Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  735/S

Obchodné meno: 
PPS Group a.s.
  (od: 26.09.2003)
ODIEN/SEVIS reeng a.s.
  (od: 25.01.2002 do: 25.09.2003)
SEVIS reeng, a.s.
  (od: 14.10.1996 do: 24.01.2002)
Sídlo: 
Tajovského 7
Detva 962 12
  (od: 26.09.2003)
Pažického 6178/1A
Bratislava 811 06
  (od: 14.11.2002 do: 25.09.2003)
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (od: 25.01.2002 do: 13.11.2002)
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (od: 14.10.1996 do: 24.01.2002)
IČO: 
36 011 509
  (od: 14.10.1996)
Deň zápisu: 
14.10.1996
  (od: 14.10.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.10.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (od: 26.09.2003)
výroba prevodových zariadení
  (od: 26.09.2003)
vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov s výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 26.09.2003)
výroba výrobkov strojárskej metalurgie
  (od: 26.09.2003)
nástrojárstvo
  (od: 26.09.2003)
zámočníctvo
  (od: 26.09.2003)
kovoobrábanie
  (od: 26.09.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 26.09.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 26.09.2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 26.09.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
  (od: 26.09.2003)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 21.05.2004)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 25.03.2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 25.03.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 25.03.2005)
správa registratúry
  (od: 25.03.2005)
vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených merediel
  (od: 25.03.2005)
vedenie účtovníctva
  (od: 25.03.2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 25.03.2005)
plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 15.10.2005)
elektroenergetika v rozsahu - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 20.01.2006)
čistiace práce
  (od: 09.12.2006)
upratovacie práce
  (od: 09.12.2006)
vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie v oblasti strojárstva
  (od: 29.08.2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 29.08.2007)
zváračské páce
  (od: 29.08.2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (od: 29.08.2007)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
  (od: 29.08.2007)
prenájom nebytových priestorov spojený s prenájmom hnuteľných vecí a s poskytovaním upratovacích prác
  (od: 29.08.2007)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaného oprávnenia
  (od: 29.08.2007)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia
  (od: 29.08.2007)
prevádzka neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne odpadových vôd
  (od: 29.08.2007)
letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev
  (od: 29.08.2007)
montáž, rekoštrukcia a údržba elektrických zariadení
  (od: 29.08.2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení
  (od: 29.08.2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
  (od: 29.08.2007)
prevádzkovanie neverejného vodovodu
  (od: 13.11.2008)
výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (od: 13.11.2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 24.09.2010)
vývoja a výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (od: 26.09.2003 do: 12.11.2008)
podnikateľské poradenstvo v oblasti manažmentu
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
obchodné činnosti v rozsahu voľných živností
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
výskum trhu
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
príprava a organizovanie školení
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
správa, vymáhanie a deblokácia pohľadávok
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.02.2004)
predstavenstvo
  (od: 26.09.2003 do: 16.02.2004)
predstavenstvo
  (od: 25.01.2002 do: 25.09.2003)
predstavenstvo
  (od: 14.10.1996 do: 24.01.2002)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019)
RNDr. Lorant Šándor - Člen predstavenstva
Búdkova 7087/60
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 22.11.2021
  (od: 26.11.2021)
Juraj Šembera - Člen predstavenstva
Bridlicová 6742/2A
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 21.06.2022
  (od: 29.06.2022)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 26.09.2003 do: 20.05.2004)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 21.05.2004 do: 28.08.2007)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Ľudovít Černák, , CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 26.09.2003 do: 20.05.2004)
Ing. Ľudovít Černák, , CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 21.05.2004 do: 28.08.2007)
