Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  20865/V

Obchodné meno: 
BLUE SKY MINING s.r.o.
  (od: 25.04.2008)
KAMKOL, s.r.o.
  (od: 14.12.2007 do: 24.04.2008)
Sídlo: 
Čaňa 1464
Čaňa 044 14
  (od: 20.05.2023)
Werferova 3
Košice 040 11
  (od: 25.03.2017 do: 19.05.2023)
Pražská 2
Košice 040 11
  (od: 14.12.2007 do: 24.03.2017)
IČO: 
43 877 729
  (od: 14.12.2007)
Deň zápisu: 
14.12.2007
  (od: 14.12.2007)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 14.12.2007)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.12.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.12.2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (od: 14.12.2007)
personálne poradenstvo v oblasti využívania ľudských zdrojov
  (od: 14.12.2007)
manažment
  (od: 14.12.2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 14.12.2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.12.2007)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.12.2007)
finančný leasing
  (od: 14.12.2007)
neverejné skladovanie
  (od: 14.12.2007)
baliace činnosti
  (od: 14.12.2007)
prieskum trhu
  (od: 14.12.2007)
faktoring a forfaiting
  (od: 14.12.2007)
maliarske a natieračské práce
  (od: 14.12.2007)
montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
  (od: 14.12.2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 14.12.2007)
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.12.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 14.12.2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.12.2007)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 14.12.2007)
upratovacie a čistiace práce
  (od: 14.12.2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy
  (od: 14.12.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.12.2007)
nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 14.12.2007)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou ložiskového geologického prieskumu
  (od: 06.06.2009)
Spoločníci: 
TAMIX-SK s. r. o. IČO: 55 133 525
Čaňa 1464
Čaňa 044 14
  (od: 22.03.2023)
VELGENI, s.r.o. IČO: 48 157 953
Boženy Němcovej 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (od: 16.06.2022 do: 21.03.2023)
VELGENI, s.r.o.
Boženy Němcovej 8
Bratislava 811 04
  (od: 14.04.2016 do: 15.06.2022)
SHIFT, a.s.
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (od: 20.05.2011 do: 13.04.2016)
Fond Seed Capital, k.s.
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
  (od: 17.02.2011 do: 19.05.2011)
22 ŠPORT, s.r.o.
Dukelská 1218/8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 06.06.2009 do: 16.02.2011)
Fond Seed Capital, k.s.
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
  (od: 25.06.2008 do: 02.03.2010)
Kamil Harčár
71
Janovík 082 03
  (od: 14.12.2007 do: 19.05.2011)
Ľudmila Harčárová
71
Janovík 082 03
  (od: 06.04.2012 do: 13.04.2016)
Ing. Martin Murcina
Hronská 5151/18
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
  (od: 25.04.2008 do: 05.06.2009)
Mykola Bovsunivskyy
bul. Zavodská 16
Rozovka
Ukrajina
  (od: 14.12.2007 do: 24.04.2008)
Výška vkladu každého spoločníka: 
TAMIX-SK s. r. o.
Vklad: 26 556 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 26 556 EUR
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: Zmluva neobsahuje číslo
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 7. 6. 2023
Záložný veriteľ: REAL & FAKTORING, s.r.o. IČO: 36 761 338
Tomašikova 23/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 15.07.2023)
Kamil Harčár
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 14.12.2007 do: 24.06.2008)
Mykola Bovsunivskyy
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 14.12.2007 do: 24.04.2008)
Ing. Martin Murcina
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.04.2008 do: 24.06.2008)
Kamil Harčár
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 25.06.2008 do: 16.01.2009)
Ing. Martin Murcina
Vklad: 360 000 Sk Splatené: 360 000 Sk
  (od: 25.06.2008 do: 16.01.2009)
Fond Seed Capital, k.s.
Vklad: 240 000 Sk Splatené: 240 000 Sk
  (od: 25.06.2008 do: 16.01.2009)
Kamil Harčár
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 17.01.2009 do: 02.03.2010)
Ing. Martin Murcina
Vklad: 11 949,810795 EUR Splatené: 11 949,810795 EUR
  (od: 17.01.2009 do: 05.06.2009)
Fond Seed Capital, k.s.
Vklad: 7 966,54053 EUR Splatené: 7 966,54053 EUR
  (od: 17.01.2009 do: 02.03.2010)
22 ŠPORT, s.r.o.
Vklad: 11 949,810795 EUR Splatené: 11 949,810795 EUR
  (od: 06.06.2009 do: 16.02.2011)
Kamil Harčár
Vklad: 14 605,324305 EUR Splatené: 14 605,324305 EUR
Záložné právo: Na základe Záložnej zmluvy na obchodný podiel zo dňa 27.1.2010 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu Kamil Harčár, r.č. »600717/7077«, bytom 082 03 Janovík, v prospech záložného veriteľa: Fond Seed Capital, k.s., so sídlom Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 012, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sr, vložka č. 632/B, za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi vyplývajúcej zo Zmluvy o prevode obchodného podielu bližšie špecifikovanej vo vyššie uvedenej Záložnej zmluve na obchodný podiel ako aj pohľadávky záložného veriteľa voči spoločnosti BLUE SKY MINING s.r.o so sídlom Pražská 2, 040 11 Košice, IČO 43 877 729 vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 011 zo dňa 28.8.2009 bližšie špecifikovanej vo vyššie uvedenej Záložnej zmluve na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 03.03.2010 do: 16.02.2011)
Kamil Harčár
Vklad: 11 950 EUR Splatené: 11 950 EUR
  (od: 17.02.2011 do: 19.05.2011)
Fond Seed Capital, k.s.
