Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  206/T

Business name: 
E.C.E., akciová spoločnosť, v likvidácii
  (from: 10/31/2000 until: 03/20/2018)
E.C.E., akciová spoločnosť
  (from: 03/10/1994 until: 10/30/2000)
E. C. E. účastinná spoločnosť
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Registered seat: 
Jantárova 85
Dunajská Streda 929 01
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
Jantárova 85
Dunajská Streda
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Identification number (IČO): 
00 681 741
  (from: 07/09/1990)
Date of entry: 
07/09/1990
  (from: 07/09/1990)
Date of deletion: 
03/21/2018
  (from: 03/21/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/21/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/1990)
Objects of the company: 
výroba organických a anorganických látok a hnojív
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
zhodnocovanie druhotných surovín a závadzanie biotechnológií
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
marketing, nanagering, komerčná a reklamná činnosť
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
výkony v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
výkup a predaj poľnohospodárskych prebytkov a produktov
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
výroba organických a anorganických látok a hnojív
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
výkony v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
marketing, managering, komerčná a reklamná činnosť
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
výkup a predaj poľnohospodárskych prebytkov a produktov
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/31/2000 until: 03/20/2018)
Managing board
  (from: 03/10/1994 until: 10/30/2000)
Managing board
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Ing. Robert Benedek
Smetanov Háj 289/19
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 04/05/2017)
Darina Benedeková
Smetanov Háj 289/19
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 04/05/2017)
Ing. Róbert Benetek
Smetanov Háj 289
Dunajská Streda
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Vojtech Vida
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 04/05/2017)
Júlia Vidová
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 04/05/2017)
Júlia Vidová
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
  (from: 04/06/2017 until: 06/29/2017)
Vojtech Vita
Jantárová 85
Dunajská Streda
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Ing. Robert Benedek
Smetanov Háj 289/19
Dunajská Streda
  (from: 04/06/2017 until: 03/20/2018)
Darina Benedeková
Smetanov Háj 289/19
Dunajská Streda
  (from: 04/06/2017 until: 03/20/2018)
Vojtech Vida
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
  (from: 04/06/2017 until: 03/20/2018)
Juliana Vidová
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
  (from: 06/30/2017 until: 03/20/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, každý samostatne. Menom spoločnosti počas likvidácie koná likvidátor.
  (from: 10/31/2000 until: 03/20/2018)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 03/10/1994 until: 10/30/2000)
Za účastinnú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva.
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Capital: 
40 861,714289 EUR
  (from: 04/17/2010 until: 03/20/2018)
1 231 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 04/16/2010)
120 000 Sk
  (from: 07/09/1990 until: 03/09/1994)
Shares: 
Number of shares: 1231
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 04/17/2010 until: 03/20/2018)
Number of shares: 1231
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 04/16/2010)
Stockholder: 
Ing. Robert Benedek
Smetanov háj 289/19
Dunajská Streda 929 01
  (from: 02/09/2018 until: 03/20/2018)
Supervisory board: 
Peter Benedek
Ružový Háj 1355
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
Ladislav Vida
Nová Ves 2222/26
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
Vojtech Vida
Nám. Priateľstva 2169
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Juliana Vidová
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
Until: 03/21/2018
  (from: 04/06/2017)
 Liquidators:
Júlia Vidová
Jantárova 1902/85
Dunajská Streda
  (from: 10/31/2000 until: 04/05/2017)
Other legal facts: 
Účastinná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25. 6. 1990 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o účastinných spoločnostiach. Stary spis: Sa 57
  (from: 07/09/1990 until: 03/20/2018)
Spoločnosť upravená v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmenu stanov dňa 15.12.1993. Stary spis: Sa 57
  (from: 03/10/1994 until: 03/20/2018)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.02.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 12/2000, Nz 4/2000 schválilo zrušenie spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 10/31/2000 until: 03/20/2018)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person