Ing. Ľudovít Černák, , CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Prof.Ing. Vladimír Čop , Dr.Sc. - člen
Kuzmányho 6
Prešov
  (od: 14.10.1996 do: 26.07.1998)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 20.10.2016)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.11.2014 Skončenie funkcie: 05.10.2016
  (od: 21.10.2016 do: 20.10.2016)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.10.2016
  (od: 21.10.2016 do: 02.08.2019)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.10.2016 Skončenie funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 02.08.2019)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 13.01.2004
  (od: 17.02.2004 do: 28.08.2007)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 13.01.2004 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Jiří Heděnec - podpredseda predstavenstva
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 01.04.2008 do: 19.11.2008)
Ing. Jiří Heděnec - podpredseda predstavenstva
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 11.11.2008
  (od: 20.11.2008 do: 19.11.2008)
Ing. Jiří Heděnec - predseda predstavenstva
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 31.03.2008)
Ing. Roman Hýrošš - člen
Fatranská 20
Žilina
Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
Ing. Ján Chaľ
Kadnárova 53
Bratislava
  (od: 27.07.1998 do: 24.01.2002)
Ing. Jozef Jarušek
Čadečka 1495
Čadca 122 01
Vznik funkcie: 06.02.2008
  (od: 19.02.2008 do: 25.04.2008)
Ing. Jozef Jašurek
Čadečka 1495
Čadca 122 01
Vznik funkcie: 06.02.2008
  (od: 26.04.2008 do: 04.08.2008)
Ing. Jozef Jašurek
Čadečka 1495
Čadca 122 01
Vznik funkcie: 06.02.2008 Skončenie funkcie: 16.07.2008
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Ing. Jozef Jašurek - člen
Čadečka 1495
Čadca 122 01
Vznik funkcie: 21.01.2005
  (od: 16.02.2005 do: 14.06.2007)
Ing. Jozef Jašurek - člen
Čadečka 1495
Čadca 122 01
Vznik funkcie: 21.01.2005 Skončenie funkcie: 17.05.2007
  (od: 15.06.2007 do: 14.06.2007)
Ing. Ľubomír Kubinec
Horný Hričov 247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 06.02.2008
  (od: 19.02.2008 do: 20.01.2012)
Ing. Ľubomír Kubinec
Horný Hričov 247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 06.02.2008 Skončenie funkcie: 13.12.2011
  (od: 21.01.2012 do: 20.01.2012)
Kurt Kuncic - člen
Forsthausgasse 16-20/137/7
Wien 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 18.12.2014)
Kurt Kuncic - člen
Forsthausgasse 16-20/137/7
Wien 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.02.2012 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
Ing. Daniel Laco - člen
Jasovská 37
Bratislava
  (od: 14.07.1997 do: 26.07.1998)
Ing. Zuzana Marsinová
Pittsburgská 1672/2
Žilina
  (od: 27.07.1998 do: 11.11.1999)
Ing. Zuzana Marsinová - člen
Nanterská 15
Žilina
  (od: 12.11.1999 do: 24.01.2002)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - člen
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 18.12.2014)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - člen
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Hlubočepy, Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.01.2005
  (od: 16.02.2005 do: 28.08.2007)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Hlubočepy, Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.01.2005 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Milan Mlčoch
Federátov 9
Prešov
  (od: 27.07.1998 do: 24.01.2002)
Frans Peter Rickard Möcander - člen
Petra Jilemnického 1204/3
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 27.01.2014)
Frans Peter Rickard Möcander - člen
Petra Jilemnického 1204/3
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 20.12.2013
  (od: 28.01.2014 do: 27.01.2014)
Sven Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.02.2012
  (od: 30.06.2012 do: 19.11.2012)
Sven Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.02.2012
  (od: 20.11.2012 do: 18.12.2014)
Sven Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.02.2012 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
Swen Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 29.06.2012)
Giorgio Salomoni - predseda predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.09.2014
  (od: 24.09.2014 do: 18.12.2014)
Giorgio Salomoni - predseda predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.09.2014 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
Ing. Ladislav Sojka , CSc. - člen
Potočná 20
Prešov
  (od: 14.10.1996 do: 26.07.1998)
Mgr. Michal Sýkora
Námestie Mieru 1395/23
Detva 962 12
Vznik funkcie: 16.07.2008
  (od: 05.08.2008 do: 02.09.2009)
Mgr. Michal Sýkora
Pionierska 866/2
Detva 962 12
Vznik funkcie: 16.07.2008