Vklad: 14 606 EUR Splatené: 14 606 EUR
  (od: 17.02.2011 do: 19.05.2011)
SHIFT, a.s.
Vklad: 26 556 EUR Splatené: 26 556 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy a o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 28.3.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu SHIFT, a.s. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 956 739, v prospech záložného veriteľa: Fond Seed Capital, k.s., so sídlom Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 012, za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi vyplývajúcej zo Zmluvy o prevode obchodného podielu bližšie špecifikovanej vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 20.05.2011 do: 05.04.2012)
SHIFT, a.s.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 06.04.2012 do: 13.04.2016)
Ľudmila Harčárová
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 06.04.2012 do: 13.04.2016)
VELGENI, s.r.o.
Vklad: 26 556 EUR Splatené: 26 556 EUR
  (od: 14.04.2016 do: 15.06.2022)
VELGENI, s.r.o.
( peňažný vklad )
  (od: 16.06.2022 do: 21.03.2023)
TAMIX-SK s. r. o.
Vklad: 26 556 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 26 556 EUR
  (od: 22.03.2023 do: 14.07.2023)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 22.03.2023)
konatelia
  (od: 06.04.2012 do: 21.03.2023)
konateľ
  (od: 06.06.2009 do: 05.04.2012)
konatelia
  (od: 25.04.2008 do: 05.06.2009)
konateľ
  (od: 14.12.2007 do: 24.04.2008)
Pavol Takáč
Obecná 370/32
Geča 044 10
Vznik funkcie: 09.03.2023
  (od: 22.03.2023)
Kamil Harčár
71
Janovík 082 03
Vznik funkcie: 14.12.2007
  (od: 14.12.2007 do: 19.05.2011)
Kamil Harčár
71
Janovík 082 03
Vznik funkcie: 14.12.2007 Skončenie funkcie: 28.03.2011
  (od: 20.05.2011 do: 19.05.2011)
Matúš Harčár
71
Janovík 082 03
Vznik funkcie: 01.03.2012
  (od: 06.04.2012 do: 13.04.2016)
Matúš Harčár
71
Janovík 082 03
Vznik funkcie: 01.03.2012 Skončenie funkcie: 23.06.2015
  (od: 14.04.2016 do: 13.04.2016)
Ľudmila Harčárová
71
Janovík 082 03
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 14.04.2016 do: 15.06.2022)
Ľudmila Harčárová
71
Janovík 082 03
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 09.12.2021
  (od: 16.06.2022 do: 15.06.2022)
Peter Miklánek
Centrum II 89/41
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 23.06.2015
  (od: 14.04.2016 do: 21.03.2023)
Peter Miklánek
Centrum II 89/41
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 09.03.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Ing. Martin Murcina
Hronská 5151/18
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 10.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 05.06.2009)
Ing. Martin Murcina
Hronská 5151/18
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 10.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2009
  (od: 06.06.2009 do: 05.06.2009)
Ing. Martin Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 28.03.2011
  (od: 20.05.2011 do: 13.04.2016)
Ing. Martin Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 28.03.2011 Skončenie funkcie: 23.06.2015
  (od: 14.04.2016 do: 13.04.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 16.06.2022)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme, podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 06.04.2012 do: 15.06.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.06.2009 do: 05.04.2012)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 25.04.2008 do: 05.06.2009)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 14.12.2007 do: 24.04.2008)
Výška základného imania: 
26 556 EUR Rozsah splatenia: 26 556 EUR
  (od: 17.02.2011)
26 555,1351 EUR Rozsah splatenia: 26 555,1351 EUR
  (od: 17.01.2009 do: 16.02.2011)
800 000 Sk Rozsah splatenia: 800 000 Sk
  (od: 25.06.2008 do: 16.01.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 14.12.2007 do: 24.06.2008)
Dozorná rada: 
Štefan Ježík
Severná 49
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 16.06.2008 Skončenie funkcie: 23.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
Agáta Matejová
Humenská 47
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.06.2008 Skončenie funkcie: 23.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
JUDr. Juraj Biroš
Jarná 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.06.2008 Skončenie funkcie: 23.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
Štefan Ježík
Severná 49
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 16.06.2008
  (od: 25.06.2008 do: 16.02.2011)
Agáta Matejová
Humenská 47
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.06.2008
  (od: 25.06.2008 do: 16.02.2011)
JUDr. Juraj Biroš
Jarná 25
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.06.2008
  (od: 25.06.2008 do: 16.02.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2024
Dátum výpisu:  18.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR