Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  50/V

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
VSŽ akciová spoločnosť Košice
  (od: 23.03.1999)
Sídlo: 
Trnavská cesta 8/A
Bratislava 820 05
  (od: 17.09.2002)
IČO: 
00 011 088
  (od: 28.11.1990)
Deň zápisu: 
23.11.1990
  (od: 28.11.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.11.1990)
Predmet činnosti: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: kovy a kovové rudy, stroje a strojné zariadenia, surové železo, valcované plechy, kovové hutné výrobky, oceľové konštrukcie, rúry, vykurovacie telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorné hmoty a stavivá
  (od: 31.08.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 31.08.1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 31.08.1998)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel
  (od: 31.08.1998)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 23.03.1999)
prenájom budov, stavieb, pozemkov
  (od: 23.03.1999)
spracovanie analýz technického rozvoja
  (od: 23.03.1999)
činnosť colného deklaranta
  (od: 23.03.1999)
faktoring a forfaiting
  (od: 23.03.1999)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov
  (od: 23.03.1999)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 23.03.1999)
marketing a managment
  (od: 23.03.1999)
metodické riadenie účtovníctva spoločností, zakladateľom ktorých je VSŽ a.s.
  (od: 01.06.2000)
poradenské služby v oblasti účtovníctva a finančných systémov
  (od: 01.06.2000)
vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obchodných spoločností a súkromných podnikateľov
  (od: 01.06.2000)
vedenie vybraných účtov, účtovných kníh a denníkov dohodnutých v zmluve
  (od: 01.06.2000)
pokladničné služby pre obchodné spoločnosti VSŽ s majoritnou majetkovou účasťou VSŽ a.s.
  (od: 01.06.2000)
služby platobného a zúčtovacieho styku s bankami a finančno-obchodnými spoločnosťami
  (od: 01.06.2000)
služby k vzájomnému započítaniu pohľadávok a záväzkov obchodných spoločností
  (od: 01.06.2000)
clearingové služby pri platbách za vnútrokoncernové dodávky výrobkov, prác a služieb
  (od: 01.06.2000)
vývoj a správa finančného informačného systému VSŽ a.s., iných právnických osôb, včítane spracovania finančných analýz a výročných správ
  (od: 01.06.2000)
sprostredkovanie poistenia majetku v poisťovacích spoločnostiach so zabezpečením práv a povinností poisteného vyplývajúcich z poistných zmlúv
  (od: 01.06.2000)
služby pri tvorbe a využívaní informačných zdrojov a dátových základní
  (od: 01.06.2000)
rozborové služby /Company intelligence, Market intelligence, cenové rozbory, ďalšie špecifické informačné služby-ZSC, konkurencia/
  (od: 01.06.2000)
spracovanie štúdií s odbornou tematikou, resp. sprostredkovávanie spracovávania štúdií
  (od: 01.06.2000)
tvorba a sprístupňovanie
  (od: 01.06.2000)
a/ databanky o konkurenčných podnikoch
  (od: 01.06.2000)
b/ faktovej databázy o technicko-ekonomických parametroch výrobných agregátov v zahraničí a v SR
  (od: 01.06.2000)
sprostredkovanie účtovníctva a finančných služieb
  (od: 01.06.2000)
sprostredkovanie poradenských služieb
  (od: 01.06.2000)
reklamné činnosti
  (od: 01.06.2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 31.07.2000)
skladovanie
  (od: 31.07.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.06.2002)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 52
Bratislava
Vznik funkcie: 04.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2002)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - podpredseda
č. 4
Chmeľov
Vznik funkcie: 23.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2002)
Ing. Vladimír Štefánik - člen
Záborského 5
Košice
Vznik funkcie: 24.01.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
JUDr. Anton Bidovský - člen
Baštová 11
Prešov
Vznik funkcie: 23.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2002)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
Vznik funkcie: 23.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2002)
JUDr. Martin Šimun - člen
Bernolákova 12
Košice
Vznik funkcie: 04.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva spoločnosti spolu alebo aspoň štyria členovia predstavenstva spolu a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.06.2002)
Základné imanie: 
5 642 097 209 Sk
  (od: 14.06.2002)
Akcie: 
Počet: 16449263
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 343 Sk
  (od: 14.06.2002)
Dozorná rada: 
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava
Vznik funkcie: 09.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grassalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
Vznik funkcie: 22.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
Mário Hoffman - člen
Grösslingova 45
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa
Vznik funkcie: 04.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2002)
John Harold Goodish - podpredseda
Snowberry Circle 226
Venetia
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Vihorlatská 40
Košice
Vznik funkcie: 09.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
Karlos E. Abel - člen
435 Fox Meadow Drive 15090
Wexford, PA
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Topásová 35
Košice
Vznik funkcie: 22.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
David A. Luptak - člen
511 Rabbit Hill 15143
Sewickley, Pa
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Plzenská 22
Košice
Vznik funkcie: 22.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ďalšie skutočnosti : Štátna akciová spoločnosť bola založená jednorázovo na základe uznesenia vlády ČSFR č. 799 zo dňa 15.11.1990 na základe zák. číslo 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu schváleného FMH. Práva a záväzky: Na akciovú spoločnosť prechádzajú v celom rozsahu práva a záväzky štátneho podniku VSŽ Košice ku dňu zápisu akciovej spoločnosti.
