Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  49322/B

Business name: 
INTER - PARTNER, s.r.o.
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
INTER - PARTNER spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 12/15/1992 until: 12/17/2002)
Registered seat: 
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
  (from: 12/20/2016 until: 06/10/2024)
Moyzesova 3
Stupava 900 31
  (from: 11/01/2007 until: 12/19/2016)
Nálepkova 2
Nitra 949 01
  (from: 12/18/2002 until: 10/31/2007)
Novozámocká č.288
Nitra, Ivánka
  (from: 12/15/1992 until: 12/17/2002)
Identification number (IČO): 
31 426 417
  (from: 12/15/1992)
Date of entry: 
10/22/1992
  (from: 12/15/1992)
Person dissolved from: 
2. 1. 2024
  (from: 06/11/2024)
2. 1. 2024
  (from: 01/16/2024 until: 06/10/2024)
Legal ground(s) for dissolution: 
v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 06/11/2024)
Date of deletion: 
06/11/2024
  (from: 06/11/2024)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/11/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1992)
Objects of the company: 
sprostr.obch.poľ.základ.surovín, živ.zvier., text.sur. a polot.
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostr.obchodu s palivom, rudami, kovom a techn. chemikáliami
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostr.obchodu so strojmi, priem. zariadením, loďami a let.
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostr.obchodu s nábytkom, zariad. a predmetmi pre domácnosť, žel. tov.
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostr.obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostr.obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrob.
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
sprostredkovanie obchodu-motocykle, náhr. súčiastky a diely
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
kopírovacie a reprografické služby
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
poradenská činnosť v oblasti multimédií a multimediálnych aplikácií
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
organizovanie školení, seminárov, vzdelávacích, kultúrnych a zábavných podujatí
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania textu a obrazu
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
výroba, požičiavanie, distribúcia audio a video záznamov
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
grafické práce
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
fotografické služby
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
viazanie kníh a knihárske práce
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
sekretárske služby
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
prenájom strojov, prístrojov a techniky na spracovanie dát
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
finančný leasing
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
výroba a predaj úžitkovej keramiky
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
Partners: 
Peter Graus
Šoltésovej 7/6
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/24/2001 until: 02/20/2001)
Ing. Jana Haraslínová
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 11/01/2007 until: 05/23/2022)
Ing. Jana Haraslínová
Závalie 6
Hlohovec
Slovak Republic
  (from: 12/18/2002 until: 10/31/2007)
Ing. Jana Haraslínová
Závalie 6
Hlohovec
Slovak Republic
  (from: 02/21/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Kvetoslava Krenčová
Čajkovského 8
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/15/1992 until: 01/23/2001)
Ing. Jana Haraslínová
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022 until: 06/10/2024)
Contribution of each member: 
Ing. Kvetoslava Krenčová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/1992 until: 01/23/2001)
Peter Graus
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/24/2001 until: 02/20/2001)
Ing. Jana Haraslínová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/21/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Jana Haraslínová
  (from: 12/18/2002 until: 10/31/2007)
Ing. Jana Haraslínová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/01/2007 until: 12/19/2016)
Ing. Jana Haraslínová
  (from: 12/20/2016 until: 05/23/2022)
Ing. Jana Haraslínová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022 until: 06/10/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/24/2001 until: 06/10/2024)
konatelia
  (from: 12/15/1992 until: 01/23/2001)
Paul Crenci
Čajkovského 8
Nitra
  (from: 12/15/1992 until: 01/23/2001)
Peter Graus
Šoltésovej 7/6
Prievidza
  (from: 01/24/2001 until: 02/20/2001)
Ing. Jana Haraslínová
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
  (from: 11/01/2007 until: 05/23/2022)
Ing. Jana Haraslínová
Závalie 6
Hlohovec
  (from: 02/21/2001 until: 10/31/2007)
Ing. Kvetoslava Krenčová
  (from: 12/15/1992 until: 01/23/2001)
Ing. Jana Haraslínová
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
  (from: 05/24/2022 until: 06/10/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 01/24/2001 until: 06/10/2024)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 12/15/1992 until: 01/23/2001)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/20/2016 until: 06/10/2024)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/18/2002 until: 12/19/2016)
100 000 Sk
  (from: 12/15/1992 until: 12/17/2002)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.7.1992 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7735
  (from: 12/15/1992 until: 06/10/2024)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.7.1996. Dodatok č. 2 zo dňa 23.8.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/24/2001 until: 06/10/2024)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.1997. Dodatok zo dňa 14.2.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/21/2001 until: 06/10/2024)
Dodatok zo dňa 10.10.2001 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Novozámocká č. 288, Nitra, Ivanka, na: Ľ. Okánika 2, Nitra) zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 20.11.2002 (notárska zápisnica č. N 614/02, Nz 594/02, zmena sídla z: Ľ. Okánika 2, Nitra, na: Nálepkova 2, Nitra).
  (from: 12/18/2002 until: 06/10/2024)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2016.
  (from: 12/20/2016 until: 06/10/2024)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person