  (od: 03.09.2009 do: 13.06.2012)
Mgr. Michal Sýkora - Člen predstavenstva
Pionierska 866/2
Detva 962 12
Vznik funkcie: 29.03.2021
  (od: 27.04.2021 do: 28.06.2022)
Mgr. Michal Sýkora - Člen predstavenstva
Pionierska 866/2
Detva 962 12
Vznik funkcie: 29.03.2021 Skončenie funkcie: 20.06.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Mgr. Michal Sýkora - podpredseda
Pionierska 866/2
Detva 962 12
Vznik funkcie: 16.07.2008
  (od: 14.06.2012 do: 27.01.2014)
Mgr. Michal Sýkora - podpredseda
Pionierska 866/2
Detva 962 12
Vznik funkcie: 16.07.2008 Skončenie funkcie: 02.12.2013
  (od: 28.01.2014 do: 27.01.2014)
Ing. Pavol Šimkovič - člen
Žihľava 84
Látky 985 45
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 15.06.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Pavol Šimkovič - člen
Žihľava 84
Látky 985 45
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Pavol Šimkovič - člen predstavenstva
Žihľava 84
Látky 985 45
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.07.2009)
Ing. Pavol Šimkovič - člen predstavenstva
Žihľava 84
Látky 985 45
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 11.11.2008
  (od: 29.07.2009 do: 28.07.2009)
Ing. Pavol Šimkovič - podpredseda predstavenstva
Žihľava 84
Látky 985 45
Vznik funkcie: 11.11.2008
  (od: 20.11.2008 do: 12.02.2010)
Ing. Pavol Šimkovič - predseda predstavenstva
Žihľava 84
Cinobaňa 985 22
Vznik funkcie: 11.11.2008
  (od: 13.02.2010 do: 27.01.2014)
Ing. Pavol Šimkovič - predseda predstavenstva
Žihľava 84
Cinobaňa 985 22
Vznik funkcie: 11.11.2008 Skončenie funkcie: 20.12.2013
  (od: 28.01.2014 do: 27.01.2014)
Ing. Ľuboš Valach - podpredseda
Pažického 6178/1A
Bratislava
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 26.09.2003 do: 20.05.2004)
Ing. Ľuboš Valach - predseda
Pažického 1/A
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
Ing. Ľuboš Valach - podpredseda
Pažického 6178/1A
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 21.05.2004 do: 15.02.2005)
Ing. Ľuboš Valach - podpredseda
Pažického 6178/1A
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 21.01.2005
  (od: 16.02.2005 do: 15.02.2005)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 18.12.2014)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
Robert Brian Wilson - člen
Laguna Way 71
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 13.01.2004
  (od: 17.02.2004 do: 27.09.2004)
Robert Brian Wilson - člen
Laguna Way 71
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 13.01.2004 Skončenie funkcie: 30.08.2004
  (od: 28.09.2004 do: 27.09.2004)
Ing. Miroslav Záviš - podpredseda
SNP 11/41
Nová Dubnica
  (od: 14.10.1996 do: 13.07.1997)
Bernd Heinz Hofmann - predseda predstavenstva
Riegelsberger str. 23
Nürnberg 904 69
Nemecko
Vznik funkcie: 08.03.2008
  (od: 01.04.2008 do: 04.08.2008)
Bernd Heinz Hofmann - predseda predstavenstva
Riegelsberger str. 23
Nürnberg 904 69
Nemecko
Vznik funkcie: 08.03.2008 Skončenie funkcie: 16.07.2008
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Sven Ingvar Olofsson - člen predstavenstva
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 28.12.2015)
Sven Ingvar Olofsson - člen predstavenstva
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 27.11.2014 Skončenie funkcie: 08.12.2015
  (od: 29.12.2015 do: 28.12.2015)
Ing. Stanislav Pavel - podpredseda
Lipence 523
Praha
Česká republika
Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 25.01.2002 do: 25.09.2003)
Ing. Stanislav Pavel - člen
Lipence 523
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 13.01.2004
  (od: 26.09.2003 do: 16.02.2004)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 20.10.2016)
Giorgio Salomoni - člen
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 01.04.2014 do: 23.09.2014)
Giorgio Salomoni - člen
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 03.09.2014
  (od: 24.09.2014 do: 23.09.2014)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.11.2014 Skončenie funkcie: 05.10.2016
  (od: 21.10.2016 do: 20.10.2016)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.10.2016
  (od: 21.10.2016 do: 02.08.2019)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.10.2016 Skončenie funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 02.08.2019)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacyntová 8
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 26.04.2021)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacyntová 8
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2019 Skončenie funkcie: 29.03.2021
  (od: 27.04.2021 do: 26.04.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípadu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen predstavenstva samostatne.
