Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8566/S

Business name: 
Euro Tranciati SR, s.r.o. „v konkurze“
  (from: 03/14/2014 until: 03/14/2019)
Euro Tranciati SR, s.r.o.
  (from: 08/27/2003 until: 03/13/2014)
Registered seat: 
Lučenecká cesta č. 1335/21
Zvolen 960 96
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
Identification number (IČO): 
36 620 041
  (from: 08/27/2003)
Date of entry: 
08/27/2003
  (from: 08/27/2003)
Date of deletion: 
03/15/2019
  (from: 03/15/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/27/2003)
Objects of the company: 
výroba krájanej dýhy
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
ekonomické a účtovné poradenstvo
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
prieskum trhu
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
marketing
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
Partners: 
Alter S.r.l.
Via Venecia 18
Oderzo
Italian Republic
  (from: 08/27/2003 until: 04/23/2004)
KOVOPROJEKT Bratislava a.s.
Ružová dolina 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/27/2003 until: 04/23/2004)
Ing. Eva Skřeková
Andreja Mráza 13
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 04/24/2004 until: 09/21/2007)
Alter S.r.l.
Via Venecia 18
Oderzo
Italian Republic
  (from: 04/24/2004 until: 03/14/2019)
SOCIETA ´ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL ´ESTERO - SIMEST S.P.A.
Corso Vittorio Emanuelle II 323
Rím 001 86
Taliansko
  (from: 08/26/2004 until: 03/14/2019)
Contribution of each member: 
KOVOPROJEKT Bratislava a.s.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 04/23/2004)
Alter S.r.l.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 04/23/2004)
Alter S.r.l.
Amount of investment: 18 080 000 Sk Paid up: 18 080 000 Sk
  (from: 04/24/2004 until: 12/09/2005)
Ing. Eva Skřeková
Amount of investment: 18 080 000 Sk Paid up: 18 080 000 Sk
  (from: 04/24/2004 until: 09/21/2007)
SOCIETA ´ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL ´ESTERO - SIMEST S.P.A.
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 08/26/2004 until: 12/15/2004)
SOCIETA ´ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL ´ESTERO - SIMEST S.P.A.
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 03/14/2019)
Alter S.r.l.
Amount of investment: 37 426 000 Sk Paid up: 37 426 000 Sk
  (from: 12/10/2005 until: 09/21/2007)
Alter S.r.l.
Amount of investment: 55 506 000 Sk Paid up: 55 506 000 Sk
  (from: 09/22/2007 until: 03/14/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
Ing. Peter Lispuch
Stromová 475
Budča 962 33
From: 12/14/2006
  (from: 01/06/2007 until: 09/21/2007)
Ing. Peter Lispuch
Stromová 475
Budča 962 33
From: 12/14/2006 Until: 08/27/2007
  (from: 09/22/2007 until: 09/21/2007)
Ing. arch. Juraj Lispuch
Ľ. Štúra 32
Zvolen
From: 08/27/2003
  (from: 08/27/2003 until: 01/05/2007)
Ing. arch. Juraj Lispuch
Ľ. Štúra 32
Zvolen
From: 08/27/2003 Until: 12/14/2006
  (from: 01/06/2007 until: 01/05/2007)
Roberto Migotto
Via Spine 26
Oderzo
Talianska republika
From: 08/27/2003
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
Roberto Nerino Nadalon
Via Trieste 107
Ceggia 303 22
Talianska republika
From: 08/27/2007
  (from: 09/22/2007 until: 03/14/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
Capital: 
59 506 000 Sk Paid up: 59 506 000 Sk
  (from: 12/10/2005 until: 03/14/2019)
40 160 000 Sk Paid up: 40 160 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 12/09/2005)
40 160 000 Sk Paid up: 37 360 000 Sk
  (from: 08/26/2004 until: 12/15/2004)
36 160 000 Sk Paid up: 36 160 000 Sk
  (from: 04/24/2004 until: 08/25/2004)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 04/23/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/06/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 13/2013 - 139 zo dňa 30. 07. 2013, právoplatným dňa 22. 08. 2013 a vykonateľným dňa 06. 08. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Euro Tranciati SR, s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 620 041 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marián Pataj, J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 03/15/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/06/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 13/2013 - 139 zo dňa 30. 07. 2013, právoplatným dňa 22. 08. 2013 a vykonateľným dňa 06. 08. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Euro Tranciati SR, s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 620 041 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marián Pataj, J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 03/14/2014 until: 03/14/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marián Pataj
J. Chalupku 8
Banská Bystrica 974 01
From: 08/06/2013
  (from: 03/14/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/13/2018
Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K/13/2013-506 zo dňa 20. 03. 2018, právoplatného dňa 13. 04. 2018, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu Euro Tranciati SR, s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 620 041, po splnení konečného rozvrhu výťažku, vymazáva z obchodného registra spoločnosť Euro Tranciati SR, s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 620 041, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 03/15/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.8.2003, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/27/2003 until: 03/14/2019)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person