  (od: 28.11.1990)
Doplnok č. 1 k stanovám a.s., schválený dňa 19.2.1992. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 14.4.1992, 11.6.1992 a 24.3.1993.
  (od: 11.01.1994)
Zmeny a doplnky stanov schválené dňa 10.5.1994.
  (od: 06.07.1994)
Zmena stanov zo dňa 24. 1. 1995.
  (od: 08.02.1995)
Výpis zo zápisnice č. 32 Dozornej rady VSŽ a. s. Košice zo dňa 18. 1. 1995 a č. 33 zo dňa 10. 2. 1995.
  (od: 20.02.1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1995.
  (od: 06.07.1995)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.11.1995.
  (od: 14.12.1995)
Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti VSŽ ZOS na základe zmluvy o fúzií.
  (od: 03.01.1996)
Zmena stanov zo dňa 24. 4. 1997.
  (od: 30.04.1997)
Zmena stanov a. s. schválená valným zhromaždením dňa 7. 7. 1997.
  (od: 10.07.1997)
Zmena stanov zo dňa 21. 5. 1997.
  (od: 28.08.1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 27. 2. 1998.
  (od: 27.02.1998)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 5. 1998.
  (od: 25.05.1998)
Zmena stanov zo dňa 27.2.1998.
  (od: 31.08.1998)
Zmena stanov zo dňa 11. 12. 1998. Zmena stanov zo dňa 19. 2. 1999.
  (od: 23.03.1999)
Zmena stanov zo dňa 21.5.1999.
  (od: 15.07.1999)
Zmena stanov zo dňa 22. 9. 1999.
  (od: 29.02.2000)
Akciová spoločnosť preberá všetky záväzky, povinnosti, práva a majetok spoločnosti VSŽ Konzult s.r.o., Košice-Šaca, Vstupný areál VSŽ v celom rozsahu na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 OZ zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 1. 1999.
  (od: 04.05.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000. Akciová spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených spoločností bez likvidácie: - VSŽ Finančné a účtovnícke služby s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice - VSŽ INFOCONSULT, spol. s r.o. Košice, so sídlom 044 54 Košice, Vstupný areál VSŽ a.s. Košice - VSŽ-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice v zmysle § 69 ods. 1, 3 Obchodného zákonníka zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 6. 2000.
  (od: 01.06.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000.
  (od: 31.07.2000)
Akciová spoločnosť podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 13. 10. 2000 preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice, so sídlom v Košiciach, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, zlúčením s VSŽ akciová spoločnosť Košice ku dňu 30. 3. 2001.
  (od: 30.03.2001)
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 24.1.2001 /Nz 38/2001/.
  (od: 18.04.2001)
Zápisnica č.89 zo zasadnutia Dozornej rady VSŽ akciová spoločnosť Košice, konaného dňa 2.3.2001.
  (od: 19.04.2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002. Osvedčenie o vyhlásení vo forme notárskej zápisnice N 222/02, Nz 224/02 zo dňa 10.6.2002.
  (od: 14.06.2002)
Zmena stanov zo dňa 4.9.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 4.9.2002.
  (od: 17.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  26.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)