005)
Ing. arch. Stanislav Taraba
Vavilovova 1141/5
Bratislava 851 01
  (from: 05/04/2005 until: 08/05/2013)
Ing. arch. Stanislav Taraba
Vavilovova 1141/5
Bratislava 851 01
Until: 07/25/2013
  (from: 08/06/2013 until: 08/05/2013)
Ing. Alena Tarabová
Bartoňova 2
Bratislava 811 03
From: 08/26/2013
  (from: 09/17/2013 until: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, samostatne.
  (from: 05/30/1995)
Procuration: 
Mária Culáková
Nivy 64/12
Brestovany 919 27
From: 12/11/2017
  (from: 10/16/2020)
Ing. Marián Ševčík
Rošlímska 383/38
Brestovany 919 27
From: 09/17/2013
  (from: 10/16/2020)
Mária Hrušovská
Nivy 64/12
Brestovany 919 27
From: 12/11/2017
  (from: 12/19/2017 until: 10/15/2020)
Ing. Marián Ševčík
Rošlímska 384/36
Brestovany 919 27
From: 09/17/2013
  (from: 09/17/2013 until: 06/21/2017)
Ing. Marián Ševčík
Rošlímska 384/36
Brestovany 919 27
From: 09/17/2013
  (from: 06/22/2017 until: 10/15/2020)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne tak, že k tlačenému, písanému a iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis a označenie prokurista.
  (from: 12/19/2017)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne tak, že k tlačenému, písanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis a označenie prokurista.
  (from: 09/17/2013 until: 12/18/2017)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 09/22/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/04/2005 until: 09/21/2010)
200 000 Sk
  (from: 08/27/1998 until: 05/03/2005)
100 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 08/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 15942
  (from: 05/30/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/27/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.9.2001, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.9.2001.
  (from: 11/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2004.
  (from: 11/10/2004)
Zvýšenie základného imania na 1 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 15.03.2005.
  (from: 05/04/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2007. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.08.2007.
  (from: 10/03/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2013.
  (from: 08/06/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.08.2013.
  (from: 09/17/2013)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person