  (od: 28.01.2014)
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípradu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen prestavenstva samostatne.
  (od: 29.08.2007 do: 27.01.2014)
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 17.02.2004 do: 28.08.2007)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 26.09.2003 do: 16.02.2004)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 25.01.2002 do: 25.09.2003)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda alebo podpredseda samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo podpísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 14.10.1996 do: 24.01.2002)
Dozorná rada: 
RNDr. Karel Matyska , CSc.
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019)
Pavel Pleva
Dúbravy 100
Dúbravy 962 12
Vznik funkcie: 08.06.2023
  (od: 11.07.2023)
Ing. Juraj Borgula
Nejedlého 1907/29
Bratislava - Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 16.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 07.07.2009)
Ing. Juraj Borgula
Nejedlého 1907/29
Bratislava - Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 16.04.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 13.06.2012)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 17.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Ľudovít Černák, CSc. - predseda
Buková 8
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 28.03.2009 do: 13.06.2012)
Ing. Ľudovít Černák, CSc. - predseda
Buková 8
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 17.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Ľudovít Černák, CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica 976 01
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 27.03.2009)
Ing. Štefan Čičeľ - člen
Farského 18
Bratislava
  (od: 14.07.1997 do: 26.07.1998)
Ing. Štefan Fabián - člen
Údenárska 15
Prešov
  (od: 14.10.1996 do: 13.07.1997)
Ing. Štefan Fábian - predseda
Údenárska 15
Prešov
  (od: 14.07.1997 do: 24.01.2002)
Ing. Jozef Galdun - člen
Legionárska 23
Žilina
  (od: 14.07.1997 do: 24.01.2002)
Ing. Vladimír Kolenič
Žarnovická 5
Bratislava
  (od: 27.07.1998 do: 24.01.2002)
Ing. Peter Kosík
Ke Studánkám 815
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 18.09.2013 do: 29.11.2017)
Ing. Peter Kosík
Ke Studánkám 815
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 27.08.2016
  (od: 30.11.2017 do: 29.11.2017)
Ing. Petr Kosík
Jaroslava Foglara 2227
Kladno 272 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 13.06.2012)
Ing. Petr Kosík
Jaroslava Foglara 2227
Kladno 272 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2009 Skončenie funkcie: 17.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Peter Košík
Ke Studánkám 815
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 17.09.2013)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 04.03.2004
  (od: 26.09.2003 do: 20.05.2004)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva 962 12
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 04.03.2004
  (od: 21.05.2004 do: 04.08.2004)
Stanislav Ľupták
304
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 24.10.2007
  (od: 30.11.2007 do: 14.08.2012)
Stanislav Ľupták
304
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 24.10.2007 Skončenie funkcie: 25.06.2012
  (od: 15.08.2012 do: 14.08.2012)
Stanislav Ľupták
Malý Sliač 304
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 28.06.2012
  (od: 15.08.2012 do: 27.01.2014)
Stanislav Ľupták
Malý Sliač 304
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 15.11.2013
  (od: 28.01.2014 do: 27.01.2014)
Stanislav Ľupták
Vígľaš 304
Detva 962 12
Vznik funkcie: 11.05.2018
  (od: 16.06.2018 do: 09.05.2023)
Stanislav Ľupták
Vígľaš 304
Detva 962 12
Vznik funkcie: 11.05.2018 Skončenie funkcie: 27.03.2023
  (od: 10.05.2023 do: 09.05.2023)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva 962 12
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 05.08.2004 do: 29.11.2007)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva 962 12
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2007
  (od: 30.11.2007 do: 29.11.2007)
Stanislav Ľupták - podpredseda dozornej rady
Malý Sliač 3047
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 15.11.2013
  (od: 28.01.2014 do: 15.06.2018)
Stanislav Ľupták - podpredseda dozornej rady
Malý Sliač 3047
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 15.11.2013 Skončenie funkcie: 11.05.2018
  (od: 16.06.2018 do: 15.06.2018)
RNDr Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Praha 9
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 13.06.2012)
RNDr Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Praha 9
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 17.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.10.2007
