Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21291/N

Business name: 
Technické služby Tlmače, s.r.o.
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
Registered seat: 
Mlynská 17
Tlmače 935 21
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
Identification number (IČO): 
43 889 387
  (from: 01/01/2008)
Date of entry: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Date of deletion: 
03/20/2015
  (from: 03/20/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/20/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/01/2008)
Objects of the company: 
poradenské služby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
vedenie účtovníctva a účtovných kníh
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
finančný leasing
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
administratívne služby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
sprostredkovanie v oblasti výroby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
poskytovanie služieb cestnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
stavebné práce vykonávané so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
príprava územia pre uskutočňovanie stavieb
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
neverejná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z komunikácií
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
správa a údržba komunikácií, dopravné značenie
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
služby súvisiace s krajinnou úpravou
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
správa bytových a nebytových priestorov
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a údržbou nehnuteľností
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a predaj na priamu konzumáciu
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prevádzkovanie hygienických zariadení - toaliet
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
ubytovacie služby
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
správa trhových miest
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
výroba sklolaminátov a izolácií na báze sklolaminátov
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
kovoobrábanie
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
opravy karosérií
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu platného oprávnenia
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
Partners: 
Mesto Tlmače
Námestie odborárov 10
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
Contribution of each member: 
Mesto Tlmače
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 06/08/2009)
Mesto Tlmače
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/09/2009 until: 03/19/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
Dušan Huszár
Záhradná 29/601
Rybník 935 23
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 09/14/2011)
Dušan Huszár
Záhradná 29/601
Rybník 935 23
From: 01/01/2008 Until: 09/05/2011
  (from: 09/15/2011 until: 09/14/2011)
Peter Homoľa
Mládežnícka 2
Tlmače 935 21
From: 09/05/2011
  (from: 09/15/2011 until: 03/19/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/2008 until: 03/19/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/09/2009 until: 03/19/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 06/08/2009)
Supervisory board: 
Helena Horňáčková
Mládežnícka 159/1
Tlmače 935 21
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 12/15/2011)
Helena Horňáčková
Mládežnícka 159/1
Tlmače 935 21
From: 01/01/2008 Until: 11/16/2011
  (from: 12/16/2011 until: 12/15/2011)
Miroslav Považan
Potočná 203/31
Tlmače 935 21
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 12/15/2011)
Miroslav Považan
Potočná 203/31
Tlmače 935 21
From: 01/01/2008 Until: 11/16/2011
  (from: 12/16/2011 until: 12/15/2011)
Tibor Procházka
Československej armády 2/3
Tlmače 935 21
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 12/15/2011)
Tibor Procházka
Československej armády 2/3
Tlmače 935 21
From: 01/01/2008 Until: 11/16/2011
  (from: 12/16/2011 until: 12/15/2011)
Mgr. Július Žúbor
Lipová ulica 73/14
Tlmače - Lipník 935 21
From: 11/16/2011 Until: 03/01/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ján Fazekaš
Cintorínska 12
Tlmače 935 21
From: 11/16/2011 Until: 03/01/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ing. Gabriel Belák
Mladežnícka 159/1
Tlmače - Lipník 935 21
From: 11/16/2011 Until: 03/01/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Mgr. Július Žúbor
Lipová ulica 73/14
Tlmače - Lipník 935 21
From: 11/16/2011
  (from: 12/16/2011 until: 04/01/2014)
Ján Fazekaš
Cintorínska 12
Tlmače 935 21
From: 11/16/2011
  (from: 12/16/2011 until: 04/01/2014)
Ing. Gabriel Belák
Mladežnícka 159/1
Tlmače - Lipník 935 21
From: 11/16/2011
  (from: 12/16/2011 until: 04/01/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/63/2013-100 zo dňa 05.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2014, bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 21291/N sa v y m a z u j e dňom 20.03.2015 obchodná spoločnosť Technické služby Tlmače, s. r.o. , so sídlom Mlynská 17, 935 21 Tlmače, IČO: 43 889 387.
  (from: 03/20/2015)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person