Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15198/T

Business name: 
Eco-consult engineering spol. s r.o.
  (from: 04/05/1991)
Registered seat: 
B. Smetanu 2790/12
Trnava 917 08
  (from: 06/11/2004)
Identification number (IČO): 
00 693 006
  (from: 04/05/1991)
Date of entry: 
04/05/1991
  (from: 04/05/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/05/1991)
Objects of the company: 
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany podzemných vôd
  (from: 06/16/1993)
obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 06/16/1993)
Partners: 
Eco-consult engineering spol. s r.o.
B. Smetanu 2790/12
Trnava 917 08
Slovak Republic
  (from: 05/28/2020)
Contribution of each member: 
Eco-consult engineering spol. s r.o.
Amount of investment: 16 596,5 EUR Paid up: 16 596,5 EUR
  (from: 05/28/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/16/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 06/16/1993)
Capital: 
16 596,5 EUR Paid up: 16 596,5 EUR
  (from: 05/28/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zmluvou o založení zo dňa 25.9.1990 podľa § 106 n zák. č. 103/90 Zb. . Spoločníci schválili Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 52
  (from: 04/05/1991)
. Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 14.6.1993 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/16/1993)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.1.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/17/1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 12.5.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 5 v zmysle ust.zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/13/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 12.2.1999.
  (from: 05/06/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.10.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 7.
  (from: 11/30/2001)
. Valné zhromaždenie konané 23.5.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie v súlade so zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 02/20/2003)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 06/30/2003)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person