  (od: 30.11.2007 do: 14.08.2012)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.10.2007 Skončenie funkcie: 25.06.2012
  (od: 15.08.2012 do: 14.08.2012)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
Vznik funkcie: 13.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 06.07.2023)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
Vznik funkcie: 13.03.2015 Skončenie funkcie: 13.03.2020
  (od: 07.07.2023 do: 06.07.2023)
Ing. Alžbeta Pestrmenková - člen
Švábska 6804/44
Prešov
  (od: 14.10.1996 do: 13.07.1997)
Ing. Ján Pirič - predseda
Smreková 20
Žilina
  (od: 14.10.1996 do: 13.07.1997)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Sedmokrásková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 09.05.2023)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Sedmokrásková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 26.06.2019 Skončenie funkcie: 27.03.2023
  (od: 10.05.2023 do: 09.05.2023)
Ing. Stanislav Šichta
Piešť II 205
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.10.2007
  (od: 30.11.2007 do: 27.03.2009)
Ing. Stanislav Šichta
Piešť II 205
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.10.2007 Skončenie funkcie: 19.02.2009
  (od: 28.03.2009 do: 27.03.2009)
Ondrej Tkáč
Moyzesova 724/1
Divín 985 52
Vznik funkcie: 19.02.2009
  (od: 28.03.2009 do: 14.08.2012)
Ondrej Tkáč
Moyzesova 724/1
Divín 985 52
Vznik funkcie: 19.02.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2012
  (od: 15.08.2012 do: 14.08.2012)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 24.06.2022)
Robert B. Wilson - podpredseda
71 Laguna Way
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
  (od: 25.01.2002 do: 13.11.2002)
Robert B. Wilson - predseda
71 Laguna Way
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 14.11.2002 do: 25.09.2003)
Bernd Heinz Hofmann - podpredseda
Riegelsberger str. 23
Nurnberg 904 69
Nemecko
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 31.03.2008)
Bernd Heinz Hofmann - podpredseda
Riegelsberger str. 23
Nurnberg 904 69
Nemecko
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 07.03.2008
  (od: 01.04.2008 do: 31.03.2008)
JUDr. Jana Hrstková - člen
U Blaženky 14
Praha 5
Česká republika
Skončenie funkcie: 19.09.2002
  (od: 25.01.2002 do: 13.11.2002)
RNDr. Karel Matyska
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.11.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 02.08.2019)
RNDr. Karel Matyska
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 02.08.2019)
Wiliam p. O´Donell - člen
537 Steamboat Rd, Suite 301
Greenwich, CT
Spojené štáty americké
Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 25.01.2002 do: 25.09.2003)
Michael S. Saran - predseda
1 Liberty Lane
Hampton, NH
Spojené štáty americké
Skončenie funkcie: 19.09.2002
  (od: 25.01.2002 do: 13.11.2002)
Hanspeter Siegrist - podpredseda
Eschenzer Str. 27
Stein am Rhein CH-8260
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 26.09.2003 do: 20.05.2004)
Hanspeter Siegrist - podpredseda
Eschenzer Str. 27
Stein am Rhein CH-8260
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 21.05.2004 do: 28.08.2007)
Hanspeter Siegrist - podpredseda
Eschenzer Str. 27
Stein am Rhein CH-8260
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Hanspeter Siegrist - predseda dozornej rady
Moo 3 Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.11.2013 Skončenie funkcie: 11.05.2015
  (od: 13.06.2015 do: 12.06.2015)
Hanspeter Siegrist
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 15.11.2013
  (od: 28.01.2014 do: 27.01.2014)
Hanspeter Siegrist - predseda dozornej rady
Moo 3 Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.11.2013
  (od: 28.01.2014 do: 12.06.2015)
Hanspeter Siegrist - člen
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chonburi 201 50
Thajsko
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 20.07.2012
  (od: 17.10.2012 do: 16.10.2012)
Hanspeter Siegrist
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 17.10.2012 do: 27.01.2014)
Hanspeter Siegrist - člen
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chonburi 201 50
Thajsko
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 16.10.2012)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.10.2016
  (od: 21.10.2016 do: 02.08.2019)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.10.2016 Skončenie funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 02.08.2019)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 23.06.2022)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Sedmokrasková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 11.05.2015 Skončenie funkcie: 26.06.2019
  (od: 03.08.2019 do: 02.08.2019)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Sedmokrasková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 11.05.2015
