Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  776/V

Obchodné meno: 
JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov
  (od: 13.01.1954 do: 30.06.2004)
Sídlo: 
Trebišov
  (od: 13.01.1954 do: 30.06.2004)
IČO: 
00 169 145
  (od: 13.01.1954)
Deň zápisu: 
13.01.1954
  (od: 13.01.1954)
Deň výmazu: 
01.07.2004
  (od: 01.07.2004)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (od: 01.07.2004)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 13.01.1954)
Predmet činnosti: 
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu ale i veľkoobchodu
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecných záväzne právnychg predpisov
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
nakupuje, predáva a spracováva poľnohospodárske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľné rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a s000000000ie trhu
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
za účelom rozvoja svojej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukcie, zmodernizovanie a údržbu dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
vykonáva vlastnú závodovú dopravu
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v rámci voľnej kapacity, vykonáva tieto práce a služby aj pre ďalšie spotrebné družstvá a ich organizácie
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu, ako aj k účasti na riadení družstva
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultúrno spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
v rámci socialistickéhôo právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
výroba lahôdkárskych výrobkov
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
výroba cukrárenských výrobkov
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
výroba pekárenských výrobkov
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
spracovanie mäsa
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
stavba a oprava budov
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
veľkoobchodná činnosť
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
maloobchodná činnosť
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
verejné stravovanie a ubytovacie služby
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
poskytovanie služieb cestového ruchu
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
závodné stravovanie
  (od: 03.08.1993 do: 30.06.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.09.1995 do: 30.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 13.01.1954 do: 20.09.1995)
Mária Baloghová - člen
Kossutha 79
Kráľovský Chlmec
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Pavol Béreš - člen
Zelená 13
Veľké Kapušany
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Pavol Béreš - člen
Zelená 13
Veľké Kapušany
  (od: 21.09.1995 do: 30.06.2004)
Štefan Csatlos - člen
126
Beša
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Štefan Csatlos - člen
126
Beša
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Ing. Ladislav Hohoš - člen
54
Hriadky
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Ing. Peter Hropko - podpredseda
Lúčna 4
Trebišov
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Anna Hudáková - člen
Hlavná 178
Kráľovský Chlmec
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Anna Hudáková - člen
Hlavná 178
Kráľovský Chlmec
  (od: 21.09.1995 do: 30.06.2004)
Ing. Ján Iľko - člen
14
Hriadky
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Ing. Klára Ivánová - podpredseda
Švermova 2
Trebišov
  (od: 26.01.1993 do: 02.08.1993)
Ing. Ján Jurčo - člen
Školská 165/31
Čierna nad Tisou
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Vojtech Kiss - člen
249
Pribeník
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Vojtech Kiss - člen
249
Pribeník
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Ing. Jozef Kočiščin - člen
102
Michaľany
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Ing. Jozef Kočiščin - člen
102
Michaľany
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Ing. Jozef Kočiščin - predseda
102
Michaľany
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Ing. Marián Kolesár - predseda
Ternavská 7
Trebišov
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Ing. Katarína Kolesárová - podpredseda
nám. sv. Cyrila a Metoda 160/3
Sečovce
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Ing. Katarína Kolesárová - podpredseda
nám. sv. Cyrila a Metoda 160/3
Sečovce
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Gejza Kosztyu - člen
POH 45
Veľké Kapušany
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Gejza Kosztyu - člen
POH 45
Veľké Kapušany
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Ing. Vladimír Kundrát - člen
Lúčna 28
Trebišov
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Ing. Vladimír Kundrát - člen
Lúčna 28
Trebišov
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Jozek Kuriško - člen
1305
Albinov
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Jozek Kuriško - člen
Albinov 1305
Sečovce
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Tibor Lokša - člen
166
Somotor
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Tibor Lokša - člen
166
Somotor
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Ing. Miroslav NÉMET - podpredseda
  (od: 13.01.1954 do: 25.01.1993)
Ing. Michal Pancák - člen
25
Stankovce
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Ing. Michal PANCÁK - predseda
25
Stankovce
  (od: 13.01.1954 do: 02.08.1993)
Ing. Michal Pancák - predseda
25
Stankovce
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Ján Rusnák - člen
Hodvábna 456
Sečovce
  (od: 13.01.1997 do: 30.06.2004)
Mgr. Dušan Tkáč - člen
Sládkovičová 1729
Trebišov
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Mgr. Dušan Tkáč - člen
Sládkovičová 1729
Trebišov
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Pavol Vaško - člen
189
Kuzmice
  (od: 03.08.1993 do: 20.09.1995)
Pavol Vaško - člen
189
Kuzmice
  (od: 21.09.1995 do: 12.01.1997)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 21.09.1995 do: 30.06.2004)
Predseda zastupuje družstvo navonok, v jeho mene koná a podpisuje. V prípade, keď je rozhodovanie vyhradené predstavenstvo a právne predpisy stanovujú pre právny úkon písomnú formu, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 13.01.1954 do: 20.09.1995)
Zapisované základné imanie: 
156 000 000 Sk
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
Základný členský vklad: 
500 Sk
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke čslo 776/V pri: Obchodné meno: JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov Sídlo: Kukučínova 184/1, Trebišov IČO: 00 169 145 ako aj všetkých ďalších skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1K 191/96-210 zo dňa 14.3.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.5.2003 o zrušení konkurzu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 1.7.2004.
  (od: 01.07.2004)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na zhromaždení delegátov dňa 25.2.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve.
  (od: 13.01.1954 do: 30.06.2004)
Stanovy vypracované v zmysle § 226 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. prispôsobené tomuto zákonu v zmysle schváleného transformačného projektu vypracovaného podľa zák.č.42/92 Zb.
  (od: 26.01.1993 do: 30.06.2004)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30. 4. 1993.
  (od: 03.08.1993 do: 30.06.2004)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na zhromaždení delegátov dňa 27.10.1992 v znení zmien a doplnkov. Stanovy vypracované v zmysle § 226 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. prispôsobené tomuto zákonu v zmysle schváleného transformačného projektu vypracovaného podľa zák.č. 42/92 Zb. Zmeny v zápise boli vykonané na základe zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.4. 1993.
  (od: 21.09.1995 do: 30.06.2004)
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením č. K 191/96 - 14 zo dňa 14.4.1997: vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov, so sídlom v Trebišove, IČO: 00 169 145 a ustanovil správcu podstaty JUDr. Igora Vargu, advokáta, so sídlom v Trebišove, na ul. Štefánikovej č. 206.
  (od: 22.04.1997 do: 30.06.2004)
Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave uznesením zo dňa 28. 11. 1997 pod číslom konania 1 Obo 184/97 zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. K 191/96 zo dňa 14. 4. 1997.
  (od: 14.07.1998 do: 30.06.2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. K 191/96-45 zo dňa 14.8.1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov so sídlom v Trebišove, IČO: 00 169 145 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, advokát, so sídlom v Trebišove na ul. Štefánikovej č.206.
  (od: 21.04.1999 do: 30.06.2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K 191/96-210 zo dňa 14.3.2003 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov, IČO: 00 169 145, pretože došlo k splneniu rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Igora Vargu, advokáta, Štefánikova 206, Trebišov, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 11.06.2003 do: 30.06.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  24.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)