Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9078/B

Business name: 
PYRA, spol. s r.o.
  (from: 06/19/1995)
Registered seat: 
Vajnorská 103
Bratislava 831 04
  (from: 05/17/2016)
Sartorisova 8
Bratislava 821 08
  (from: 09/12/2001 until: 05/16/2016)
Kríková 14
Bratislava 821 07
  (from: 06/19/1995 until: 09/11/2001)
Identification number (IČO): 
31 396 623
  (from: 06/19/1995)
Date of entry: 
06/19/1995
  (from: 06/19/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie ohňostrojových prác
  (from: 06/19/1995)
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
  (from: 06/19/1995)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/19/1995)
usporadúvanie akcií v oblasti spoločenskej zábavy
  (from: 06/19/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
  (from: 06/19/1995)
výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov
  (from: 06/19/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/08/1999)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/08/1999)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín
  (from: 09/12/2001)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 09/12/2001)
preprava zbraní
  (from: 09/12/2001)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (from: 09/12/2001)
preprava streliva
  (from: 09/12/2001)
nákup, predaj streliva
  (from: 09/12/2001)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  (from: 09/12/2001)
vývoj, výroba streliva
  (from: 09/12/2001)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/05/2003)
demolačné a zemné práce
  (from: 08/05/2003)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 08/05/2003)
výroba konfekčného textilného tovaru a výrobkov pre domácnosť
  (from: 08/05/2003)
výroba, montáž a servis prenosných trezorov s mechanickým zámkom s menej ako trobodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta
  (from: 08/05/2003)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/05/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/05/2003)
nákup, predaj, inštalácia, servis a montáž reprodukčnej a výpočtovej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, telekomunikačnej techniky a príslušenstva
  (from: 08/05/2003)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 08/05/2003)
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, príslušenstva, spotrebného tovaru a kancelárskych potrieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/05/2003)
nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov, prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
  (from: 08/05/2003)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/05/2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení, automobilov, technologických a elektronických zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 08/05/2003)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 08/05/2003)
výroba, úprava, nákup a predaj prístrojov a zariadení v oblasti optických prístrojov a didaktických pomôcok
  (from: 08/05/2003)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 08/05/2003)
výskum a vývoj v oblasti textilu a technológií pre ekológiu
  (from: 08/05/2008)
skúšanie a kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh
  (from: 08/05/2008)
výskum a vývoj v oblasti chémie
  (from: 08/05/2008)
výroba chemických látok
  (from: 08/05/2008)
montáž a servis prídavných zariadení (majáky, sirény, svetelné rampy) do vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/23/2009)
predaj, oprava a servis požiarnych a špeciálnych nadstavieb na motorové vozidlá v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/23/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v automobilovom priemysle
  (from: 07/23/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v automobilovom priemysle
  (from: 07/23/2009)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 02/24/2010)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 02/24/2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/22/2016)
vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (from: 04/22/2016)
skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 04/22/2016)
skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
  (from: 04/22/2016)
odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
  (from: 04/22/2016)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo povolenia P003/2019-1050
  (from: 05/06/2020)
obchodovanie s vojenským materiálom na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. Po 15/2004-020- kúpa/predaj vojenského materiálu, zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materálom, sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom
  (from: 12/29/2016 until: 04/26/2021)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (from: 07/30/2014 until: 12/28/2016)
obchodovanie s vojenským materiálom na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č.Po 15/2004-020-kúpa/predaj vojenského materiálu, zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom, sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom
  (from: 05/25/2005 until: 07/29/2014)
Partners: 
Ján Appel
Sartorisova 15960/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/22/2022)
Ján Appel
Kríková 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 03/17/2009)
Ján Appel
Kríková 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/19/1995 until: 02/07/1999)
Ján Appel
Sartorisova 15960/10
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 03/18/2009 until: 09/21/2022)
Contribution of each member: 
Ján Appel
Amount of investment: 165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 09/22/2022)
Ján Appel
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/19/1995 until: 02/07/1999)
Ján Appel
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 03/17/2009)
Ján Appel
Amount of investment: 165 970 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 165 970 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 09/21/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/19/1995)
Ján Appel
Sartorisova 15960/10
Bratislava 821 08
From: 06/19/1995
  (from: 05/24/2022)
Ján Appel
Kríková 14
Bratislava
  (from: 06/19/1995 until: 08/04/2003)
Ján Appel
Sartorisova 15960/10
Bratislava 821 08
From: 06/19/1995
  (from: 08/05/2003 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 06/19/1995)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 03/18/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/05/2003 until: 03/17/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 08/04/2003)
100 000 Sk
  (from: 06/19/1995 until: 02/07/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 84/1995, Nz 84/1995 spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Brenčičovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 15950
  (from: 06/19/1995)
Notárska zápisnica č. N 267/98, Nz 261/98, zo dňa 27.7.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/08/1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 42/2001, Nz 42/2001 zo dňa 13.8.2001 a N 69/2001, Nz 68/2001 zo dňa 9.3.2001.
  (from: 09/12/2001)
Notárska zápisnica č. N 522/02, Nz 496/02 zo dňa 13.12.2002.
  (from: 08/05/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.05.2004. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005.
  (from: 05/25/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.7.2008.
  (from: 08/05/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2009.
  (from: 03/18/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.07.2009.
  (from: 07/23/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2010.
  (from: 02/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2014.
  (from: 07/30/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.5.2016.
  (from: 05/17/2016)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person