  (od: 13.06.2015 do: 02.08.2019)
John W. Gildea - člen
537 Steamboat Rd, Suite 301
Greenwich, CT
Spojené štáty americké
Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 25.01.2002 do: 25.09.2003)
Daniel Waldvogel - predseda
Im Guet 1
Langwiesen 8246
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 21.05.2004 do: 28.08.2007)
Daniel Waldvogel - predseda
Im Guet 1
Langwiesen 8246
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.07.2003
  (od: 26.09.2003 do: 20.05.2004)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 25.04.2008)
Daniel Waldvogel - predseda
Im Guet 1
Langwiesen 8246
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.07.2003 Skončenie funkcie: 20.07.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 20.07.2007
  (od: 26.04.2008 do: 16.10.2012)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 20.07.2007 Skončenie funkcie: 20.07.2012
  (od: 17.10.2012 do: 16.10.2012)
Daniel Waldvogel
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 27.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 27.12.2019)
Daniel Waldvogel - predseda
Wührestrasse 32
Appenzell 9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 06.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 22.07.2013)
Daniel Waldvogel - predseda
Wührestrasse 32
Appenzell 9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 17.10.2012 do: 22.07.2013)
Daniel Waldvogel
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 27.11.2014 Skončenie funkcie: 27.11.2019
  (od: 28.12.2019 do: 27.12.2019)
Výška základného imania: 
6 486 948 EUR Rozsah splatenia: 6 486 948 EUR
  (od: 04.05.2016)
6 486 948 EUR Rozsah splatenia: 5 681 916 EUR
  (od: 12.12.2015 do: 03.05.2016)
5 312 000 EUR Rozsah splatenia: 5 312 000 EUR
  (od: 08.07.2009 do: 11.12.2015)
5 311 027,024 EUR Rozsah splatenia: 5 311 027,024 EUR
  (od: 28.03.2009 do: 07.07.2009)
160 000 000 Sk Rozsah splatenia: 160 000 000 Sk
  (od: 26.09.2003 do: 27.03.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 14.10.1996 do: 25.09.2003)
Akcie: 
Počet: 19539
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (od: 19.04.2016)
Počet: 19530
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (od: 12.12.2015 do: 18.04.2016)
Počet: 16000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (od: 17.10.2012 do: 11.12.2015)
Počet: 16000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom Valného zhromaždenia, ktoré môže odmietnuť súhlas z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení resp. neudelení súhlasu v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (od: 08.07.2009 do: 16.10.2012)
Počet: 16000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom Valného zhromaždenia, ktoré môže odmietnuť súhlas z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení resp. neudelení súhlasu v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (od: 28.03.2009 do: 07.07.2009)
Počet: 16000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom Valného zhromaždenia, ktoré môže odmietnuť súhlas z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení resp. neudelení súhlasu v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (od: 28.09.2004 do: 27.03.2009)
Počet: 16000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.09.2004 do: 27.09.2004)
Počet: 0
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 26.09.2003 do: 21.09.2004)
Počet: 0
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 12.11.1999 do: 25.09.2003)
Počet: 0
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.10.1996 do: 11.11.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: SA 1137/S
  (od: 14.10.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.11.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 25.01.2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.9.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.11.2002)
Notárska zápisnica N 443/03, Nz 58158/03 spísaná dňa 10.7.2003 notárom JUDr. Chodelkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol rozhodnuté o zmene stanov, zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 271/03, Nz 65232/03 spísaná dňa 30.7.2003 notárom JUDr. Vavráčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 291/03, Nz 78826/03 spísaná dňa 9.9.2003 notárom JUDr. Nürnbergerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného ODIEN/SEVIS reeng a.s. na PPS Group a.s. Funkcia členov predstavenstva Ing. Ľ. Valacha, Ing. S. Pavla, Ing. R. Hyrošša sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia členov dozornej rady R. B. Wilsona, W. p. O´Donella, J. W. Gildea sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Chytila vznikla dňom 30.7.2003 a zanikla dňa 9.9.2003.
  (od: 26.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2024
Dátum výpisu:  21.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR